„Инфраструктура железнице Србије“ потписала уговор о продаји 40 хиљада тона секундарних сировина, са планираним приходом од 1,83 милијарде динара

На овај начин „Инфраструктура железнице Србије“ већ у првом кварталу 2022. остварила је рекордан приход од продаје секундарних сировина од свог оснивања, закључивши од почетка године уговоре  укупне вредности од око 21 милион евра.

Ради се о продаји око 40 хиљада тона старих шина, старог колосечног прибора, скретница, скретничких делова и осталих металних, односно челичних делова.

Почетна цена на овој јавној продаји износила је 1,457 милијарди (1.457.000.000) динара, па је између почетне и уговорене цене остварена разлика у износу од 373 милиона динара, што је још један од показатеља успешности ове јавне продаје. На име депозита и аванса „Инфраструктури железнице Србије“ за овај посао већ је уплаћен износ од 366 милиона динара.

Реч је о једном од највећих уговора о продаји секундарних сировина, не само на железници, већ у пословању читавог јавног сектора у Србији, који је у погледу пословних резултата и транспарентности у раду након поступка јавне продаје реализован на највишем нивоу.

 Овако велики посао успешно је реализовао Сектор за набавке и централна стоваришта „Инфраструктуре железнице Србије“, путем јавне продаје и уз потпуно поштовање начела о транспарентности у раду, у складу са пословном политиком менаџмента компаније. Тако ће, поред конкурсне документације за продају секундарних сировина, која је била објављена у дневним новинама и на сајту „Инфраструктуре железнице Србије“,  јавности бити доступан и комплетан уговор који је потписан за продају 40 хиљада тона секундарних сировина са компанијама из Сремске Митровице и Старе Пазове. Уговор о јавној продаји биће објављен на сајту „Инфраструктуре железнице Србије“  20. априла 2022. годинеа, а читав посао реализован је у потпуности у складу са интерним Правилником који ближе уређује поступак јавне продаје. На овај начин, Сектор за набавке и централна стоваришта наставља реализацију својих активности на успешан, ефикасан и транспарентан начин, што је потврдио и Одбор директора „Инфраструктуре железнице Србије“ приликом усвајања извештаја о раду ове службе за 2021. годину.

Сектор за набавке и централна стоваришта „Инфраструктуре железнице Србије“ нарочиту пажњу посвећује принципима заштите животне средине. Тако је и приликом овог посла захтевано од будућег купца да поседује Интегрисану дозволу за управљање отпадом, која гарантује интегрисано спречавање и контролу потенцијалног загађивања животне средине. Ову дозволу у Србији издаје Министарство за заштиту животне средине, у складу са Законом о интегрисаном спречавању и контроли загађења животне средине, највишим европским стандардима из ове области, као и Директивом Европске Уније.

Posted in Вести.