Сарадња Србије и Мађарске на инфраструктурним пројектима: Реконструкција пруге Суботица – Сегедин један од приоритета

“Србија и Мађарска заједно раде највећи пројекат на железници у овом делу Европе, изградњу брзе пруге Београд-Будимпешта, али постоје и велике могућности за проширивање сарадње новим пројектима, како на железници, тако и у водном саобраћају и другим областима”, рекла је Михајловићева.

Поред тренутног статуса пројекта модернизације и реконструкције пруге Београд-Будимпешта на територији обе државе, на састанку је разговарано, поред осталог, и о планираном пројекту реконструкције железничке пруге Суботица–Сегедин.

На састанку је учествовао и генерални директор „Инфраструктуре железнице Србије“ Небојша Шурлан.

Реконструкција железничке пруге Суботица–Сегедин, дужине око 27 километара, један је од приоритетних пројеката предвиђених Оквирним споразумом о економској и техничкој сарадњи између Владе Мађарске и Владе Републике Србије у области инфраструктурних пројеката.

Пруга Сегедин – Суботица је једноколосечна, неелектрифицирана, регионална пруга, која повезује градове на северу Србије и на југу Мађарске. Дозвољено осовинско оптерећење на овој прузи је само 16 тона по осовини. Највећа допуштена брзина на овој прузи сада је 80 км/сат, са деоницама на којима возови могу да саобраћају свега 20 км/сат.

На траси пруге Суботица – Сегедин кроз Србију налазе се службена места: Суботица, Суботица Јавна складишта, Палић, Хајдуково, Бачки Виногради и Хоргош.

Пројектом реконструкције пруге Суботица – Сегедин планирана је реконструкција пруге на територији Србије од излаза из станице Суботица Теретна до границе са Мађарском.

До сада је израђена техничка документација која обухвата Студију оправданости са Идејним пројектом. Пројекат финансира Европска Унија у склопу ИПА прекограничног програма Мађарска – Србија. Инвеститор је Влада Аутономне Покрајине Војводине.

Пројектом је предвиђена електрификација ове пруге и њена реконструкција за брзине до 120 км/сат, док ће доњи строј пруге бити реконструисан за брзине до 160 км/сат.

Реконструкцијом пруге Суботица – Сегедин, њено осовинско оптерећење биће повећано на 22,5 тона по осовини.

Posted in Вести.