Nova pruga između Makedonije i Bugarske do 2020. godine

Železničke kompanije iz Bugarske i Makedonije planiraju da inteziviraju saradnju u pogledu izgradnje pruge između dve zemlje. Planirana je izgradnja novih deonica, kao i rekonstrukcija postojećih. Prema izjavama rukovodstva ovih kompanija, očekuje se da će radovi na izgradnji pruge biti završeni do 2020. godine i da će na ovaj način biti ostvarena efikasna železnička veza između Sofije i Skoplja. Ova pruga je deo Koridora VIII. Za razvoj transportne infrastrukture, Makedonija je u okviru IPA II fonda dobila 108.9 miliona evra, za period od 2014-2020. godine.

 Izvor: CER Monitor

Nova uloga i naziv ERA

Evropske institucije su nedavno usvojile Uredbu 2016/796 o Agenciji za železnicu Evropske unije (ERA). Ovom Uredbom, ERA dobija novo ime, definišu se zadaci Agencije, kao i obaveze zemalja članica u pogledu ERA. Uredba o Agenciji za železnicu Evropske unije 2016/796 zamenjuje postojeću Uredbu 881/2004. Ključni zadatak ERA je uspostavljanje jedinstvene železničke oblasti bez granica i tehničkih prepreka.

Čitajte dalje

Noviteti u vezi sa Četvrtim železničkim paketom

Evropski parlament, Savet Evropske unije i Evropska komisija su 19. aprila 2016. godine postigli sporazum u vezi sa tržišnim stubom Četvrtog železničkog paketa. Ovaj stub se posebno odnosi na reviziju Direktive 2012/34 o uspostavljanju Jedinstvenog evropskog železničkog područja, kao i na Uredbu 1370/2007 o uslugama javnog prevoza putnika železnicom i drumom. Očekuje se da će Sporazum po ovom pitanju biti zvanično usvojen (objavljen u Službenom glasniku EU) do jeseni ove godine.

Čitajte dalje