Ригорознијим казнама до сузбијања крађа железничке инфраструктуре

Дужи низ година железничка инфраструктура је на мети крадљиваца, који због ситносопственичких интереса, не само да наносе велике материјалне штете железници, као веома важном државном систему, већ угрожавају безбедност и редовност саобраћаја. Центар за унутрашњу безбедност и заштиту „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. тесно сарађује са Министарством унутрашњих послова, како би се ове деструктивне појаве искорениле, или бар свеле на минимум, а лопови привели правди. ЦУБИЗ поседује систем статистичког праћења и аналитичке обраде података о противправним радњама, изграђен сагласно категоризацији COLPOFER (организизацији при UIC, која се бави безбедношћу железничког саобраћаја). Тим системом се одређују, анализирају и истражују карактеристични случајеви и угрожене деонице, службена места, радионице, магацини и сл. У протеклих годину дана, регистровано је 377 противправних радњи, са укупном материјалном штетом од око 53 милиона динара. Међутим, реална материјална штета је вишеструко већа, с обзиром да поред непосредних оштећења, односно онеспособљавања грађевинске, електротехничке, саобраћајне и друге инфраструктуре, подразумева и индиректну материјалну штету, услед застоја и поремећаја у редовности железничког саобраћаја.

Најчешће се отуђују шине, прагови, каблови различите намене, колосечни прибор, бакарна ужад, кућишта са трафоима за грејање скретница, уређаји за аутоматску контролу и регулисање путних прелаза (релејни уређаји и разводни ормани) и сл. Анализом статистичких података, утврђено је да су крађе карактеристичне за целу територију железнице, а локације на којима учиниоци извршавају противпрвне радње су најразличитије. До отуђења долази на отвореним пругама, где је укинут саобраћај, отвореним пругама у експлоатацији, у станичним подручјима, магацинским и стоваришним просторима. Метални делови, отуђени са железничке инфраструктуре, препродају се на отпадима секундарних сировина, где се откупљују без доказа о пореклу. Понекада су учиниоци ових крађа, добро организоване и опремљене групе, а најчешће су то појединци социјално угроженог статуса, без запослења и валидних личних исправа. Такође је битно напоменути и веома често деструктивно и насилно понашање хулигана, који каменују возове, постављају предмете у колосеке, па чак и физички насрћу на службена лица „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д.

Након уочене крађе и сличних видова вандализма, одмах се врши усмена пријава полицији, а у року од 24 часа и писмена пријава, са исказаном штетом и степеном угрожености безбедности железничког саобраћаја.

Законом о Кривичном поступку, за учиниоце ових кривичних дела, предвиђене су затворске казне од једне до осам година, што је недовољно, с обзиром на тежину и последице које изазивају. Пословодство „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. чини све, како би се промениле законске одредбе, јер су у већини земаља Европске уније, крађе железничке имовине, третиране као акт тероризма и учиниоци се осуђују на затворске казне од 20 до 40 година.

Због свега наведеног, неопходне су далеко озбиљније системске мере на нивоу државе, односно пооштравање казнене политике, како би се превентивно зауставиле крађе на железници, а учиниоци адекватније санкционисали.

Posted in Вести and tagged .