Мира Вукмировић нови вршилац дужности извршног директора, 15. април 2016. године

Скупштина „Инфраструктуре железнице Србије“ ад је на седници одржаној 15. априла 2016. године, у вези Закључка Владе Републике Србије, 24 Број: 119-3880/2016 од 8. априла 2016. године и 24 Број: 119-4101/2016 од 15. априла 2016. године, донела одлуку да се за члана Одбора директора „Инфраструктуре железнице Србије“ ад именује Мира Вукмировић, дипл.ек.

После данашње Одлуке Скупштине, Одбор директора „Инфраструктуре железнице Србије“ ад радиће у саставу:

  • Душан Гарибовић, дипл. ек. –  председник Одбора директора Друштва
  • Мира Вукмировић, дипл. ек. –  члан Одбора директора Друштва
  • Милан Шеган, дипл. саоб. инж. – члан Одбора директора Друштва

Преузмите документе:

Закључак владе Републике Србије, 15. април 2016. године

Одлука Скупштине, 15. април 2016. године

 

Posted in Вести and tagged .