Захвалница Душану Гарибовићу за учешће на Међународном инвестиционом скупу: Коридори – стране инвестиције и развој привреде, 29-30. новембар 2016, Београд

Генерални директор „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. Душан Гарибовић, учествовао је на Међународном инвестиционом скупу: Коридори – стране инвестиције и привредни развој, који је организован у Привредној Комори Србије од 29. до 30. новембра.

Захвалница Душану Гарибовићу за учешће на Међународном инвестиционом скупу: Коридори - стране инвестиције и рзвој привреде, 29-30. новембар 2016, Београд

Том приликом генералном директору је упућена захвалница, за значајан допринос и залагање, да се заједничким напорима, будућим инвеститорима прикажу потенцијали Србије.

Захвалница Душану Гарибовићу за учешће на Међународном инвестиционом скупу: Коридори - стране инвестиције и рзвој привреде, 29-30. новембар 2016, Београд

У фокусу овог скупа, била су важна питања и изазови, са којима се привреда Србије и региона суочава у погледу изградње инфраструктурних капацитета, у областима енергетских, еколошких, телекомуникационих, путних, речних, железничких и ваздушних коридора. Build Energy Team, Привредна Комора Србије и EU Build, очекују наставак успешне сарадње са „Инфраструктуром железнице Србије“ а.д. као и допринос у решавању значајних питања имплементације инфраструктурних пројеката у Србији.

Захвалница Душану Гарибовићу за учешће на Међународном инвестиционом скупу: Коридори - стране инвестиције и рзвој привреде, 29-30. новембар 2016, Београд

Posted in Вести, Занимљивости and tagged .