„Инфраструктура железнице Србије“ на набавкама уштедела 1,2 милиона евра

У другој половини прошле године на овај начин остварене су уштеде од око 810 хиљада евра, док је у овој години остварена уштеда од око 418 хиљада евра.

Томе је свакако допринела и стриктна примена новог Закона о јавним набавкама, који је ступио на снагу 1. јула 2020. године, укључујући принцип једнаког третмана понуђача и максималну транспарентност поступка. То је довело до повећања конкурентности, па тако сада у поступцима јавних набавки просечно учествују четири понуђача, што раније није био случај.

И док је у другој половини прошле године у „Инфраструктури железнице Србије“ проценат реализације јавних набавки износио добрих око 77 одсто, у првој половини 2021. године степен реализације планираних набавки био је у потпуности испуњен. Ово је изузетно значајно јер су благовремено биле покренуте све најзначајније набавке за основу делатност компаније, односно за одржавање и реконструкцију железничке инфраструктуре и безбедно и несметано функционисање саобраћаја возова.

Сектор за набавке и централна стоваришта, као одговорна служба „Инфраструктуре железнице Србије“ за ове послове, на тај начин допринела је да компанија, осим реализације пројеката свеобухватне модернизације, успешно остварује своје редовне и текуће послове одржавања и реконструкције железничке инфраструктуре.

Posted in Вести.