Predstavnici „Infrastrukture železnice Srbije“ učestvovali na CER Radnoj grupi direktora za ljudske resurse

Na poziv predstavnika Švedskih železnica (SJ AB), 118. sastanak CER Radne grupe direktora za ljudske resurse održan je 29. i 30. maja u Stokholmu. Na sastanku je bilo reči o pregovorima u pogledu kolektivnih ugovora u Švedskoj, značaju socijalnog dijaloga, kao i o pravnim normama Evropske unije koje su od važnosti za železnički sektor.

Ujedno, na sastanku je bilo reči i o značaju rodne ravnopravnosti na železnici, pri čemu se u ovoj oblasti na godišnjem nivou sprovode posebna istraživanja. Rezultati navedenih istraživanja su preporuke koje železničke kompanije mogu primeniti na internoj osnovi. „Infrastruktura železnice Srbije“ ad aktivno učestvuje u ovom istraživanju.

Poseban deo sastanka bio je posvećen projektima koji se tiču unapređenja položaja radnika u železničkom sektoru, koje sprovode Zajednica evropskih železnica i infrastrukturnih kompanija (CER) i Evropska federacija transportnih radnika (ETF). Reč je o projektima za unapređenje položaja i zaštitu mobilnih radnika, kao i o projektu kojim se utvrđuje nivo uticaja digitalizacije na zapošljavanje u železničkom sektoru.

Iz „Infrastrukture železnice Srbije“ na navedenom sastanku su učestvovale Nataša Jovanović, menadžer za ljudske resurse i zajedničke poslove, Katarina Nešić Raković, direktor Centra za međunarodne poslove i Bojana Radovanović, glavni koordinator za međunarodne poslove.

Posted in Međunarodna saradnja and tagged .