У Бачкој Тополи нови подвожњак на брзој прузи

Нови подвожњак који се гради у Бачкој Тополи налази се на стационажи у километру 143 + 729 и удаљен је око двеста метара од железничке станице у овом граду. Армиранобетонска конструкција подвожњака гради се на укрштању брзе пруге Нови Сад – Суботица и Сенћанског пута у Бачкој Тополи.

Укупна дужина подвожњака биће око 240 метара. Радови се одвијају по плану, а до сада је завршено око 75 одсто посла. Фундирање објекта завршено је у потпуности, радови на доњем строју пруге завршени су око 80 одсто, а на горњем строју око 45 одсто.

 Пројектом је предвиђено да конструкцију подвожњака чини горња плоча преко које ће прелазити железнички саобраћај, темељна плоча преко које је предвиђен путнички саобраћај и ободни зидови. Сви ови  армиранобетонски елементи формирају „затворени оквир“ односно круту кутијасту конструкцију.   Дебљина темељне плоче и зидова износи 90 центиметара, а горње плоче 80 центиметара, док јер испод темељне плоче предвиђена хидроизолација.  Пројектом трасе пруге на месту подвожњака предвиђена су четири колосека. Максимална дужина конструкције је око 30 метара, а осовински распон подвожњака износи око дванаест метара.

Почетком новембра у току су били радови на бетонирању, постављању арматуре, монтажи оплате зида и машинском бушењу помоћних шипова на овом објекту. 

Као што је то урађено и између Београда и Новог Сада, дуж читаве брзе пруге до Суботице неће бити укрштања пруге и пута у нивоу, па самим тим ни путних прелаза, већ ће подвожњацима и другим грађевинским објектима бити извршена њихова денивелација. На тај начин, безбедност железничког и друмском саобраћаја дуж читаве брзе пруге између Београда и Суботице биће подигнута на највиши ниво.

У Бачкој Тополи, на траси брзе пруге Нови Сад – Суботица, поред новог подвожњака, у току су радови и на реконструкцији железничке станице. У самој станици раде се подходник, перонски зидови и ограда, као и сигнално-сигурносни и телекомуникациони објекат.

Такође, у току су радови и на контактној мрежи, а на отвореној прузи између Малог Иђоша, Бачке Тополе и Жедника ради се чишћење терена, уклањање постојећег застора, уређење подтла, као и израда насипа, слоја ојачања, прелазног и заштитног слоја.

Пруга Нови Сад – Суботица дуга је 108 километара.  То је трећа деоница пруге за велике брзине од 200 км/сат кроз Србију, од Београда до државне границе са Мађарском.

Уговорени рок за изградњу брзе пруге Нови Сад – Суботица  је до краја августа 2025. године, али је планирано да радови буду завршени до краја 2024. године. 

Извођач радова је кинески конзорцијум „China Railway International” и „China Communications Construction Company”. 

Posted in Вести.