Raspisana javna licitacija za prodaju otpadnog materijala

„Infrastruktura železnice Srbije“ oglasila je 10.novembra prodaju otpadnog materijala pridobijenog u toku procesa rada, putem javne licitacije, po partijama, a na osnovu Odluke Skupštine ove kompanije i Rešenja Vlade Republike Srbije o davanju saglasnosti.

Predmet prodaje, podeljen u dvanaest partija, je kolosečni čelični otpad, otpad od čelika i gvožđa, otpad od obojenih metala i dr, koji se nalazi u beogradu, Lapovu, Subotici, Zrenjaninu, Novom Sadu, Rumi, Pančevu, Požarevcu, Kraljevu, Užicu, zaječaru i Nišu.

Javna licitacija usmenim putem biće održana 1. decembra 2017. godine, a zainteresovani treba da podnesu prijave za učešće najkasnije do 30. novembra 2017. godine u 10.00 sati.

Tekst Oglasa za prodaju otpadnog materijala pridobijenog u toku procesa rada, putem javne licitacije, po partijama, možete pogledati ovde.