Savetodavna grupa visokog nivoa Ujedinjenih nacija nudi plan od 10 tačaka za unapređenje održivog saobraćaja

Panel eksperata, koji sačinjavaju članovi Savetodavne grupe visokog nivoa za održivi saobraćaj UN,  je 28. oktobra dostavio generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija, Ban Ki-Munu, izveštaj pod nazivom „Mobilizacija održivog saobraćaja za razvoj“. Veće investiranje u zeleni, održivi saobraćajni sistem, je od suštinskog značaja  za pokretanje ekonomskog i društvenog razvoja i postizanje ciljeva održivog razvoja.

OdrziviSaobracaj

Imajući u vidu da se globalni, nacionalni i lokalni saobraćajni sistemi suočavaju sa konstantnim nedostatkom održivih investicija, panel eksperata je u Izveštaju naveo 10 preporuka o tome  kako vlade, privreda i civilno društvo treba da preusmere resurse u saobraćajni sektor, sve u cilju unapređenja održivog razvoja. Preporuke dotiču pitanja politike, novih tehnologija i finansiranja sa različitih aspekata i na osnovu dosadašnjih praktičnih iskustava. Investicije u održivi saobraćaj, prema nalazu eksperata, omogućiće uštede u potrošnji energenata, niže operativne troškove, povećanje bezbednosti saobraćaja, smanjenje zagušenja saoraćajnica i redukciju emisije zagađivača.

Izveštajem je za trasformacione promene predviđen iznos od oko 2 triliona dolara na godišnjem nivou, dok je procenjeno da će uštede od prelaska na održivi saobraćaj iznositi oko 70 triliona dolara, do 2050. godine.

Poziva se javni sektor i privatne kompanije da se masovno uključe u sprovođenje predloženog plana za transformaciju saobraćajnog sistema, kao ključnog faktora održive mobilnosti 21. veka.

Izvor: CER Monitor, Odeljenje za međunarodnu saradnju

Posted in Međunarodna saradnja and tagged .