58. Generalna skupština CER, 19. septembar 2016. godine, Berlin

58. Generalna skupština CER (Zajednica evropskih železnica i infrastrukturnih kompanija) održana je 19. septembra 2016. godine, u Berlinu, dan uoči održavanja sajma železničke i transportne tehnologije INNOTRANS 2016 (20-23. septembar 2016).

58. Generalna skupština CER, 19. septembar 2016. godine, Berlin

Rüdiger Grube, izvršni direktor Nemačkih železnica (DB) izabran je, tokom Generalne skupštine CER, za predsednika Upravnog odbora ove organizacije, sa mandatom do kraja 2017. godine. Gospodin Grube je na ovoj funkciji zamenio Kristijana Kerna, koji je u maju 2016. godine podneo ostavku na mesto predsedavajućeg CER i generalnog direktora Austrijskih železnica (ÖBB), zbog imenovanja na funkciju Kancelara Republike Austrije. U međuvremenu, do izbora predsedavajućeg CER, ovu funkciju je obavljao aktuelni potpredsednik Andreas Meyer, izvršni direktor Švajcarskih železnica (SBB).

Na Skupštini je, pored internih pitanja (imenovanja, prijem novih partnera CER, budžet za 2017. godinu, usvajanje novog Statuta CER i internih pravilnika), raspravljano i o pitanjima koja se nalaze u vrhu agende Evropske komisije.

U kontekstu politike Evropske unije u pogledu formiranja Jedinstvenog evropskog digitalnog tržišta, u skladu sa Agendom za digitalizaciju Evrope, CER trenutno sarađuje sa generalnim direktoratima DG MOVE (Generalni direktorat za mobilnost i transport) i DG CONNECT (Generalni direktorat za komunikacione mreže, sadržaj i tehnologije) u pogledu postavljanja regulatornog okvira za elektronske komunikacione mreže i usluge, kao i predloga o slobodnom protoku informacija. Osnov za saradnju je zajednički sektorski dokument „Mapa puta za digitalizaciju železnice“, koji su izradili CER, CIT, EIM i UIC.

58. Generalna skupština CER, 19. septembar 2016. godine, Berlin

Na dnevnom redu 58. Generalne skupštine CER našla se i Deklaracija iz Lugana o ulozi železnice u oblikovanju mobilnosti u budućnosti. U Deklaraciji se naglašavaju prioritetne aktivnosti koje treba da preduzme železnički sektor, sa jedne strane, te kreatori političkih odluka EU, sa druge strane, kako bi železnice ostale konkurentne i kako bi u budućnosti bile nosilac usluga mobilnosti. Deklaracija će poslužiti kao osnov pri oblikovanju budućih prioriteta CER-a.

Takođe, predstavljena je i Evropska povelja za razvoj socijalnih i društvenih inicijativa na železničkim stanicama („Povelja o beskućnicima“), koja je usklađena sa principima Ugovora iz Lisabona o funkcionisanju EU, što između ostalog podrazumeva solidarnost i bezbednost, borbu protiv socijalne diskriminacije i siromaštva. Potpisnice Povelje, železničke kompanije i kompanije iz segmenta javnog prevoza, pozivaju članice CER-a da razmotre pristupanje ovoj inicijativi i potpišu Povelju na narednoj Generalnoj skupštini CER, početkom 2017. godine.

Nezaobilazna tema sastanka bile su i novosti u pogledu Četvrtog železničkog paketa, odnosno aktivnosti na definisanju neophodnih sprovedenih i delegiranih akata, koji su deo revizije Direktive 2012/34 o uspostavljanju Jedinstvenog evropskog železničkog područja, Direktive o interoperabilnosti i Direktive o bezbednosti.

„Infrastrukturu železnice Srbije“ ad, koja je punopravni član CER od 17. februara 2016. godine, na Generalnoj skupštini ove organizacije zastupao je prof. dr. Nebojša Bojović, predsednik Skupštine akcionara.

Izvor: Odeljenje za međunarodnu saradnju

Posted in Međunarodna saradnja and tagged .