Јединствено управљање и контрола саобраћаја возова – значајан пројекат модернизације српских железница

За зграду у којој ће бити изграђен Јединствени диспечерски центар одабран је објекат у којем се сада налазе Телекоманда у Макишу. У овом објекту биће изведени сви грађевински и техничко-технолошки радови, како би у њему успешно могао да функционише нови Јединствени диспечерски центар, први такве врсте у Србији и региону.

Реч је о модерном диспечерском центру са системима за управљање и контролу железничког саобраћаја. Јединствени диспечерски центар омогућиће подизање нивоа безбедности железничког саобраћаја на највиши ниво, ефикасније управљање железничког саобраћаја на српским пругама, као и оптималну искоришћеност инфраструктурних капацитета за потребе теретног и путничког саобраћаја.

Јединствени диспечерски центар обухватиће све пруге којима тренутно управља „Инфраструктура железнице Србије“, као и будућу пругу за велике брзине између Београда и Суботице.

Финансирање

Предвиђена средства за овај пројекат су 120 милиона евра, од чега је за пројектовање издвојено 9,48 милиона евра. Финансирање је обезбеђено из новог руског кредита за модернизацију српских железница вредног 230 милиона евра, укључујући и учешће из буџета Републике Србије.

Пројектовање и тренутне активности на пројекту

Пројекат за градњу Јединственог диспечерског центра заједно раде Саобраћајни институт ЦИП и пројектантска кућа Руских државних железница „НИАС“, на основу Општег пројектног задатка „Инфраструктуре железнице Србије“.

Изради Општег пројектног задатка изградње Јединственог диспечерског центра претходио је обилазак и преглед више од двеста железничких објеката, укључујући железничке станице, вучне подстанице и деонице контактне мреже у Србији, а стручњаци „Инфраструктуре железнице Србије“ претходно су обишли диспечерске центре у Русији, али и сагледали различита техничка решења у Европској Унији.

Пројекат подразумева диспечерску централизацију и енергетске уређаје, обезбеђивање потребних врста везе, изградњу пратеће инфраструктуре, стварање аутоматизованих система и рачунарског комплекса, испоруку одговарајуће опреме, уградњу техничких средстава за безбедност, као и стварање услова за дијагностику композиција за време кретања воза.

Модернизација и ефекти

Јединствени диспечерски центар треба да омогући подизање нивоа безбедности железничког саобраћаја на највиши ниво, ефикасније управљање железничким саобраћајем на српским пругама и оптимизацију искоришћења инфраструктурних капацитета за потребе теретног и путничког саобраћаја.

Ефекти изградње Јединственог диспечерског центра као центра за јединствено надзирање, управљање и планирање железничког саобраћаја на српским пругама су: висока поузданост између планирања и реализације железничког саобраћаја, централизација и аутоматизација оперативних процеса вођења саобраћаја, тачност, аутоматска регулација саобраћаја са циљем повећања пропусне моћи, помоћ у организацији саобраћаја за време већих кварова на железничкој инфраструктури, обавештавање путника, превозника и учесника у саобраћају о реалној саобраћајној ситуацији и слично.

Јединствени диспечерски центар омогућиће аутоматску контролу железничких возила у саобраћају, као и тренутну пренос додатних информација од значаја за безбедност саобраћаја, као што су: деформације шина, кретање и позиције возова, одрони, крађе или неовлашћена кретања у зони пруге.

Нови Јединствени диспечерски центар чиниће Оперативно – управљачки и надзорни центар Србије у Макишу, са регионалним диспечерским центрима у Новом Саду, Нишу и Пожеги.

У оквиру изградње новог Јединственог диспечерског центра, биће модернизована целокупна телекомуникациона инфраструктура, која обухвата диспечерске везе, мрежу за пренос података, локалну оптичку мрежу у станици и локалне мреже у зградама, централизовани систем управљања и мониторинга опреме, систем веза на станици и међустаничним растојањима, систем за регистрацију разговора и аудио-визуелно информисање путника.

Опрема свих диспечерских радних места биће идентична и функционално независна.

Уређење зграде у Макишу

Јединствени диспечерски центар „Инфраструктуре железнице Србије“ биће изграђен у железничкој станици Београд Ранжирна у Макишу, у згради у којој се сада налази Телекоманда. С обзиром да је реч о објекту изграђеном пре скоро педесет година, зграда Телекоманде у Макишу биће потпуно обновљена, па ће тако бити реконструисано око 4.000 м2 простора, уређено око 2.200 м2 фасаде, замењени кров, прозори и врата, замењени инсталације, трансформатори, климатизација, систем за гашење пожара, али и уређено око 4.500 м2 простора око самог објекта.

Саставни пројекат инвестиционих активности

Увођење јединственог надзора управљања саобраћајем са централног местаприменом савремених техничко-технолошких решења, представља унапређење постојећих начина управљања саобраћаја и саставни је до инвестиционих активности на модернизацији и реконструкцији железничке инфраструктуре у Србији.

Да би систем управљања железничким саобраћајем био техничко-технолошки и организационо усклађен, јединствен и ефикасан, потребно је на нивоу „Инфраструктуре железнице Србије“ поставити систем по којем ће се технологија управљања саобраћајем даље развијати на јединствен начин на целој мрежи српских пруга.

О увођењу јединственог центра за управљање железничким саобраћајем у Србији размишља се већ више деценија, али то до сада није урађено.

Диспечерско управљање железничким саобраћајем данас у Србији

Диспечерско управљање саобраћајем возова у Србији данас се одвија кроз 3 центра за даљинско управљање (Топчидрер, Ниш, Нови Сад) и 3 телекомандна центра (Макиш, Пожега, Ниш), који су у функцији већ више деценија.

Постојећи систем за управљање железничким саобраћајем у Србији изграђен је у највећој мери пре три до четири деценије и технолошки је застарео, превазиђен, разноврстан по типу телекомуникационих и сигнално-сигурносних уређаја, разједињен и у техничко-технолошком смислу тешко задовољава потребе и постојећег саобраћаја, а не може да одговори захтевима модернизоване инфраструктуре и брзих пруга, чија је изградња у току.

Posted in Вести.