Novi sedmogodišnji program HORIZONT EVROPE i reforma zajedničkog preduzeća SHIFT2RAIL

Horizont Evrope (2021-2027), novi okvirni sedmogodišnji program Evropske unije za istraživanje i inovacije, sačinjen je kao deo plana dugoročnog budžeta EU, odnosno Višegodišnjeg finansijskog okvira (MFF). Horizont Evrope, sa budžetom od preko 100 milijardi evra. Ovaj program, koji će stupiti na snagu 1. januara 2021. godine sledbenik je tekućeg sedmogodišnjeg programa HORIZONT 2020 (2014-2020).

Čitajte dalje