Uspostavljen CER portal pravnih normi za železnički sektor

Zajednica evropskih železnica i infrastrukturnih kompanija (CER) nedavno je postavila poseban Portal pravnih normi za železnički sektor”, koji će biti od velike koristi predstavnicima železničkog sektora, jer će na jednom mestu imati prilike da pronađu sve pravne norme od važnosti, upravo za železnički sektor.

Prema strukturi, portal je podeljen na dva segmenta odabir po temi” i “napredna pretraga”, od kojih odabir po temi omogućava korisnicima da dobiju pregled pravnih normi EU prema ključnim oblastima, kao što su infrastruktura, putnički saobraćaj, robni saobraćaj, interoperabilnost, bezbednost, pristup tržištu i dr. Za svaku pravnu normu postoji mogućnost uvida u status iste, odnosno da li su doneti amandmani, da li je u pitanju delegirani ili sprovedbeni akt EU, tačan datum usvajanja akta, zatim link ka relevantnoj stranici Službenog glasnika EU, kao i listu drugih relevantnih pravnih normi u odabranoj oblasti.

Opcija “napredno pretraživanje” omogućava korisnicima pretragu relevantnih akata, korišćenjem ključnih reči, ili uz navođenje godine usvajanja, referentnog broja ili skraćenica koje su zvanično usvojene za datu pravnu normu.

Predstavnici CER-a ističu da u narednom periodu očekuju  sugestije i komentare korisnika, kako bi, na taj način, unapredili efikasnost samog portala.

 Portal se može pogledati putem sledećeg linka http://lawportal.cer.be/

 

Izvor: CER