Коридор 10 плус

У Управној згради „Инфраструктуре железнице Србије“ у Немањиној 6, 14. и 15. септембра 2016. године, одржан је састанак Координационе групе и Генерална скупштина Асоцијације Коридора 10 Плус.

Коридор 10 плус

На састанку Координационе групе, између осталог, разматрано је Писмо подршке од стране управљача инфраструктуре, о формирању железничког робног коридора 10 „Алпи – Западни Балкан“ (ABW RFC).

Нови железнички робни коридор „Алпи – Западни Балкан“ (ABW RFC) ће олакшати и поспешити развој логистичких и транспортних услуга у региону, те пружити нове могућности шпедитерима, лукама и терминалима из региона Западног Балкана и Југоисточне Европе за приступ тржиштима у Европи и Азији. Овај коридор ће подржати економски развој целог региона и створити веома снажне економске и политичке импликације, повезујући земље чланице Европске Уније са земљама које то још увек нису, заједнички радећи на постизању одрживог социјалног и економског развоја.

Генералној скупштини присуствовали су државни секретар у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Миодраг Поледица, државни секретар у Министарству саобраћаја Републике Словеније Матјаж Врчко, представник Министарства саобраћаја Републике Аустрије Rainhard Haller, председник Асоцијације Коридора 10 Плус Бојан Кекец из SŽ-Infrastruktura d.o.o., генерални секретар Асоцијације Коридора 10 Плус Jean-Marc Hillenberg из Аустрије – OOB Infrastruktur AG, представник HŽ Infrastruktura Марко Цар, представник Бугарске Националне железничке компаније за инфраструктуру – НРИЦ Алексеј Начев, као и представник „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. Милан Шеган.

Коридор 10 плус

На скупштини је усвојен записник са претходне Генералне скупштине, одржане у Бечу 8. марта 2016. године; разматран је статус (резултат анализе од стране правне службе Европске комисије) Писма о намерама за успостављање железничког коридора „Алпи – Западни Балкан“ РФЦ 10; израђен је индикативни акциони план, укључујући значајне репере које је потребно остварити у оквиру процеса успостављања коридора „Алпи – Западни Балкан“ (ABW RFC) итд. Изабран је нови потпредседник Асоцијације Коридора 10 Плус – Милан Шеган, као и нови ревизор Асоцијације Коридора 10 Плус – Марко Цар.

Следећа Генерална скупштина планирана је за новембар 2016. године у Бриселу.

Posted in Вести, Међународна сарадња and tagged .