Завршена реконструкција пруге Пожаревац – Мајданпек

„Инфраструктура железнице Србије“ завршила је реконструкцију деведесет километара пруге Пожаревац – Мајданпек 21. новембра 2018. године, у предвиђеном року и на време како је и планирано.

Након завршене реконструкције, пруга Пожаревац – Мајданпек оспособљена је за брзину од 80 километара на сат у путничком, односно 60 километара на сат у теретном железничком саобраћају, као и за осовинско оптерећење од 22 и по тона по осовини.

Видео снимке реконструисане  пруге можете преузети овде

Обновљена пруга од Пожаревца до Мајданпека у саобраћај је пуштена данас, 21. новембра, али само за теретне железничке возове.

„Србија Воз“ ће редован путнички железнички саобраћај на релацији Пожаревац – Мајданпек – Зајечар успоставити од 1. фебруара 2019. године, до када ће припремити неопходан број дизел моторних возова за организовање саобраћаја на овој прузи.

Путнички железнички саобраћај између Пожаревца и Мајданпека биће тада поново успостављен након пет и по година, а време путовања путничких возова између ова два града са некадашњих пет сати биће смањено на 90 минута.

Радови на реконструкцији ове пруге  су започели 21. маја 2018.  године у железничкој станици Пожаревац, а рок за њихов завршетак био је 180 дана. “Инфраструктура железнице Србије” ремонт ове пруге реализовала је у сопственој режији, односно сопственом механизацијом и кадровима, у оквиру пројекта обнове регионалних пруга у Србији.

Вредност радова које је реализовала „Инфраструктура железнице Србије“ износи око 11 милијарди динара. Радовима су били обухваћени замена шина, прагова и туцаника, замена колосечне решетке, машинско решетање и регулисање колосека, а при ремонту пруге максимално су коришћени материјали придобијени приликом ремонта пруге са коридора.

На деведесет километара пруге између Пожаревца и Мајданпека је и 76 путних прелаза, 20 мостова и 10 тунела, укључујући и најтежи тунел на деоници Пожаревац – Бабушинац, дугачак 975 метара.

Пруга Пожаревац – Мајданпек пре ремонта била је у изузетно лошем стању. Пруга је једноколосечна и изграђена 1938. године. До сада су  на овој прузи ремонтоване само поједине њене деонице, у укупној дужини од око 40 километара и то још 1991. године. Педесет километара ове пруге никада није ремонтовано и брзина возова била је само од 10 до 20 километара на сат, а на преосталих 40 километара пруге између 20 и 50 километара на сат, уз малу осовинску носивост пруге од свега 16 тона по осовини. Због оваквог стања пруге, путнички возови између Пожаревца и Мајданпека последњи пут прошли су овом трасом 20. јуна 2013. године.

Ремонт пруге и повећање њеног осовинског оптерећења, од изузетног су значаја за привреду овог дела Србије, јер су за железнички правац Пожаревац – Мајданпек везани значајни привредни системи, као што су: Лука Прахово, РТБ Бор, рудници Мајданпек, Каона, Костолац и железара Смедерево.

Posted in Вести.