58. Генерална скупштина CER, 19. септембар 2016. године, Берлин

58. Генерална скупштина CER (Заједницa европских железница и инфраструктурних компанија) одржана је 19. септембра 2016. године, у Берлину, дан уочи одржавања сајма железничке и транспортне технологије INNOTRANS 2016 (20-23. септембар 2016).

58. Генерална скупштина CER, 19. септембар 2016. године, Берлин

Rüdiger Grube, извршни директор Немачких железница (DB) изабран је, током Генералне скупштине CER, за председника Управног одбора ове организације, са мандатом до краја 2017. године. Господин Грубе је на овој функцији заменио Кристијана Керна, који је у мају 2016. године поднео оставку на место председавајућег CER и генералног директора Аустријских железница (ÖBB), због именовања на функцију Канцелара Републике Аустрије. У међувремену, до избора председавајућег CER, ову функцију је обављао актуелни потпредседник Andreas Мeyer, извршни директор Швајцарских железница (SBB).

На Скупштини је, поред интерних питања (именовања, пријем нових партнера CER, буџет за 2017. годину, усвајање новог Статута CER и интерних правилника), расправљано и о питањима која се налазе у врху агенде Европске комисије.

У контексту политике Европске уније у погледу формирања Јединственог европског дигиталног тржишта, у складу са Агендом за дигитализацију Европе, CER тренутно сарађује са генералним директоратима DG MOVE (Генерални директорат за мобилност и транспорт) и DG CONNECT (Генерални директорат за комуникационе мреже, садржај и технологије) у погледу постављања регулаторног оквира за електронске комуникационе мреже и услуге, као и предлога о слободном протоку информација. Основ за сарадњу је заједнички секторски документ „Мапа пута за дигитализацију железнице“, који су израдили CER, CIT, EIM и UIC.

58. Генерална скупштина CER, 19. септембар 2016. године, Берлин

На дневном реду 58. Генералне скупштине CER нашла се и Декларација из Лугана о улози железнице у обликовању мобилности у будућности. У Декларацији се наглашавају приоритетне активности које треба да предузме железнички сектор, са једне стране, те креатори политичких одлука ЕУ, са друге стране, како би железнице остале конкурентне и како би у будућности биле носилац услуга мобилности. Декларација ће послужити као основ при обликовању будућих приоритета CER-a.

Такође, представљена је и Европска повеља за развој социјалних и друштвених иницијатива на железничким станицама („Повеља о бескућницима“), која je усклађена са принципима Уговора из Лисабона о функционисању ЕУ, што између осталог подразумева солидарност и безбедност, борбу против социјалне дискриминације и сиромаштва. Потписнице Повеље, железничке компаније и компаније из сегмента јавног превоза, позивају чланице CER-a да размотре приступање овој иницијативи и потпишу Повељу на наредној Генералној скупштини CER, почетком 2017. године.

Незаобилазна тема састанка биле су и новости у погледу Четвртог железничког пакета, односно активности на дефинисању неопходних спроведених и делегираних аката, који су део ревизије Директиве 2012/34 о успостављању Јединственог европског железничког подручја, Директиве о интероперабилности и Директиве о безбедности.

„Инфраструктуру железнице Србије“ ад, која је пуноправни члан CER од 17. фебруара 2016. године, на Генералној скупштини ове организације заступао је проф. др. Небојша Бојовић, председник Скупштине акционара.

Извор: Одељење за међународну сарадњу

Објављено у Међународна сарадња и означено .