Започела реконструкција железничке станице Нови Сад, у оквиру изградње пруге за велике брзине

Након једномесечних активности, тренутно су у току радови на рушењу постојећег првог перона, темеља надстрешница и демонтажи трећег станичног колосека, док је рушење надстрешница завршено. До сада је демонтирано и уклоњено укупно око два километра станичних колосека, једанаест скретница, затим колосечни материјал, као и туцаник са прва три, десетог и једанаестог станичног колосека. У оквиру уклоњене станичне железничке инфраструктуре, демонтирано је и скоро шесто метара колосека са пруге Нови Сад – Нови Сад Ранжирна.

Железнички саобраћај се из Новог Сада несметано одвија по четвртом станичном колосеку ка Суботици и Сомбору.

Прва фаза радова у железничкој станици Нови Сад обухвата радове на прва три станична колосека, као и на десетом и једанаестом колосеку, затим изградњу новог перона и надстрешнице, као и делимичну санацију и адаптацију станице Нови Сад.

Прва фаза реконструкције станице Нови Сад трајаће до првог квартала наредне године, како би пруга за велике брзине Београд – Нови Сад несметано била пуштена у саобраћај.

У станици Нови Сад предвиђени су радови на санацији подова, зидова и крова, као и енергетска санација објекта. Такође, биће замењена фасада и столарија.

Постојећи станични потходник испод трећег, четвртог, петог и шестог колосека биће продужен и модернизован, а нови део потходника биће дужине 30 метара и чиниће га и степенишна конструкција, којима ће се излазити на новопројектовани трећи и четврти перон. Потходник ће бити дугачак укупно око 60 метара, а са прилазним степеништвем и лифтовима његова корисна површина износиће око 800 квадратних метара.

Предвиђено је и да станица буде прилагођена особама са потребним потребама, што подразумева увођење два лифта и реконструкцију тоалета. За особе са слабијим видом предвиђено је постављање тактилних водилица на стазама у станици.

У складу са новим технолошким потребама за пругу великих брзина, у станици је предвиђена и адаптација просторија у којима ће бити  смештена нова сигнална и телекомуникациона опрема, у складу са захтевима корисника и Идејним технолошким пројектом.

Градилиште у железничкој станици Нови Сад је ограђено и онемогућен је приступ трећим лицима.

Posted in Вести.