Kако је и обећано, обезбеђен и други део грађевинске дозволе

Реконструкција деонице Ресник – Ваљево, магистралне пруге Београд (Ресник) – Врбница – Граница са Црном Гором, дужине 77 километара, део је Анекса 4.1 основног Уговора о Руском државном кредиту, за модернизацију српских железница.

Са радовима се започело 7. јула 2016. године, након што је обезбеђено делимично решење о одобрењу за извођење радова. Овом првом делимичном дозволом, обухваћено је око 70% пруге, а за остатак радова нису били уређени имовинско-правни односи, односно пруга као објекат није била уписана у листове непокретности.

Међутим, додатним активностима и ангажовањем руководства и запослених у Сектору за развој, урадило се много на превазилажењу ових проблема и обезбеђивању предуслова за успешну реализацију радова на реконструкцији деонице Ресник – Ваљево.

Једна од мера генералног директора била је и забрана коришћења годишњих одмора, у периоду од јуна до друге половине августа 2016. године, за запослене који су непосредно били укључени у процедуру добијања грађевинске дозволе.

У Службама за катастар непокретности Ваљево и Лајковац, извршен је упис пруге и 19. августа 2016. године је поднет захтев МГСИ-у, да би 31. августа 2016. године ресорно министарство издало делимично решење о одобрењу за извођење радова. Тим решењем је тренутно обухваћено 98% пруге на поменутој деоници.

До сада су у катастар непокретности уписана два моста на територији општине Лајковац, док се за девет мостова на територији општине Лазаревац и пет мостова на простору Ваљева, израђују геодетски елаборати и прикупља допуна потребне документације.

Активност пословодства „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д и Сектора за развој, препозната је од стране ресорног министарства, чиме је добијена пуна сарадња нашег предузећа и Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.

Уверени смо, да ће и остале организационе јединице нашег друштва, „натерати“ све државне органе да препознају нов начин пословања, заснован на одговорности и тако помоћи, из свог делокруга рада, „Инфраструктури железнице Србије“ а.д. као новој Железници Србије да превазиђе све потешкоће реструктурирања железничког сектора у Србији.

Posted in Вести and tagged .