Завршена реконструкција пруге између Орловата и Лукићева

Радови су трајали шест месеци и завршени су у року, а вредност посла износила је око 500 милиона динара.

У оквиру изведених радова, замењен је целокупан горњи слој пруге, што је обухватало постављање нових бетонских прагова, шина и туцаника, као и решетање и машинско регулисање колосека.

Пруга је пре реконструкције била у јако лошем стању, јер су последњи пут радови на овој деоници изведени у периоду од 1963. до 1965. године, брзина возова  износила је свега 30 до 40 километара на сат, а носивост пруге била је 16 тона по осовини.

Након реконструкције осовинска носивост пруге повећана је са 16 на 22 и по тоне по осовини, што је било и најбитније, с обзиром да се на овој деоници одвија само теретни железнички саобраћај. На тај начин повећана је безбедност и пропусна моћ на овој прузи.

Свакодневно између Орловата и Лукићева прође 10 до 12 теретних возова, што је на годишњем нивоу између три и по и четири и по хиљаде железничких композиција.

Радови су се током претходних шест месеци изводили у условима свакодневних десеточасовних обустава железничког саобраћаја. 

Извођач радова била је новосадска компанија ЗГОП.

Радовима на деоници Орловат – Лукићево, претходила је успешно окончана реконструкција пруге Тител – Орловат у дужини од 25,4 километра, која је завршена крајем маја ове године, као и од Римских Шанчева до Титела 2018. године.

Планирано је да у наредном периоду радови буду настављени од Лукићева у правцу Кумана.

Posted in Вести.