Заједница европских железница одржала годишњу конференцију посвећену комуникацијама

Догађаји од највећег медијског и комуникационог значаја за Заједницу европских железница у 2022. години били су: систем наплате карата, рат у Украјини, ТЕН-Т мрежа и енергетска криза.
Поред тога, објављен је и напредак који је постигнут на пројекту СТАФФЕР (Алијанса за обуку у сегменту вештина за будући железнички систем), као и у акцији „Жене на железници“.

Учесници су подсетили да је пројекат „Жене на железници“ први правно обавезујући оквир за постизање равноправне заступљености полова, који би требало да допринесе разноврсности вештина запослених и иновативним приступима раду. Истакнуто је да се 2023. године по први пут додељује награда „Жене иноваторке на железници“ у области људских ресурса.

Заједно са овом акцијом, пројекат СТАФФЕР, који је започео у новембру 2020, бави се образовањем дефицитарних кадрова за вештине које су потребне за технолошки развој у еколошкој и дигиталној транзицији железнице. Пројекат се одвија уз подршку Извршне агенције Европске Уније за образовање, аудиовизуелну технику и културу, а на овом састанку представљено је докле се стигло у пројекту и напредак који је постигнут. Представљен је и преглед СТАФФЕР конференције одржане у октобру у Бриселу на којој су били присутни представници чак 60 партнера овог пројекта.
Учесници су истакли значај скупа који је CER организовао у Европском парламенту у октобру под називом „Пут за успешну и одрживу повезаност Европе кроз ТЕН-Т“. Овај догађај је пропраћен тродневном изложбом, на којој су представљани важни инфраструктурни пројекти као и фазе будућег развоја превоза путника и робе.

Једна од тема била је и енергетска криза која посебно погађа железнички сектор, пошто у Европи, око 80% возова се напаја електричном енергијом. Растуће цене доводе у питање одрживост железнице те је стога CER предузео активности по овом питању и затражио подршку од Европске комисије у вези са регулисањем цена.
На конференцији је било заступљено и питање климатских промена и представљане су активности које CER спроводи по овом питању, која имају за циљ смањење карбонског отиска.
CER је 2022. године обележио годину младих, а у овом пројекту активно је учествовала и “Инфраструктура железница Србије”. Млади запослени из европских железница говорили су како су се и зашто определили за рад на железници, а изјаве су дали и троје младих из “Инфраструктуре железница Србије”.


Учесници он лајн конференције имали су прилику и да погледају анимиране филмове едукативног карактера Заједнице европских железница, који имају за циљ да упознају кориснике железничких услуга и раднике на железници са постигнутим иновацијама и реализованим пројектима.
“Инфраструктура железнице Србије” активно је била укључена у још један значајан пословни и медијски пројекат Заједнице европских железница. Реч је о возу „Connecting Europe Express“, који је 2021. године обишао 26 земаља Европе, међу којима је и Србија. Ова железничка композиција саобраћала је српским пругама и боравила у станици Београд Центар, а дочекали су је наши и европски званичници.
На он лајн састанку су представљени најзначајнији пројекти и медијске активности Заједнице европских железница и инфраструктурних компанија у 2023. години.

Posted in Вести.