Изградњом тунела креће модернизација деонице Сталаћ – Ђунис, на нишкој прузи

Предвиђени обим радова обухвата пројектовање и изградњу једноканалног, двоколосечног тунела број 4 код Ћићевца, дужине око 3,3 километра. Тунел ће имати три евакуациона тунела и два приступна пута.

Овим радовима нису обухваћени колосеци, електрификација, сигнализација и телекомуникације.

Пројектовање и изградњa овог тунела финансирају се из буџетских средстава, а процењена вредност посла је 40 милиона евра.

                                                Тунел дуг 3,3 км – за две и по године

По завршетку тендерске процедуре, избора понуђача и потписивања уговора, од извођача радова очекује се да радове на градилишту отпочне у јуну 2022. године, а предвиђени рок за реализацију овог пројекта је 912 дана од дана увођења у посао.     

Пројектовање и изградња тунела број 4 на прузи Сталаћ – Ђунис, само је први део овог пројекта.

Други део представљају радови који обухватају реконструкцију и модернизацију  постојеће железничке пруге, изградњу другог колосека на деоници Сталаћ – Ђунис, као и изградњу још четири тунела кроз клисуру (тунели број 1, 2, 3 и 5). Расписивање тендера за овај други лот пројекта очекује се средином наредне године.

Постојећа пруга Сталаћ – Ђунис иде долином реке Јужне Мораве. Дуга је око 17,7 километара и представља једину једноколосечну деоницу на делу међународног железничког Коридора 10 између Београда и Ниша. Између Сталаћа и Ђуниса сада постоји укупно 68 објеката краћих од 100 метара, а од већих објеката један  једноколосечни мост дужине око 156 метара и тунел Стеванац дуг 229 метара. На прузи данас постоји и дванаест путних прелаза.

Овом пругом данас просечно дневно саобраћа 35 – 40 путничких и теретних возова.

За деоницу Сталаћ – Ђунис, задатак је да се постојећа једноколосечна унапреди у двоколосечну електрифицирану пругу, за брзину до 160 км/сат. Пројектом нове пруге Сталаћ-Ђунис предвиђенa је: реконструкција и изградња нове двоколосечне пруге за брзину до 160 km/h; изградња контактне мреже и електрификација нове деонице; изградња сигнално-сигурносних и телекомуникационих уређаја и постројења; изградња и реконструкција објеката на траси: тунели, мостови, вијадукти;  реконструкција службених места и укидање путних прелаза.

Нова пруга Сталаћ – Ђунис пројектована је у новом коридору. Наиме, терен којим пролази садашња траса пруге не дозвољава повећање пројектоване брзине више од 120 km/h. С обзиром да ће новом пругом између Сталаћа и Ђуниса возови саобраћати брзином до 160 km/h, постојећа траса на делу од станице Сталаћ до станице Ђунис морала је да се напусти.

                                    Новом пругом 160 км/сат

Када се деоница Сталаћ – Ђунис реконструише и модернизује, целокупна пруга међународног железничког Коридора 10 кроз Србију, од Шида, преко Београда до Ниша, биће двоколосечна, чиме ће се елиминисати саобраћајно уско грло на прузи Београд – Ниш

Иако ће сви детаљи реконструкције и модернизације пруге Сталаћ – Ђунис бити познати након израде целокупне техничке и тендерске документације, Идејним решењем железничке пруге Сталаћ-Ђунис већ су обухваћена нека од решења.

На новој, двоколосечној прузи Сталаћ – Ђунис, поред тунела за који је тренутно тендерска процедура у току, биће још четири тунела (дакле, укупно пет) укупне дужине 6.890 метара. Биће изграђено и седам мостова укупне дужине око 505 метара, од којих ће свакако најдужи и најтежи бити мост преко Јужне Мораве дуг 298 метара. То значи да ће око 40 одсто дужине нове двоколосечне пруге између Сталаћа и Ђуниса  бити на мостовима и у тунелима.

На новој прузи биће укупно 38 нових објеката, а поред тунела и мостова, остатак објеката чиниће један вијадукт (дуг 290 метара), по два надвожњака и подвожњака, једна пасарела у станици Ђунис, подходник у станици Сталаћ, галерија, пропусти и потпорни зидови.

Путни прелази на реконструисаној и модернизованој прузи Сталаћ – Ђунис биће денивелисани, а биће урађено укупно десет денивелација пруге и пута на овој деоници.

Уместо досадашњих шест службених места на овој релацији (станица Сталаћ, укрсница Стеванац, станица Браљина, стајалиште Церово Ражањ, укрсница Старо Трубарево и станица Ђунис), на новоизграђеној деоници биће само станице Сталаћ и Ђунис.  

                                    Последњи ремонт – пре пола века

Реконструкцијом постојећег и изградњом новог колосека, уз савремене електротехничке и телекомуникационе уређаје и постројења на овој деоници, безбедност саобраћаја биће подигнута на знатно виши ниво, брзина возова биће повећана, а пропусна моћ пруге побољшана.

Новом  двоколосечном пругом Сталаћ – Ђунис, биће омогућена брзина возова до 160 километара на сат. Поређења ради, њихова садашња максимална брзина између Сталаћа и Браљине је 65, а између Браљине и Ђуниса 85 километара на сат.

Ово је изузетно значајно јер се око половина транспорта возовима у Србији обавља Коридором 10, који представља кичму железничког инфраструктурног система у Србији.

Пруга од Београда до Ниша изграђена је 1884. године, а електрифицирана почетком седамдесетих година прошлог века. Други колосек од Параћина до Сталаћа у дужини од 21,1 км изграђен је 1967. године, а на деоници Ђунис – Трупале (39,9 км) 1988. године. Последњи пут колосеци у железничкој станици Сталаћ реконструисани су 1967. године.

На деоници Сталаћ – Ђунис пројектованим решењем планирано је повећање брзине и скраћење времена вожње, што ће свакако имати велики утицај на пружање квалитетније услуге у превозу и на целом коридору. Највећи ефекат који се постиже новом двоколосечном деоницом је повећање пропусне моћи пруге Београд – Ниш.

Овај пројекат део је свеобухватних напора усмерених ка завршетку, модррнизацији и одрживом развоју железничког саобраћајног система у Србији на међународном Коридору 10,  како би се задовољили нивои капацитета и стандарди квалитета Европске Уније,  као и захтеви техничке спецификације интероперабилности.

Posted in Вести.