Javne nabavke

Javne nabavke

Преглед стања јавних набавки

Набавка бетонских прагова Б-70

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 24/2018
Датум објаве: 22. 06. 2018.
Понуде се примају до: 23. 07. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 23. 07. 2018. године у 12.30 часова

Датум Документ Преузимање
22. 06. 2018. Конкурсна документација PDF
22. 06. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Јавна набавка добра - резервни делови за ЖАТ-Ц-централе

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 37/2018
Датум објаве: 22. 06. 2018.
Понуде се примају до: 27. 06. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 27. 06. 2018. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
22. 06. 2018. Питања и одговори PDF
22. 06. 2018. Конкурсна документација PDF
22. 06. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Јавна набавка добра - резервни делови и материјал за локалне радио-мреже, по партијама

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 38/2018
Датум објаве: 21. 06. 2018.
Понуде се примају до: 03. 07. 2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 03. 07. 2018. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
21. 06. 2018. Конкурсна документација PDF
21. 06. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Јавна набавка добара - скретничка храстова импрегнисана грађа у укупној количини 555,87m3

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 16/2018
Датум објаве: 20. 06. 2018.
Понуде се примају до: 20. 07. 2018. године до 12.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 20. 07. 2018. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
20. 06. 2018. Конкурсна документација PDF
20. 06. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Набавка букових импрегнисаних прагова 26x16x260cm у укупној количини 17.094 комада.

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 17/2018
Датум објаве: 20. 06. 2018.
Понуде се примају до: 20. 07. 2018. године до 13.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 20. 07. 2018. године у 14.00 часова

Датум Документ Преузимање
20. 06. 2018. Конкурсна документација PDF
20. 06. 2018. Позив за подношење понуда PDF


ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ ИЗРАДЕ СТУДИЈЕ О ДЕФИНИСАЊУ УСЛОВА ЗА САОБРАЋАЈ ВОЗОВА СА ДИЗЕЛ ВУЧОМ И САОБРАЋАЈ ВОЗОВА ЗА ПРЕВОЗ ОПАСНИХ МАТЕРИЈА КРОЗ ТУНЕЛ ВРАЧАР И ОСТАЛЕ ОБЈЕКТЕ НА ПОДРУЧЈУ БЕОГРАДСКОГ ЖЕЛЕЗНИЧКОГ ЧВОРА

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 23/2018
Датум објаве: 20. 06. 2018.
Понуде се примају до: 20. 07. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 20. 07. 2018. године у 11.30 часова

Датум Документ Преузимање
20. 06. 2018. Конкурсна документација PDF
20. 06. 2018. Позив за подношење понуда PDF
20. 06. 2018. Конкурсна документација-english PDF
20. 06. 2018. Позив за подношење понуда-english PDF


Јавна набавка материјала за потребе одржавања електровучних постројења (ЕВП, ПС и ПСН), у отвореном поступку, са предлогом за закључење оквирног споразума

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 15/2018
Датум објаве: 20. 06. 2018.
Понуде се примају до: 20. 07. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 20. 07. 2018. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
20. 06. 2018. Конкурсна документација PDF
20. 06. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Набавка лежајева за ТМД и тешку пружну механизацију

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 40/2018
Датум објаве: 20. 06. 2018.
Понуде се примају до: 05. 07. 2018. године до 13.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 05. 07. 2018. године у 13.30 часова

Датум Документ Преузимање
20. 06. 2018. Конкурсна документација PDF
20. 06. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Набавка подбијача за машине за регулисање колосека.

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 31/2018
Датум објаве: 15. 06. 2018.
Понуде се примају до: 27. 06. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 27. 06. 2018. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
15. 06. 2018. Конкурсна документација PDF
15. 06. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Jавнa набавкa канцеларијског намештаја

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 29/2018
Датум објаве: 14. 06. 2018.
Понуде се примају до: 25. 06. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 25. 06. 2018. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
14. 06. 2018. Конкурсна документација PDF
14. 06. 2018. Позив за подношење понуда PDF


ЈАВНА ПРОДАЈА ОТПАДНОГ МАТЕРИЈАЛА - путем лицитације

Поступак јавне лицитације
Број Лицитације: 4/2018/П
Датум објаве: 14. 06. 2018.
Подношење пријава до: 22. 06. 2018. године до 10.00 часова,
Јавно отварање пријава: 22. 06. 2018. године у 11.00 часова
Јавно надметање усменим путем: 22. 06. 2018. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
20. 06. 2018. Питања и одговори 2 PDF
19. 06. 2018. Питања и одговори 1 PDF
14. 06. 2018. Лицитациона документација PDF
14. 06. 2018. Јавни позив PDF
14. 06. 2018. Одлука о продаји отпадног материјала PDF


Јавна набавка-радови на реконструкцији инфраструктурних капацитета на подручју станице Београд ранжирна за потребе формирања контејнерског терминала.

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 20/2018
Датум објаве: 12. 06. 2018.
Понуде се примају до: 12. 07. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 12. 07. 2018. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
20. 06. 2018. Питања и одговори 1 PDF
15. 06. 2018. Измене и допуне 1 PDF
12. 06. 2018. Конкурсна документација PDF
12. 06. 2018. Позив за подношење понуда-english PDF
12. 06. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Јавна набавке услуга машинске обраде са материјалом

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 24/2018
Датум објаве: 08. 06. 2018.
Понуде се примају до: 18. 06. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 18. 06. 2018. године у 11.30 часова

Датум Документ Преузимање
08. 06. 2018. Конкурсна документација PDF
08. 06. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Агрегатна замена пумпе бензинског агрегата GC-3 „Лукас“и Сервис DUO цилиндра „Лукас“

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 30/2018
Датум објаве: 06. 06. 2018.
Понуде се примају до: 14. 06. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 14. 06. 2018. године у 11.30 часова

Датум Документ Преузимање
21. 06. 2018. Одлука о додели уговора PDF
06. 06. 2018. Конкурсна документација PDF
06. 06. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Спојница, делова спојница и спојничких елемената

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 27/2018
Датум објаве: 06. 06. 2018.
Понуде се примају до: 15. 06. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 15. 06. 2018. године у 11.30 часова

Датум Документ Преузимање
21. 06. 2018. Одлука о додели уговора PDF
06. 06. 2018. Конкурсна документација PDF
06. 06. 2018. Позив за подношење понуда PDF


ЈАВНА ПРОДАЈА ОТПАДНОГ МАТЕРИЈАЛА - путем лицитације

Поступак јавне лицитације
Број Лицитације: 3/2018/П
Датум објаве: 05. 06. 2018.
Подношење пријава до: 13. 06. 2018. године до 10.00 часова,
Јавно отварање пријава: 13. 06. 2018. године у 11.00 часова
Јавно надметање усменим путем: 13. 06. 2018. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
15. 06. 2018. Обавештење о јавној лицитацији PDF
07. 06. 2018. Питања и одговори 1 PDF
05. 06. 2018. Лицитациона документација PDF
05. 06. 2018. Јавни позив PDF
05. 06. 2018. Одлука о продаји отпадног материјала PDF


Сертификација (атестирање) 55 заваривача

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 26/2018
Датум објаве: 04. 06. 2018.
Понуде се примају до: 13. 06. 2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 13. 06. 2018. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
04. 06. 2018. Конкурсна документација PDF
04. 06. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Услуга ремонта опреме „Лукас“

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 25/2018
Датум објаве: 04. 06. 2018.
Понуде се примају до: 12. 06. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 12. 06. 2018. године у 11.30 часова

Датум Документ Преузимање
21. 06. 2018. Одлука о додели уговора PDF
04. 06. 2018. Измене и допуне 1 PDF
04. 06. 2018. Конкурсна документација PDF
04. 06. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Радови, одржавање објеката високоградње у отвореном поступку по партијама

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 19/2018
Датум објаве: 04. 06. 2018.
Понуде се примају до: 02. 07. 2018. године до 14.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 02. 07. 2018. године у 14.30 часова

Датум Документ Преузимање
04. 06. 2018. Конкурсна документација PDF
04. 06. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Подизање нивоа осигурања на путним прелазима

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 13/2018
Датум објаве: 04. 06. 2018.
Понуде се примају до: 04. 07. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 04. 07. 2018. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
04. 06. 2018. Конкурсна документација PDF
04. 06. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Јавне набавке радова, одржавање објеката високоградње по партијама

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 19/2018
Датум објаве: 01. 06. 2018.
Понуде се примају до: 02. 07. 2018. године до 14.00 часова,
Датум и време отварања понуд 02. 07. 2018. године у 14.30 часова

Датум Документ Преузимање
12. 06. 2018. Питања и одговори 1 PDF
01. 06. 2018. Конкурсна документација PDF
01. 06. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Јавна набавка евродизела за механизацију из резервоара, евродизела за друмска возила (теретна и путничка) - картице, бензина и ТНГ-а за друмска возила (теретна и путничка) – картице и бензина за механизацију - картице, по партијама

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 14/2018
Датум објаве: 30. 05. 2018.
Понуде се примају до: 20. 06. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 29. 06. 2018. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
22. 06. 2018. Питања и одговори 3 PDF
14. 06. 2018. Питања и одговори 2 PDF
07. 06. 2018. Питања и одговори 1 PDF
30 05. 2018. Конкурсна документација PDF
30. 05. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Услуге шпедиције

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 22/2018
Датум објаве: 28. 05. 2018.
Понуде се примају до: 06. 06. 2018. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 06. 06. 2018. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
14. 06. 2018. Одлука о додели уговора PDF
28. 05. 2018. Конкурсна документација PDF
28. 05. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Набавка и имплеменатација професионалног софтвера за превођење

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 28/2018
Датум објаве: 25. 05. 2018.
Понуде се примају до: 11. 06. 2018. године до 10.300 часова,
Датум и време отварања понуда: 11. 06. 2018. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
25. 05. 2018. Конкурсна документација PDF
25. 05. 2018. Позив за подношење понуда PDF


ЈАВНА ПРОДАЈА ОТПАДНОГ МАТЕРИЈАЛА - путем лицитације

Поступак јавне лицитације
Број Лицитације: 2/2018/П
Датум објаве: 24. 05. 2018.
Подношење пријава до: 31. 05. 2018. године до 10.00 часова,
Јавно отварање пријава: 31. 05. 2018. године у 11.00 часова
Јавно надметање усменим путем: 31. 05. 2018. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
24. 05. 2018. Лицитациона документација PDF
24. 05. 2018. Јавни позив PDF


Осигурање косине изнад улазног портала тунела Т-7 у км 121+140 на прузи Чачак - Пожега

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 12/2018
Датум објаве: 22. 05. 2018.
Понуде се примају до: 08. 06. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 08. 06. 2018. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
22. 05. 2018. Конкурсна документација PDF
22. 05. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Пластичне везице и фибери

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 23/2018
Датум објаве: 22. 05. 2018.
Понуде се примају до: 31. 05. 2018. године до 12.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 31. 05. 2018. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
14. 06. 2018. Одлука о додели уговора PDF
22. 05. 2018. Конкурсна документација PDF
22. 05. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Jавнa набавкa гумених уметака

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 21/2018
Датум објаве: 22. 05. 2018.
Понуде се примају до: 30. 05. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 30. 05. 2018. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
14. 06. 2018. Одлука о додели уговора PDF
25. 05. 2018. Питања и одговори 1 PDF
22. 05. 2018. Конкурсна документација PDF
22. 05. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Jавнa набавкa АТ порција

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 16/2018
Датум објаве: 22. 05. 2018.
Понуде се примају до: 31. 05. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 31. 05. 2018. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
14. 06. 2018. Одлука о додели уговора PDF
22. 05. 2018. Конкурсна документација PDF
22. 05. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Рачунари и рачунарска опрема за пословни информациони систем и ЕРП

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 4/2018
Датум објаве: 17. 05. 2018.
Понуде се примају до: 18. 06. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 18. 06. 2018. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
11. 06. 2018. Питања и одговори 2 PDF
08. 06. 2018. Измене и допуне 1 PDF
08. 06. 2018. Питања и одговори 1 PDF
17. 05. 2018. Конкурсна документација PDF
17. 05. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Набавка материјала за мостовске екипе

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 19/2018
Датум објаве: 17. 05. 2018.
Понуде се примају до: 25. 05. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 25. 05. 2018. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
14. 06. 2018. Одлука о додели уговора PDF
17. 05. 2018. Конкурсна документација PDF
17. 05. 2018. Позив за подношење понуда PDF


ЈАВНА ПРОДАЈА ОТПАДНОГ МАТЕРИЈАЛА - путем лицитације

Поступак јавне лицитације
Број Лицитације: 1/2018/П
Датум објаве: 15. 05. 2018.
Подношење пријава до: 23. 05. 2018. године до 10.00 часова,
Јавно отварање пријава: 23. 05. 2018. године у 11.00 часова
Јавно надметање усменим путем: 23. 05. 2018. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
15. 05. 2018. Лицитациона документација PDF
15. 05. 2018. Јавни позив PDF


Услуга ремонта погонске осовине са диференцијалом за ТМД 911/912

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 20/2018
Датум објаве: 15. 05. 2018.
Понуде се примају до: 23. 05. 2018. 25. 05. 2018. године до 10.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 23. 05. 2018. 25. 05. 2018. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
14.06.2018. Одлука о обустави поступка PDF
17. 05. 2018. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда PDF
17. 05. 2018. Измене и допуне 1 PDF
15. 05. 2018. Конкурсна документација PDF
15. 05. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Услуга ремонта агрегата за стабилизацију

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 14/2018
Датум објаве: 11. 05. 2018.
Понуде се примају до: 21. 05. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 21. 05. 2018. године у 11.30 часова

Датум Документ Преузимање
23. 05. 2018. Одлука о додели уговора PDF
11. 05. 2018. Конкурсна документација PDF
11. 05. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Услуга хитног отклањања неправилности система заштите од пожара и израде техничке документације за потребе одржавања објекта Железничка станица Вуков Споменик

Поступак јавне набавке преговарачки поступак
Број јавне набавке: 3/2018
Датум објаве: 10. 05. 2018.

Датум Документ Преузимање
08. 06. 2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
08. 06. 2018. Обавештење о обустави поступка PDF
05. 06. 2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
05. 06. 2018. Обавештење о обустави поступка PDF
28. 05. 2018. Одлука о додели уговора PDF
22. 05. 2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
16. 05. 2018. Одлука о додели уговора PDF
10. 05. 2018. Конкурсна документација PDF
10. 05. 2018. Обавештење о покретању преговарачког поступка (без објављивања позива
за подношење понуда)
PDF


Извођење радова на антикорозионој заштити на Панчевачком мосту

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 12/2018
Датум објаве: 09. 05. 2018.
Понуде се примају до: 08. 06. 2018. године до 13.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 08. 06. 2018. године у 13.30 часова

Датум Документ Преузимање
06. 06. 2018. Питања и одговори 4 PDF
04. 06. 2018. Питања и одговори 3 PDF
23. 05. 2018. Питања и одговори 2 PDF
22. 05. 2018. Питања и одговори 1 PDF
11. 05. 2018. Измене и допуне 1 PDF
09. 05. 2018. Конкурсна документација PDF
09. 05. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Услуге рачуноводствене ревизије – ревизија финансијских извештаја Друштва за 2018. годину

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 7/2018
Датум објаве: 09. 05. 2018.
Понуде се примају до: 22. 05. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 22. 05. 2018. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
15. 05. 2018. Питања и одговори 1 PDF
11. 05. 2018. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда PDF
11. 05. 2018. Измене и допуне 1 PDF
09. 05. 2018. Конкурсна документација PDF
09. 05. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Радови на санацији пруге Петловача -Лешница, од км 22+460 до км 34+382 са набавком и транспортом материјала у циљу побољшања техничког квалитета колосека

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 67/2017
Датум објаве: 12. 01. 2018.
Понуде се примају до: 12.02.2018. године до 09.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 12.02.2018. године у 09.30 часова,

Датум Документ Преузимање
23. 03. 2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
13. 03. 2018. Одлука о додели уговора PDF
08. 02. 2018. Питања и одговори 2 PDF
30. 01. 2018. Измене и допуне 2 PDF
25. 01. 2018. Измене и допуне 1 PDF
25. 01. 2018. Питања и одговори 1 PDF
12.01.2018. Конкурсна документација PDF
12.01.2018. Позив за подношење понуда PDF


Набавка материјала за одржавање напојних уређаја, по партијамa

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 147/2017
Датум објаве: 12. 01. 2018.
Понуде се примају до: 22.01.2018. године до 13.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 22.01.2018. године у 14.00 часова,

Датум Документ Преузимање
15. 03. 2018. Обавештење о закљученом уговору, партија 5 PDF
13. 03. 2018. Обавештење о закљученом уговору, партија 3 PDF
13. 03. 2018. Обавештење о закљученом уговору, партија 2 PDF
16. 03. 2018. Одлука о додели уговора PDF
08. 02. 2018. Одлука о додели уговора PDF
19.01.2018. Питања и одговори 1 PDF
12.01.2018. Конкурсна документација PDF
12.01.2018. Позив за подношење понуда PDF


Набавкa мале вредности добара – Сигналне ознаке и скретнички сигнали, по партијама

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 183/2017
Датум објаве: 11. 01. 2018.
Понуде се примају до: 19.01.2018. године до 09.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 19.01.2018. године у 10.00 часова,

Датум Документ Преузимање
11.01.2018. Конкурсна документација PDF
11.01.2018. Позив за подношење понуда PDF


Набавка компресора

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 158/2017
Датум објаве: 11. 01. 2018.
Понуде се примају до: 23.01.2018. 24.01.2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 23.01.2018. 24.01.2018. године у 12.00 часова,

Датум Документ Преузимање
23.02.2018. Одлука о додели уговора PDF
17. 01. 2018. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 1 PDF
17. 01. 2018. Питања и одговори 1 PDF
17. 01. 2018. Измене и допуне 1 PDF
11.01.2018. Конкурсна документација PDF
11.01.2018. Позив за подношење понуда PDF


Набавка уређаја за грејање (са уградњом)

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 175/2017
Датум објаве: 05. 01. 2018.
Понуде се примају до: 15.01.2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 15.01.2018. године у 13.00 часова,

Датум Документ Преузимање
05. 02. 2018. Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права PDF
26. 01. 2018. Одлука о додели уговора PDF
05.01.2018. Конкурсна документација PDF
05.01.2018. Позив за подношење понуда PDF


Набавка резервних делова за информатичку опрему, по партијама

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 105/2017
Датум објаве: 03. 01. 2018.
Понуде се примају до: 11.01.2018. године до 09.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 11.01.18. године у 10.00 часова

Датум Документ Преузимање
01. 03. 2018. Одлука о обустави поступка, партија 2 PDF
01. 03. 2018. Одлука о додели уговора, партија 1 и партија 3 PDF
03.01.2018. Конкурсна документација PDF
03.01.2018. Позив за подношење понуда PDF


Набавка материјала за одржавање електровучних постројења (ПС,ПСН), по партијама

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 103/2017
Датум објаве: 03. 01. 2018.
Понуде се примају до: 11.01.2018. године до 14.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 11.01.2018. године у 15.00 часова,

Датум Документ Преузимање
23. 02. 2018. Одлука о обустави поступка, партија 2 PDF
23. 02. 2018. Одлука о додели уговора, партија 1 PDF
03.01.2018. Конкурсна документација PDF
03.01.2018. Позив за подношење понуда PDF


Usluge servisa motora Deutz, Man, i servis menjaca Voith

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 162/2017
Датум објаве: 03. 01. 2018.
Понуде се примају до: 11.01.2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 11.01.18. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
05. 04. 2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
08. 02. 2018. Одлука о додели уговора PDF
03.01.2018. Конкурсна документација PDF
03.01.2018. Позив за подношење понуда PDF


Радови на санација теменог свода, са израдом техничке документације, тунела Т-64 на железничкој прузи (Београд) - Ресник - Врбница - Државна граница

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 196/2017
Датум објаве: 29. 12. 2017.
Понуде се примају до: 25.01.2018. године до 11.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 25.01.2018. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
23.02.2018. Одлука о додели уговора PDF
29. 12. 2017. Конкурсна документација PDF
29. 12. 2017. Позив за подношење понуда PDF


Набавка помоћног напајање за станице Мала Плана и Београд Ранжирна

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 171/2017
Датум објаве: 29. 12. 2017.
Понуде се примају до: 12.01.2018. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 12.01.18. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
26. 01. 2018. Одлука о додели уговора PDF
29.12.2017. Конкурсна документација PDF
29.12.2017. Позив за подношење понуда PDF


Јавна набавка мале вредности: Контролни статички прорачун главне челичне конструкције двоколосечног моста преко Саве у km 1+744 пруге Београд Центар - Нови Београд (Хајдинов мост) у циљу добијања оптималне технологије извођења радова на замени горњег строја

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 195/2017
Датум објаве: 29. 12. 2017.
Понуде се примају до: 10.01.2018. године до 13.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 10.01.2018. године у 14.00 часова

Датум Документ Преузимање
09. 02. 2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
19.01.2018. Одлука о додели уговора PDF
29. 12. 2017. Конкурсна документација PDF
29. 12. 2017. Позив за подношење понуда PDF


Радови на санацији објекта железничке станице Младеновац

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 194/2017
Датум објаве: 29. 12. 2017.
Понуде се примају до: 10.01.2018. 15. 01. 2018. године до 11.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 10.01.2018. 15. 01. 2018. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
26. 01. 2018. Одлука о додели уговора PDF
15.01.2018. Питања и одговори 1 PDF
09.01.2018. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 1 PDF
09.01.2018. Измене и допуне 1 PDF
29. 12. 2017. Конкурсна документација PDF
29. 12. 2017. Позив за подношење понуда PDF


Јавна набавка опреме и материјала за реконструкцију заштитних капија путних прелаза, у нивоу, по партијама

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 153/2017
Датум објаве: 29. 12. 2017.
Понуде се примају до: 11.01.2018. године до 13.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 11.01.2018. године у 14.00 часова

Датум Документ Преузимање
26. 01. 2018. Одлука о додели уговора PDF
29. 12. 2017. Конкурсна документација PDF
29. 12. 2017. Позив за подношење понуда PDF


Услуга уградње додатне опреме са пратећим елементима на прскалици вагона-цистерне за хемијско сузбијање вегетације

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 188/2017
Датум објаве: 29. 12. 2017.
Понуде се примају до: 12. 02. 2018. године до 10.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 12. 02. 2018. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
02. 03. 2018. Одлука о додели уговора PDF
29. 12. 2017. Конкурсна документација PDF
29. 12. 2017. Позив за подношење понуда PDF


Материјал за мобилијар и поправку мобилијара по железничким станицама

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 169/2017
Датум објаве: 29. 12. 2017.
Понуде се примају до: 09.01.2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 09.01.2018. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
01. 03. 2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
19.01.2018. Одлука о додели уговора PDF
29. 12. 2017. Конкурсна документација PDF
29. 12. 2017. Позив за подношење понуда PDF


Јавна набавка услуге ремонта хидрауличних компоненти

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 133/2017
Датум објаве: 28. 12. 2017.
Понуде се примају до: 12.01.2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 12.01.2018. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
02. 03. 2018. Одлука о додели уговора PDF
28. 12. 2017. Конкурсна документација PDF
28. 12. 2017. Позив за подношење понуда PDF


Материјала за одржавање електровучних подстаница (евп)

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 154/2017
Датум објаве: 28. 12. 2017.
Понуде се примају до: 10.01.2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 10.01.2018. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
05. 04. 2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
08. 02. 2018. Одлука о додели уговора PDF
29. 12. 2017. Измене и допуне 1 PDF
28. 12. 2017. Конкурсна документација PDF
28. 12. 2017. Позив за подношење понуда PDF


Набавка материјала за елементе огибљења, спиралне опруге, штицне, гибњеви, по партијама

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 127/2017
Датум објаве: 28. 12. 2017.
Понуде се примају до: 11.01.2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 11.01.2018. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
09. 03. 2018. Одлука о додели уговора, партија 1 и 2 PDF
09. 03. 2018. Одлука о обустави поступка, партија 3 PDF
28. 12. 2017. Конкурсна документација PDF
28. 12. 2017. Позив за подношење понуда PDF


Набавка услуге модернизације канцеларијског пословања - надоградња постојећег софтверског решења - назив и ознака из општег речника набавке – 72265000- услуга конфигурације софтвера

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 182/2017
Датум објаве: 28. 12. 2017.
Понуде се примају до: 09.01.2018. године до 10.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 09.01.2018. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
25.01.2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
19.01.2018. Одлука о додели уговора PDF
28. 12. 2017. Конкурсна документација PDF
28. 12. 2017. Позив за подношење понуда PDF


Израда Студије о дефинисању услова за саобраћај возова са дизел вучом и саобраћај возова за превоз опасних материјала кроз тунел Врачар и остале објекте на подручју Београдског железничког чвора

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 189/2017
Датум објаве: 28. 12. 2017.
Понуде се примају до: 10.01.2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 10.01.2018. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
07. 02. 2018. Обавештење о обустави поступка PDF
26. 01. 2018. Одлука о обустави поступка PDF
28. 12. 2017. Конкурсна документација PDF
28. 12. 2017. Позив за подношење понуда PDF


Израда плана за хитне интервенције у случају инцидента

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 190/2017
Датум објаве: 27. 12. 2017.
Понуде се примају до: 04. 01. 2018. године до 11.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 04. 01. 2018. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
05. 04. 2018. Захтев о заштити права PDF
05 .02. 2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
10. 01. 2018. Одлука о додели уговора PDF
27. 12. 2017. Конкурсна документација PDF
27. 12. 2017. Позив за подношење понуда PDF


Електронске компоненте за СС и ТК лабараторије, по партијама

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 167/2017
Датум објаве: 27. 12. 2017.
Понуде се примају до: 10. 01. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 10. 01. 2018. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
26. 01. 2018. Одлука о обустави поступка, партија 2 PDF
26. 01. 2018. Одлука о додели уговора, партија 1 PDF
27. 12. 2017. Конкурсна документација PDF
27. 12. 2017. Позив за подношење понуда PDF


Набавка стезаљки, клема и вијака за одржавање возног вода, обилазног вода и напојних водова контактне мреже монофазног система 25kV, 50Hz

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 104/2017
Датум објаве: 27. 12. 2017.
Понуде се примају до: 09. 01. 2018. године до 14.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 09. 01. 2018. године у 15.00 часова

Датум Документ Преузимање
08. 02. 2018. Одлука о обустави поступка PDF
27. 12. 2017. Конкурсна документација PDF
27. 12. 2017. Позив за подношење понуда PDF


Поправка и калибрација инструмената за мерење на телекомуникационим уређајима

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 156/2017
Датум објаве: 26. 12. 2017.
Понуде се примају до: 09. 01. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 09. 01. 2018. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
26. 01. 2018. Одлука о обустави поступка PDF
26. 12. 2017. Конкурсна документација PDF
26. 12. 2017. Позив за подношење понуда PDF


Набавка опреме и материјала за електрично растављање и секционисање контактне мреже монофазног система 25kV, 50Hz

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 118/2017
Датум објаве: 26. 12. 2017.
Понуде се примају до: 10. 01. 2018. године до 09.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 10. 01. 2018. године у 10.00 часова

Датум Документ Преузимање
08. 02. 2018. Одлука о обустави поступка PDF
27. 12. 2017. . Измене и допуне 1 PDF
26. 12. 2017. Конкурсна документација PDF
26. 12. 2017. Позив за подношење понуда PDF


Набавка пумпних аутомата за дизел горива ОРН: 42122180–пумпе за гориво

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 70/2017
Датум објаве: 25. 12. 2017.
Понуде се примају до: 05.01.2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 05.01.2018. године у 12.30 часова

Датум Документ Преузимање
02. 02. 2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
19. 01. 2018. Одлука о додели уговора PDF
25. 12. 2017. Конкурсна документација PDF
25. 12. 2017. Позив за подношење понуда PDF


Услуга главне оправке ТМД

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 145/2017
Датум објаве: 25. 12. 2017.
Понуде се примају до: 09.01.2018. године до 09.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 09.01.2018. године у 10.00 часова

Датум Документ Преузимање
08. 02. 2018. Одлука о обустави поступка PDF
09.01.2018. Питања и одговори 1 PDF
25. 12. 2017. Конкурсна документација PDF
25. 12. 2017. Позив за подношење понуда PDF


Резервни делови за жат-ц централе, по партијама

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 149/2017
Датум објаве: 25. 12. 2017.
Понуде се примају до: 10. 01. 2018. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 10. 01. 2018. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
26. 01. 2018. Одлука о додели уговора PDF
25. 12. 2017. Конкурсна документација PDF
25. 12. 2017. Позив за подношење понуда PDF


Набавка и имплемантација пословног информационог система ERP

Поступак јавне набавке Отворени поступак
Број јавне набавке: 64/2017
Датум објаве: 22. 12. 2017.
Понуде се примају до: 22. 01. 2018. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 22. 01. 2018. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
26. 01. 2018. Одлука о додели уговора PDF
22. 12. 2017. Конкурсна документација PDF
22. 12. 2017. Позив за подношење понуда PDF


Јавна набавка мале вредности алата за потребе одржавања рачунара и рачунарске мреже, по партијама

Поступак јавне набавке Отворени поступак
Број јавне набавке: 173/2017
Датум објаве: 22. 12. 2017.
Понуде се примају до: 09.01.2018. године до 11.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 09.01.2018. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
20. 02. 2018. Обавештење о закљученом уговору , партија 1 PDF
20. 02. 2018. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 1 PDF
22. 12. 2017. Конкурсна документација PDF
22. 12. 2017. Позив за подношење понуда PDF


Јавна набавка услуге оправке тешких моторних дрезина и тешке пружне механизације, по партијама

Поступак јавне набавке Отворени поступак
Број јавне набавке: 59/2017
Датум објаве: 22. 12. 2017.
Понуде се примају до: 22.01.2018. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 22.01.2018. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
19. 02. 2018. Одлука о обустави поступка PDF
18. 01. 2018. Питања и одговори 7 PDF
17. 01. 2018. Питања и одговори 6 PDF
01. 03. 2018. Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права, партија 1 PDF
01. 03. 2018. Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права, партија 1 PDF
18. 01. 2018. Питања и одговори 5 PDF
12. 01. 2018. Питања и одговори 4 PDF
10. 01. 2018. Питања и одговори 3 PDF
10. 01. 2018. Питања и одговори 2 PDF
10. 01. 2018. Измене и допуне 1 PDF
05. 01. 2018. Питања и одговори 1 PDF
22. 12. 2017. Конкурсна документација PDF
22. 12. 2017. Позив за подношење понуда PDF


Услуге ремонта пумпи високог притиска, дијагностика, сервисирање и ремонт дизел мотора са набавком и уградњом потребних делова

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 155/2017
Датум објаве: 21. 12. 2017.
Понуде се примају до: 29.12.2017. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 29.12.2017. године у 10.30 часова

Датум Документ Преузимање
10.01.2018. Одлука о додели уговора PDF
21.12.2017. Конкурсна документација PDF
21.12.2017. Позив за подношење понуда PDF


Услуге репарације мерног стола за испитивање скретничких електропоставних справа

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 136/2017
Датум објаве: 21. 12. 2017.
Понуде се примају до: 28.12.2017. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 28.12.2017. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
26. 01. 2018. Одлука о додели уговора PDF
21.12.2017. Конкурсна документација PDF
21.12.2017. Позив за подношење понуда PDF


Јавна набавка: ремонт турбина и компресора, по партијама

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 165/2017
Датум објаве: 19. 12. 2017.
Понуде се примају до: 27.12.2017. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 27.12.2017. године у 11.30 часова

Датум Документ Преузимање
19.01.2018. Одлука о додели уговора, партија 2 PDF
18. 01. 2018. Одлука о обустави поступка, партија 1 PDF
18. 01. 2018. Обавештење о обустави поступка, партија 1 PDF
18.12.2017. Конкурсна документација PDF
18.12.2017. Позив за подношење понуда PDF


Јавна набавка добара: делови за Plasser машине

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 132/2017
Датум објаве: 18. 12. 2017.
Понуде се примају до: 28.12.2017. године до 13.00 часова,11.01.2018. године у 10:00 часова
Датум и време отварања понуда: 28.12.2017. године у 13.30 часова11.01.2018 године у 10:30 часова

Датум Документ Преузимање
01.02.2017 Обавештење о закљученом уговору PDF
26. 01. 2018. Одлука о додели уговора PDF
21.12.2017. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда PDF
18.12.2017. Конкурсна документација PDF
18.12.2017. Позив за подношење понуда PDF


Јавна набавка добара: браварски материјал и алат за одржавање контактне мреже монофазног система 25KV, 50Hz, по партијама

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 146/2017
Датум објаве: 18. 12. 2017.
Понуде се примају до: 28.12.2017. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 28.12.2017. године у 11.30 часова

Датум Документ Преузимање
13. 03. 2018. Обавештење о закљученом уговору, партија 2 PDF
20. 02. 2018. Обавештење о закљученом уговору, партија 1 PDF
19.01.2018. Одлука о додели уговора PDF
18.12.2017. Конкурсна документација PDF
18.12.2017. Позив за подношење понуда PDF


Јавна набавка точкова за ТМД

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 168/2017
Датум објаве: 18. 12. 2017.
Понуде се примају до: 28.12.2017. године до 11.30 часова 11.01.2018. године до 12.00 часова
Датум и време отварања понуда: 28.12.2017. године до 12.00 часова 11.01.2018. године у 12.30 часова

Датум Документ Преузимање
26. 03. 2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
08. 02. 2018. Одлука о додели уговора PDF
25.12.2017. Питања и одговори 2 PDF
21.12.2017 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда PDF
20.12.2017. Питања и одговори 1 PDF
18.12.2017. Конкурсна документација PDF
18.12.2017. Позив за подношење понуда PDF


Јавна набавка осигурача

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 128/2017
Датум објаве: 18. 12. 2017.
Понуде се примају до: 26.12.2017. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 26.12.2017. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
19.01.2018. Одлука о додели уговора PDF
18.12.2017. Конкурсна документација PDF
18.12.2017. Позив за подношење понуда PDF


Јавна набавка сигналних каблова

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 152/2017
Датум објаве: 15. 12. 2017.
Понуде се примају до: 22.12.2017. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 22.12.2017. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
13. 03. 2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
19. 01. 2018. Одлука о додели уговора PDF
04. 12. 2017. Конкурсна документација PDF
04. 12. 2017. Позив за подношење понуда PDF


Набавка штампача и скенера у отвореном поступку

Поступак јавне набавке Отворени поступак
Број јавне набавке: 63/2017
Датум објаве: 11. 12. 2017.
Понуде се примају до: 10.01.2018. 12. 01. 2018. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 10.01.2018. 12. 01. 2018. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
26. 01. 2018. Одлука о додели уговора PDF
05.01.2018. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда PDF
05.01.2018. Измене и допуне 1 PDF
11.12.2017. Конкурсна документација PDF
11.12.2017. Позив за подношење понуда PDF


Услуга израде техничке документације за санацију клизишта Ваљево - Ластра, од км 85+880 до км 85+910

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 142/2017
Датум објаве: 04. 12. 2017.
Понуде се примају до: 14.12.2017. године до 13.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 14.12.2017. године у 14.00 часова

Датум Документ Преузимање
03.01.2018. Одлука о обустави поступка PDF
04.12.2017. Конкурсна документација PDF
04.12.2017. Позив за подношење понуда PDF


Sanacija temenog svoda sa izradom tehničke dokumentacije tunela T-64 na železničkoj pruzi (Beograd)-Resnik -Vrbnica-Državna granica

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 143/2017
Датум објаве: 29. 11. 2017.
Понуде се примају до: 07.12.2017. године до 13.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 07.12.2017. године у 14.00 часова

Датум Документ Преузимање
14.12.2017. Одлука о обустави поступка PDF
29.11.2017. Конкурсна документација PDF
29.11.2017. Позив за подношење понуда PDF


Materijal za rad mernih kola Insp 61 72 99 90 600-9 za merenje geometrijskih parametara kontaktne mreže monofaznog sistema 25 kV, 50Hz, po partijama

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 122/2017
Датум објаве: 24. 11. 2017.
Понуде се примају до: 01.12.2017. године до 11.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 01.12.2017. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
03.01.2018. Одлука о обустави поступка PDF
24.11.2017. Конкурсна документација PDF
24.11.2017. Позив за подношење понуда PDF


Набавка колосечног прибора у преговарачком поступку са објављивањем позива за подношење понуда

Поступак јавне набавке Преговарачки поступак
Број јавне набавке: 2/2017
Датум објаве: 22. 11. 2017.
Понуде се примају до: 22.12.2017. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 22.12.2017. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
01. 03. 2018. Одлука о додели уговора PDF
07.12.2017. Питања и одговори 2 PDF
29.11.2017. Питања и одговори 1 PDF
22.11.2017. Конкурсна документација PDF
22.11.2017. Позив за подношење понуда PDF


Javna nabavka herbicida u otvorenom postupku, po partijama

Поступак јавне набавке Отворени поступак
Број јавне набавке: 58/2017
Датум објаве: 20. 11. 2017.
Понуде се примају до: 18.12.2017. године до 10.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 18.12.2017. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
25. 01. 2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
29.11.2017. Питања и одговори 1 PDF
20.11.2017. Конкурсна документација PDF
20.11.2017. Позив за подношење понуда PDF


Прилагођавање Главног пројекта санације косине на делу пруге од км 59+100 до км 59+210 на прузи Црвени Крст - Зајечар-Прахово Пристаниште уз израду Главне свеске, Идејног пројекта и Пројекта за извођење у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда са Саобраћајним институтом "ЦИП" д.о.о. Београд

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 5/2017
Датум објаве: 16. 11. 2017.

Датум Документ Преузимање
21.12.2017 Обавештење о закљученом уговору PDF
01.12.2017. Одлука о додели уговора PDF
16.11.2017. Конкурсна документација PDF
16.11.2017. Обавештење о покретању поступка PDF


Drumska terenska vozila, u otvorenom postupku

Поступак јавне набавке Отворени поступак
Број јавне набавке: 57/2017
Датум објаве: 16. 11. 2017.
Понуде се примају до: 15.12.2017. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 15.12.2017. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
11. 01. 2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
18.12.2017. Одлука о додели уговора PDF
16.11.2017. Конкурсна документација PDF
16.11.2017. Позив за подношење понуда PDF


Drumska terenska vozila, u otvorenom postupku

Поступак јавне набавке Отворени поступак
Број јавне набавке: 57/2017
Датум објаве: 16. 11. 2017.
Понуде се примају до: 15.12.2017. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 15.12.2017. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
11. 01. 2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
18.12.2017. Одлука о додели уговора PDF
16.11.2017. Конкурсна документација PDF
16.11.2017. Позив за подношење понуда PDF


Услуга израде техничке документације за санацију улазног портала и клизишта изнад Ханског тунела у км.328+292 на прузи Београд - Ниш, у отвореном поступку

Број јавне набавке: 60/2017
Датум објаве: 15. 11. 2017.
Понуде се примају до: 15.12.2017. године до 12:30 часова
Датум и време отварања понуда: 15.12.2017. год. у 13:00 часова,

Датум Документ Преузимање
30. 11. 2017. Питања и одговори 1 PDF
30. 11. 2017. Измене и допуне 1 PDF
15. 11. 2017. Конкурсна документација PDF
15. 11. 2017. Позив за подношење понуда PDF


Rezervni delovi za satni sistem

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 140/2017
Датум објаве: 15.11.2017.
Понуде се примају до: 22.11.2017. године до 09.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 22.11.2017. године у 10.00 часова

Датум Документ Преузимање
05.12.2017. Одлука о додели уговора PDF
15.11.2017. Конкурсна документација PDF
15.11.2017. Позив за подношење понуда PDF


Nabavka napojnih i kontrolnih uređaja za elektrovučna postrojenja

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 123/2017
Датум објаве: 15. 11. 2017.
Понуде се примају до: 23.11.2017. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 23.11.2017. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
07. 02. 2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
21.11.2017. Питања и одговори 1 PDF
06.11.2017. Конкурсна документација PDF
06.11.2017. Позив за подношење понуда PDF