Nastavljena rekonstrukcija i modernizacija južnih deonica, nakon uspešno završene prve faze radova, 12. septembar 2016.

Radovi na rekonstrukciji tri južne deonice železničkog Koridora H, između Vranja i Preševa, koji su započeli 18. aprila ove godine, odvijaju se predviđenom dinamikom. U pitanju su deonice Vinarci – Đorđevo (15,015 km), Vranjska Banja – Ristovac (17,723 km) i Bujanovac – Bukarevac (13,761 km) ukupne dužine 46,5 kilometara.

Nastavljena rekonstrukcija i modernizacija južnih deonica, nakon uspešno završene prve faze radova, 12. septembar 2016.

Izvođač radova je „RŽD Internešnl“ sa domaćim podizvođačima, a vrednost građevinskih radova na ovim deonicama je oko 26,4 miliona USD i finansira se iz ruskog kredita namenjenog za modernizaciju srpske železnice.

Projektnu dokumentaciju za navedene radove uradio je Saobraćajni institut CIP Beograd na osnovu koje se radi rekonstrukcija donjeg i gornjeg stroja sa uređenjem putnih prelaza, koloseka na mostovima, izmeštanje i ugradnja signalno-sigurnosnih i telefonsko-telegrafskih kablova i ostale opreme.

Nastavljena rekonstrukcija i modernizacija južnih deonica, nakon uspešno završene prve faze radova, 12. septembar 2016.

U prva tri meseca, urađeno je 8,9 kilometara pruge na deonici Vranjska Banja – Ristovac sa svim pratećim elementima, kao i 7 kilometara pruge na deonici Bujanovac – Bukarevac. Pored toga, tokom trajanja letnje sezone, završeni su radovi na prolaznim kolosecima u stanicama Bukarevac, Bujanovac i Vranje.

Nastavljena rekonstrukcija i modernizacija južnih deonica, nakon uspešno završene prve faze radova, 12. septembar 2016.

U okviru prve faze, radovi na dve deonice, Vranjska Banja – Ristovac i Bujanovac – Bukarevac, koji su trajali od 18. aprila do 17. juna 2016. godine izvođeni u 36-očasovnim zatvorima saobraćaja, a u periodu od 17. juna do 5. septembra 2016. godine, zbog letnje sezone i međunarodnog putničkog saobraćaja, radovi su realizovani smanjenim intenzitetom i u manjim intervalima zatvora koloseka. Nakon letnje pauze, od 5. septembra 2016. godine počela je druga faza i radovi su nastavljeni sa 36-očasovnim zatvorima i prekidima koji će omogućiti bezbedno odvijanje saobraćaja. Ujedno su otpočeli i pripremni radovi za rekonstrukciju treće deonice, Vinarci – Đorđevo.

Završetak radova na rekonstrukciji i modernizaciji svih 46,5 kilometara na tri deonice južnog dela železničkog Koridora H očekuje se do maja 2017. godine.

Pogledajte galeriju fotografija:

Nema izabranih galerija ili galerija je izbrisana.

Posted in Protekli događaji and tagged .