Одељења СП

Одељења саобраћајних послова

  • Централно оперативно одељење – послови координације и извршења оперативних послова на железничкој мрежи ''Инфраструктура железнице србије'' а.д, послови извршења оперативних послова у давању приоритета превоза и других операција у транспортном процесу, послови организације санирања последица ванредних догађаја, организација превоза војног транспорта, нарочитих пошиљака, коришћењу транспортних капацитета;
  • Одељење за саобраћајне послове – обављају се послови израде разних упустава, послови око пријема сс и тк уређаја, послови око одобравања затвора пруге и колосека као и  израде техничких елемената за састављање уговора на заштити железничке инфраструктуре, послови прегледа, евиденција и оверавања пословних редова станица и  технолошких процеса рада;
  • Одељење за план, анализу и ванредна превожења – обављају се послови организације и координације рада са другим организационим деловима сектора и другим Секторима, послови анализе извештаја о раду друштва ''Инфраструктура железнице Србије'' а.д., послови везани за побољшање квалитативних и квантитативних показатеља рада у саобраћају;
  • Одељење за саобраћајне прописе – обављају се послови на изради, изменама и допунама саобраћајних прописа, израда планова поучавања и упутства, послови везани за функционисање уређаја и рад на путним прелазима, индустријским колосецима, послови израде наређења сталног значаја, послови одржавања стручних испита, ванредних и редовних периодичних испита, послови координације рада са процесном и унутрашњом контролом, Министарством саобраћаја, грађевинарства и инфраструктуре и осталим Секторима у друштву, послови везани за рад стручних Комисија на терену;
  • Одељење за ислеђење ванредних догађаја – послови везани за обраду иследних материјала за настале ванредне догађаја, послови евиденција ванредних догађаја и пружање статистичких података о истим, послови кооресподенције са судско – истражним органима и осигуравајућим друштвима, послови дежурства у комисијама за увиђај и ислеђење ванредних догађаја, послови везани за прописе у упутства за ванредне догађаје.