Одељења ТКП

Одељење за праћење теретних кола

Прати  и дефинише основне техничке одредбе о колима за превоз робе у унутрашњем и међународном саобраћају водећи рачуна о условима за безбедан саобраћај кола и возова на Инфраструктури железнице Србије ад
Сарађује са другим управама и приватним оператерима у вези са начином превожења и начином товарења,  према приписима за уврштавање теретних кола и прописима о начину товарења.

Одељење за праћење путничких кола

Прати  и дефинише основне техничке одредбе о колима за превоз путника у унутрашњем и међународном саобраћају водећи рачуна о условима за безбедан саобраћај кола и возова на Инфраструктури железнице Србије ад.
Сарађује са другим управама у вези са начином превожења и уврштавања путнички кола.

Оперативно одељење

Перманетно праћење саобраћаја путничких и теретних кола у возовима  и координација рада са другим оперативним одељењима на отклањању сметњи при саобраћају возова.