Tehničko-kolski poslovi

Sektor za tehničko kolske poslove

U Sektoru za tehničko kolske poslove (TKP) obavljaju se poslovi vezani za tehnički nadzor nad kolima kojima se odvija javni železnički saobraćaj u cilju osigranja bezbednog i urednog prevoženja putnika i robe

Takođe, obavlja se i utvrđivanje ispravnosti i pogodnosti kola za predviđenu namenu i pravilnog postupka sa neispravnim kolima. Sektor za TKP daje stalne članove komisije za ispitivanje železničkih nesreća.

Sektor za tehničko kolske poslove organizuje polove kroz odeljenja za praćenje teretnih kola, odeljenje za praćenje putničkih kola, operativno odeljenje u vezi sa bezbednim funkcionisanjem saobraćaja.

Sektor za tehničko kolske poslove kroz svoje organizacione celine (OC) i organizacione jedinice (OJ) obavlja zadatke na celoj teritoriji „Infrastrukture železnice Srbije“ a.d.  u svim ranžirnim stanicama, većim utovarnim/istovarnim stanicama, polaznim – krajnjim - usputnim stanicama kao i u stanicama smene saobraćaja i to:

 • OC za TKP Beograd
 • OC za TKP Subotica
 • OC za TKP Novi Sad
 • OC za TKP Niš
 • OC za TKP Požega
 • OJ za TKP Ruma
 • OJ za TKP Zrenjanin
 • OJ za TKP Pančevo
 • OJ za TKP Požarevac
 • OJ za TKP Lapovo
 • OJ za TKP Zaječar
 • OJ za TKP Kraljevo
 • OJ za TKP Kosovo Polje

Pored toga na zahtev vlasnika vrši pregled u lučkim, pristanišnim i industrijskim kolosecima.

U sastavu Sektora za tehničko kolske poslove svoju delatnost obavljaju i tri pomoćna voza i to:

 • Pomoćni voz Beograd
 • Pomoćni voz Niš
 • Pomoćni voz Kraljevo