Почело полагање шина у новом контејнерском терминалу у Макишу

У новом контејнерском терминалу у Макишу биће изграђена два колосека укупне дужине више од два километра, од којих ће први колосек износити око 1.200 метара, а други око 1.040 метара.

У протеклих месец дана извођачи радова су нанели туцаник дебљине 10 до 15 центиметара и завршили пред баласт, на који ће бити положена готова половна колосечна поља.  По завршетку полагања шинских поља на ред долази дорада прагова и спајање шина везицама, а као завршна фаза следи заваривање истих спојева алумино термитским варовима. Након тога, предстоји допуна туцаника и подизање колосека подбијачицом да пројектоване висине.

До коначног завршетка пројекта којим се подразумева изградња новог контејнерског терминала у Макишу, поред предвиђене пруге, по њеном завршетку остала је изградња бетонске кућице са путним прелазом као и израда терминалске ограде.

Што се тиче ситнијих радова до коначног завршетка посла преостало је репарирање бетонских површина брзо-везујућим малтером, затим уградња свих неопходних електро-каблова уз сервисну саобраћајницу, као и да се положе преостали телекомуникациони и оптички каблови.

Уз све то наведено, нови интермодални контејнерски терминал у Макишу биће у потпуности комплетиран. Његова манипулативна површина биће већа од два хектара, а фронт утовара ће износити око 750 метара што ће омогућити знатно већи транспортни капацитет у поређењу са претходним.

Подсећења ради, изградња новог контејнерског терминала у Макишу почела је  14. октобра 2019. године, извођачи радова су „Инфраструктура железнице Србије“ и „Србија пут“, а вредност посла око 5,6 милиона евра.

Posted in Вести.