Јавне набавке

Јавне набавке

Преглед стања јавних набавки

 

Одржавања друмских возила, по партијама:

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 85/2018
Датум објаве: 18. 09. 2018.
Понуде се примају до: 25. 09. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 25. 09. 2018. године у 11.30 часова

Датум Документ Преузимање
18. 09. 2018. Конкурсна документација PDF
18. 09. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Радови на одржавању објеката високоградње по налогу инспекције

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 92/2018
Датум објаве: 17. 09. 2018.
Понуде се примају до: 24. 09. 2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 24. 09. 2018. године у 12.30 часова

Датум Документ Преузимање
17. 09. 2018. Конкурсна документација PDF
17. 09. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Делови и потрошни материјал за машине РМ произвођача „Plasser&Theurer"

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 83/2018
Датум објаве: 07. 09. 2018.
Понуде се примају до: 19. 09. 2018. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 19. 09. 2018. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
07. 09. 2018. Конкурсна документација PDF
07. 09. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Услуга прегледа и испитивања лифтова

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 73/2018
Датум објаве: 07. 09. 2018.
Понуде се примају до: 17. 09. 2018. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 17. 09. 2018. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
07. 09. 2018. Конкурсна документација PDF
07. 09. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Набавка резервних делова и материјала за пружне телефонске уређаје, по партијама

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 80/2018
Датум објаве: 06. 09. 2018.
Понуде се примају до: 14. 09. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 14. 09. 2018. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
06. 09. 2018. Конкурсна документација PDF
06. 09. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Радови на ископавању и одношењу земље

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 39/2018
Датум објаве: 06. 09. 2018.
Понуде се примају до: 08. 10. 2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 08. 10. 2018 године у 12.30 часова,

Датум Документ Преузимање
06. 09. 2018. Конкурсна документација PDF
06. 09. 2018. Позив за подношење допуна понуде PDF


Акумулатори за ТМД и тешку пружну механизацију

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 71/2018
Датум објаве: 05. 09. 2018.
Понуде се примају до: 18. 09. 2018. године до 09.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 18. 09. 2018. године у 10.00 часова

Датум Документ Преузимање
05. 09. 2018. Конкурсна документација PDF
05. 09. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Продаја отпадног материјала путем прикупљања понуда

Поступак јавне продаје прикупљањем понуда
Број Лицитације: 14/2018/П
Датум објаве: 05. 09. 2018.
Понуде се примају до: 12. 09. 2018. године до 13.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 12. 09. 2018. године у 14.00 часова

Датум Документ Преузимање
05. 09. 2018. Документација PDF
05. 09. 2018. Јавни позив PDF


Расклопни алати и заштитна опрема контактне мреже монофазног система 25kV, 50Hz, по партијама

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 82/2018
Датум објаве: 05. 09. 2018.
Понуде се примају до: 14. 09. 2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 14. 09. 2018. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
05. 09. 2018. Конкурсна документација PDF
05. 09. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Изолатори за уметање у возни вод контактне мреже монофазног система 25 kV, 50 Hz

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 59/2018
Датум објаве: 05. 09. 2018.
Понуде се примају до: 27. 09. 2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 27. 09. 2018. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
05. 09. 2018. Конкурсна документација PDF
05. 09. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Заштита од пожара - сервисирање и одржавање противпожарних апарата и хидрантске опреме

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 37/2018
Датум објаве: 03. 09. 2018.
Понуде се примају до: 03. 10. 2018. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 03. 10. 2018 године у 11.00 часова,

Датум Документ Преузимање
03. 09. 2018. Конкурсна документација PDF
03. 09. 2018. Позив за подношење допуна понуде PDF


Услуге - збрињавање опасног отпада у свему према техничкој спецификацији

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 58/2018
Датум објаве: 03. 09. 2018.
Понуде се примају до: 01. 10. 2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 01. 10. 2018. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
10. 09. 2018. Питања и одговори 1 PDF
03. 09. 2018. Конкурсна документација PDF
03. 09. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Електронске компоненте за СС, ТК и ТТ лабораторије

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 81/2018
Датум објаве: 31. 08. 2018.
Понуде се примају до: 11. 09. 2018. године 13. 09. 2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 11. 09. 2018. године 13. 09. 2018. године у 12.30 часова

Датум Документ Преузимање
10. 09. 2018. Питања и одговори 1 PDF
07. 09. 2018. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда PDF
07. 09. 2018. Измене и допуне 1 PDF
31. 08. 2018. Конкурсна документација PDF
31. 08. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Услуга ремонта подбијачких агрегата

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 78/2018
Датум објаве: 31. 08. 2018.
Понуде се примају до: 10. 09. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 10. 09. 2018. године у 11.30 часова

Датум Документ Преузимање
18. 09. 2018. Одлука о додели уговора PDF
31. 08. 2018. Конкурсна документација PDF
31. 08. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Резевни делови за систем надзора и управљања на Вуковом Споменику

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 74/2018
Датум објаве: 31. 08. 2018.
Понуде се примају до: 18. 09. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 18. 09. 2018. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
31. 08. 2018. Конкурсна документација PDF
31. 08. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Радови на санацији пруге Каћ -Тител, од км 20+340 до км 49+561

Поступак јавне набавке преговарачки поступак
Број јавне набавке: 6/2018
Датум објаве: 31. 08. 2018.
Понуде се примају до: 31. 08. 2018. године до 11.30 часова,
Датум и време отварања понуда и и поступак преговарања: 31. 08. 2018. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
07. 09. 2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
04. 09. 2018. Одлука о додели уговора PDF
31. 08. 2018. Конкурсна документација PDF
31. 08. 2018. Обавештење о покретању поступка PDF


Опрема за телекоманду

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 77/2018
Датум објаве: 30. 08. 2018.
Понуде се примају до: 25. 09. 2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 25. 09. 2018. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
30. 08. 2018. Конкурсна документација PDF
30. 08. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Измењивачи топлоте, опрема за климатизацију и хлађење и уређаји за филтрирање

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 76/2018
Датум објаве: 29. 08. 2018.
Понуде се примају до: 20. 09. 2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 20. 09. 2018. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
05. 09. 2018. Питања и одговори 1 PDF
29. 08. 2018. Конкурсна документација PDF
29. 08. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Услуге – регистрација друмских возила, по партијама

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 87/2018
Датум објаве: 28. 08. 2018.
Понуде се примају до: 07. 09. 2018. године 10. 09. 2018. године до 13.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 07. 09. 2018. године 10. 09. 2018. године у 13.30 часова

Датум Документ Преузимање
31. 08. 2018. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда PDF
31. 08. 2018. Измене и допуне 1 PDF
31. 08. 2018. Питања и одговори 1 PDF
28. 08. 2018. Конкурсна документација PDF
28. 08. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Продаја отпадног материјала путем прикупљања понуда

Поступак јавне продаје прикупљањем понуда
Број Лицитације: 13/2018/П
Датум објаве: 28. 08. 2018.
Понуде се примају до: 04. 09. 2018. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 04. 09. 2018. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
28. 08. 2018. Документација PDF
28. 08. 2018. Јавни позив PDF
28. 08. 2018. Одлука о продаји отпадног материјала PDF


Материјал за одржавање напојних уређаја, по партијама

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 70/2018
Датум објаве: 28. 08. 2018.
Понуде се примају до: 03. 09. 2018. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 03. 09. 2018. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
18. 09. 2018. Одлука о обустави поступка, партија 2 PDF
18. 09. 2018. Одлука о додели уговора партија 1 и 3 PDF
28. 08. 2018. Конкурсна документација PDF
28. 08. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Продаја отпадног материјала путем прикупљања понуда

Поступак јавне продаје прикупљањем понуда
Број Лицитације: 12/2018/П
Датум објаве: 24. 08. 2018.
Понуде се примају до: 30. 08. 2018. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 30. 08. 2018. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
24. 08. 2018. Документација PDF
24. 08. 2018. Јавни позив PDF
24. 08. 2018. Одлука о продаји отпадног материјала PDF


Радови на санацији пруге Рума - Шабац - распутница Доња Борина - Зворник Нови, по налогу Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Поступак јавне набавке преговарачки поступак
Број јавне набавке: 5/2018
Датум објаве: 22. 08. 2018.
Понуде се примају до: 22. 08. 2018. године до 13.00 часова,
Датум и време отварања понуда и и поступак преговарања: 22. 08. 2018. године у 13.30 часова

Датум Документ Преузимање
24. 08. 2018. Одлука о додели уговора PDF
22. 08. 2018. Конкурсна документација PDF
22. 08. 2018. Обавештење о покретању поступка PDF


Продаја отпадног материјала путем прикупљања понуда

Поступак јавне продаје прикупљањем понуда
Број Лицитације: 10/2018/П
Датум објаве: 22. 08. 2018.

Датум Документ Преузимање
07. 09. 2018. Одлука о додели уговора PDF
22. 08. 2018. Документација PDF
22. 08. 2018. Јавни позив PDF
22. 08. 2018. Одлука о продаји отпадног материјала PDF


Набавка материјала реда вожње

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 68/2018
Датум објаве: 20. 08. 2018.
Понуде се примају до: 28. 08. 2018. године до 12.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 28. 08. 2018. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
18. 09. 2018. Одлука о додели уговора PDF
20. 08. 2018. Конкурсна документација PDF
20. 08. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Продаја отпадног материјала путем прикупљања понуда

Поступак јавне продаје прикупљањем понуда
Број Лицитације: 9/2018/П
Датум објаве: 20. 08. 2018.
Подношење понуда до: 23. 08. 2018. године до 10.00 часова,
Јавно отварање понуда: 23. 08. 2018. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
06. 09. 2018. Одлука о додели уговора PDF
22. 08. 2018. Питања и одговори 1 PDF
20. 08. 2018. Документација PDF
20. 08. 2018. Јавни позив PDF
20. 08. 2018. Одлука о продаји отпадног материјала PDF


Контејнерски превоз туцаника

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 38/2018
Датум објаве: 20. 08. 2018.
Понуде се примају до: 17. 09. 2018. године до 10.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 17. 09. 2018 године у 11.00 часова,

Датум Документ Преузимање
18. 09. 2018. Одлука о додели уговора PDF
29. 08. 2018. Измене и допуне 1 PDF
20. 08. 2018. Конкурсна документација PDF
20. 08. 2018. Позив за подношење допуна понуде PDF


Набавка спољних СС уређаја

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 34/2018
Датум објаве: 20. 08. 2018.
Понуде се примају до: 17. 09. 2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 17. 09. 2018 године у 13.00 часова,

Датум Документ Преузимање
31. 08. 2018. Питања и одговори 1 PDF
20. 08. 2018. Конкурсна документација PDF
20. 08. 2018. Позив за подношење допуна понуде PDF


Услуга поправке пружне механизације у отвореном поступку, са предлогом за закључење оквирног споразума

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 30/2018
Датум објаве: 20. 08. 2018.
Понуде се примају до: 17. 09. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 17. 09. 2018 године у 12.00 часова,

Датум Документ Преузимање
20. 08. 2018. Конкурсна документација PDF
20. 08. 2018. Позив за подношење допуна понуде PDF


Добра - алат, опрема и потрошни материјал за ситне машине за одржавање колосека, радне возове и радионице

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 65/2018
Датум објаве: 16. 08. 2018.
Понуде се примају до: 28. 08. 2018. године 29. 08. 2018. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 28. 08. 2018. године 29. 08. 2018. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
18. 09. 2018. Одлука о додели уговора PDF
24. 08. 2018. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда PDF
24. 08. 2018. Измене и допуне 1 PDF
24. 08. 2018. Питања и одговори 1 PDF
16. 08. 2018. Конкурсна документација PDF
16. 08. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Услуге – преглед и провера опреме за рад

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 62/2018
Датум објаве: 15. 08. 2018.
Понуде се примају до: 23. 08. 2018. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 23. 08. 2018. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
06. 09. 2018. Одлука о додели уговора PDF
15. 08. 2018. Конкурсна документација PDF
15. 08. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Јавна набавка опреме и инвентара у мтк шарганска осмица

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 69/2018
Датум објаве: 13. 08. 2018.
Понуде се примају до: 28. 08. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 28. 08. 2018. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
16. 08. 2018. Питања и одговори 1 PDF
13. 08. 2018. Конкурсна документација PDF
13. 08. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Проводници за одржавање возног вода, обилазног вода и напојних водова контактне мреже монофазног система 25Kv, 50Hz

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 45/2018
Датум објаве: 10. 08. 2018.
Понуде се примају до: 17. 08. 2018. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 17. 08. 2018. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
10. 08. 2018. Конкурсна документација PDF
10. 08. 2018. Позив за подношење понуда PDF


ЈАВНА ПРОДАЈА ОТПАДНОГ МАТЕРИЈАЛА - путем лицитације

Поступак јавне лицитације
Број Лицитације: 8/2018/П
Датум објаве: 09. 08. 2018.
Подношење пријава до: 16. 08. 2018. године до 10.00 часова,
Јавно отварање пријава: 16. 08. 2018. године у 11.00 часова
Јавно надметање усменим путем: 16. 08. 2018. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
09. 08. 2018. Одлука о додели уговора PDF
14. 08. 2018. Измене и допуне 1 PDF
09. 08. 2018. Лицитациона документација PDF
09. 08. 2018. Јавни позив PDF


Набавка добара - полубранци и браници

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 60/2018
Датум објаве: 08. 08. 2018.
Понуде се примају до: 16. 08. 2018. године 20. 08. 2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 16. 08. 2018. године 20. 08. 2018. године у 12.30 часова

Датум Документ Преузимање
03. 09. 2018. Одлука о додели уговора PDF
13. 08. 2018. Питања и одговори 1 PDF
10. 08. 2018. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда PDF
10. 08. 2018. Измене и допуне 1 PDF
07. 08. 2018. Конкурсна документација PDF
07. 08. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Батерије за ПП и АПБ, акумулатори за дизел агрегате и ТМД, по партијама

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 64/2018
Датум објаве: 01. 08. 2018.
Понуде се примају до: 09. 08. 2018. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 09. 08. 2018. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
03. 09. 2018. Одлука о додели уговора PDF
01. 08. 2018. Конкурсна документација PDF
01. 08. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Секциони изолатор за мале брзине до 80 km/h контактне мреже монофазног система 25kV, 50Hz

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 43/2018
Датум објаве: 01. 08. 2018.
Понуде се примају до: 13. 08. 2018. године до 13.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 13. 08. 2018. године у 14.00 часова

Датум Документ Преузимање
21. 08. 2018. Одлука о додели уговора PDF
01. 08. 2018. Конкурсна документација PDF
01. 08. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Секциони изолатор за брзине до 200 km/h контактне мреже монофазног система 25kV,50Hz

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 42/2018
Датум објаве: 01. 08. 2018.
Понуде се примају до: 13. 08. 2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 13. 08. 2018. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
21. 08. 2018. Одлука о додели уговора PDF
07. 08. 2018. Питања и одговори 1 PDF
01. 08. 2018. Конкурсна документација PDF
01. 08. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Испитивање опасног и потенцијално опасног отпада од стране акредитоване лабораторије

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 57/2018
Датум објаве: 31. 07. 2018..
Понуде се примају до: 08. 08. 2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 08. 08. 2018. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
15. 08. 2018. Одлука о додели уговора PDF
31 07. 2018. Конкурсна документација PDF
31. 07. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Електрична енергија–Испорука електричне енергије за напајање потрошача на средњем напону,ниском напону и широкoј потрошњи „Инфраструктура Железнице Србије“а.д.

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 32/2018
Датум објаве: 30. 07. 2018.
Понуде се примају до: 03. 09. 2018. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 03. 09. 2018 године у 11.00 часова,

Датум Документ Преузимање
30. 07. 2018. Конкурсна документација PDF
30. 07. 2018. Позив за подношење допуна понуде PDF


Услуга процене вредности некретнина, постројења и опреме

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 67/2018
Датум објаве: 27. 07. 2018.
Понуде се примају до: 06. 08. 2018. године 08. 08. 2018. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 06. 08. 2018. године 08. 08. 2018. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
16. 08. 2018. Одлука о додели уговора PDF
01. 08. 2018. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 2 DOC
01. 08. 2018. Измене и допуне 2 DOC
31. 07. 2018. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда PDF
31. 07. 2018. Измене и допуне 1 PDF
27.07. 2018. Конкурсна документација PDF
27. 07. 2018. Позив за подношење понуда PDF


ЈАВНА ПРОДАЈА ОТПАДНОГ МАТЕРИЈАЛА - путем лицитације

Поступак јавне лицитације
Број Лицитације: 7/2018/П
Датум објаве: 25. 07. 2018.
Подношење пријава до: 31. 07. 2018. године до 10.00 часова,
Јавно отварање пријава: 31. 07. 2018. године у 11.00 часова
Јавно надметање усменим путем: 06. 07. 2018. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
15. 08. 2018. Одлука о додели уговора PDF
25. 07. 2018. Измене и допуне 1 PDF
25. 07. 2018. Лицитациона документација PDF
25. 07. 2018. Јавни позив PDF


ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧКИ РУЧНИ АЛАТ, ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК, СА ПРЕДЛОГОМ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 26/2018
Датум објаве: 20. 07. 2018.
Понуде се примају до: 15. 08. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 15. 08. 2018 године у 12.00 часова,

Датум Документ Преузимање
04. 09. 2018. Одлука о додели оквирног споразума PDF
13. 08. 2018. Питања и одговори 2 PDF
31. 07. 2018. Измене и допуне 1 PDF
31. 07. 2018. Питања и одговори 1 PDF
20. 07. 2018. Конкурсна документација PDF
20. 07. 2018. Позив за подношење допуна понуде PDF


Главна оправка, продужење ревизија, контролни прегледи на вагонима

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 50/2018
Датум објаве: 20. 07. 2018.
Понуде се примају до: 30. 07. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 30. 07. 2018. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
02. 08. 2018. Одлука о додели уговора PDF
20 07. 2018. Конкурсна документација PDF
20. 07. 2018. Позив за подношење понуда PDF


СИГНАЛНЕ СИЈАЛИЦЕ

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 29/2018
Датум објаве: 19. 07. 2018.
Понуде се примају до: 20. 08. 2018. године 23. 08. 2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 20. 08. 2018. године 23. 08. 2018. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
11. 09. 2018. Одлука о додели уговора PDF
15. 08. 2018. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда PDF
15. 08. 2018. Измене и допуне PDF
20. 07. 2018. Конкурсна документација PDF
20. 07. 2018. Позив за подношење понуда PDF


МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ СИСТЕМА ДАЉИНСКОГ УПРАВЉАЊА

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 46/2018
Датум објаве: 16. 07. 2018..
Понуде се примају до: 24. 07. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 24. 07. 2018. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
02. 08. 2018. Одлука о додели уговора PDF
20. 07. 2018. Питања и одговори 2 PDF
19. 07. 2018. Питања и одговори 1 PDF
16.07. 2018. Конкурсна документација PDF
16. 07. 2018. Позив за подношење понуда PDF


ПРЕГЛЕД П12 НА ТМД

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 47/2018
Датум објаве: 16. 07. 2018..
Понуде се примају до: 30. 07. 2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 30. 07. 2018. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
09. 08. 2018. Одлука о додели уговора PDF
16.07. 2018. Конкурсна документација PDF
16. 07. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Услуга ремонта и репарације елемената трансмисије

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 48/2018
Датум објаве: 16. 07. 2018..
Понуде се примају до: 30. 07. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 30. 07. 2018. године у 11.30 часова

Датум Документ Преузимање
02. 08. 2018. Одлука о додели уговора PDF
16.07. 2018. Конкурсна документација PDF
16. 07. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Набавка исправљача и надзорних јединица за ЕВП постројења

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 55/2018
Датум објаве: 13. 07. 2018.
Понуде се примају до: 23. 07. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 23. 07. 2018. године у 11.30 часова

Датум Документ Преузимање
31. 08. 2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
02. 08. 2018. Одлука о додели уговора PDF
13 07. 2018. Конкурсна документација PDF
13. 07. 2018. Позив за подношење понуда PDF


[table “” not found /]


ЈАВНА ПРОДАЈА ОТПАДНОГ МАТЕРИЈАЛА - путем лицитације

Поступак јавне лицитације
Број Лицитације: 6/2018/П
Датум објаве: 13. 07. 2018.
Подношење пријава до: 20. 07. 2018. године до 10.00 часова,
Јавно отварање пријава: 20. 07. 2018. године у 11.00 часова
Јавно надметање усменим путем: 20. 07. 2018. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
09. 08. 2018. Одлука о додели уговора PDF
17. 07. 2018. Питања и одговори 1 PDF
16. 07. 2018. Измене и допуне 1 PDF
13. 07. 2018. Лицитациона документација PDF
13. 07. 2018. Јавни позив PDF


Резервни делови за дрезине за одржавање КМ, по партијама

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 53/2018
Датум објаве: 13. 07. 2018..
Понуде се примају до: 23. 07. 2018. године до 09.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 23. 07. 2018. године у 10.00 часова

Датум Документ Преузимање
18. 09. 2018. Одлука о додели уговора PDF
13 07. 2018. Конкурсна документација PDF
13. 07. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Набавка материјала и резервних делова за вагоне

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 35/2018
Датум објаве: 11. 07. 2018..
Понуде се примају до: 19. 07. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 19. 07. 2018. године у 11.30 часова

Датум Документ Преузимање
31. 08. 2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
25. 07. 2018. Одлука о додели уговора PDF
11 07. 2018. Конкурсна документација PDF
11. 07. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Јавна набавка контролних уметака, са предлогом за закључење оквирног споразума

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 18/2018
Датум објаве: 11. 07. 2018.
Понуде се примају до: 10. 08. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 10. 08. 2018. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
18. 09. 2018. Одлука о додели оквирног споразума PDF
11. 07. 2018. Конкурсна документација PDF
11. 07. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Jавна набака материјала за одржавање ел. инсталација и расвете, по партијама

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 25/2018
Датум објаве: 10. 07. 2018.
Понуде се примају до: 09. 08. 2018. године 10. 08. 2018. године до 12.00 часова
Датум и време отварања понуда: 09. 08. 2018. године 10. 08. 2018. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
10. 08. 2018. Питања и одговори 5 PDF
08. 08. 2018. Питања и одговори 4 PDF
06. 08. 2018. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда PDF
06. 08. 2018. Измене и допуне 3 PDF
06. 08. 2018. Питања и одговори 3 PDF
01.08.2018. Измене и допуне 2 PDF
01. 08. 2018. Питања и одговори 2 PDF
27. 07. 2018. Измене и допуне 1 PDF
27. 07. 2018. Питања и одговори 1 PDF
10. 07. 2018. Конкурсна документација PDF
10. 07. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Јавна набавка услуга одржавања и баждарења аутомата пумпних станица

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 49/2018
Датум објаве: 09. 07. 2018..
Понуде се примају до: 17. 07. 2018. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 17. 07. 2018. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
02. 08. 2018. Одлука о додели уговора PDF
09. 07. 2018. Конкурсна документација PDF
09. 07. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Набавка софтвера за контролу и надгледање Рачунарских мрежа

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 27/2018
Датум објаве: 08. 07. 2018.
Понуде се примају до: 06. 08. 2018. године до 11.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 06. 08. 2018. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
29. 08. 2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
13. 08. 2018. Одлука о додели уговора PDF
08. 07. 2018. Конкурсна документација PDF
08. 07. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Oдржавање објеката високоградње отворени поступак, по партијама

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 28/2018
Датум објаве: 06. 07. 2018.
Понуде се примају до: 06. 08. 2018. године до 13.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 06. 08. 2018. године у 13.30 часова

Датум Документ Преузимање
06. 09. 2018. Обавештење о закљученом уговору, партија 2 PDF
06. 09. 2018. Обавештење о закљученом уговору , партија 1 PDF
16. 08. 2018. Одлука о додели уговора PDF
06. 07. 2018. Конкурсна документација PDF
06. 07. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Јавна набавка мале вредности тонера, по партијама

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 52/2018
Датум објаве: 06. 07. 2018.
Понуде се примају до: 16. 07. 2018. године 18. 07. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 16. 07. 2018. године 18. 07. 2018. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
28. 08. 2018. Обавештење о закљученом уговору, партија 3 PDF

28. 08. 2018. Обавештење о закљученом уговору, партија 1 PDF
10. 08. 2018. Обавештење о обустави поступка, партија 2 и 4 PDF
02.08. 2018. Одлука о обустави поступка, партија 2 и 4 PDF
02.08. 2018. Одлука о додели уговора PDF
13. 07. 2018. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда PDF
13. 07. 2018. Измене и допуне 1 PDF
13. 07. 2018. Питања и одговори 1 PDF
06. 07. 2018. Конкурсна документација PDF
06. 07. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Јавну набавка радова на хитној санацији железничких објеката-станица Колари, Умчари и Мали Пожаревац, хитној санацији и отклањању последица ванредног догађаја на прузи бр. 103 (Београд)-Раковица-Јајинци-Мала Крсна-Велика Плана

Поступак јавне набавке преговарачки поступак
Број јавне набавке: 4/2018
Датум објаве: 06. 07. 2018.
Понуде се примају до: 06. 07. 2018. године до 13.30 часова,
Датум и време отварања понуда и и поступак преговарања: 06. 07. 2018. године у 14.00 часова

Датум Документ Преузимање
13. 07. 2018. Одлука о додели уговора PDF
06. 07. 2018. Конкурсна документација PDF
06. 07. 2018. Обавештење о покретању поступка PDF


Одржавање објеката високоградње - санација објекта станичне зграде у железничкој станици Севојно

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 31/2018
Датум објаве: 05. 07. 2018.
Понуде се примају до: 06. 08. 2018. године до 13.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 06. 08. 2018. године у 14.00 часова

Датум Документ Преузимање
21. 08. 2018. Одлука о додели уговора PDF
17. 07. 2018. Питања и одговори 1 PDF
05. 07. 2018. Конкурсна документација PDF
05. 07. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Набавка серверске и комуникационе опреме за потребе пословних комуникационих система

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 22/2018
Датум објаве: 29. 06. 2018.
Понуде се примају до: 30. 07. 2018. године до 13.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 30. 07. 2018. године у 14.00 часова

Датум Документ Преузимање
09. 08. 2018. Одлука о додели уговора PDF
27. 07. 2018. Питања и одговори 1 PDF
29. 06. 2018. Конкурсна документација PDF
29. 06. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Радови на санацији потпорног зида у станици Ужице путн.

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 32/2018
Датум објаве: 26. 06. 2018.
Понуде се примају до: 06. 07. 2018. године до 11.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 06. 07. 2018. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
12. 07. 2018. Одлука о обустави поступка PDF
26. 06. 2018. Конкурсна документација PDF
26. 06. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Резервни делови за регистрофоне

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 36/2018
Датум објаве: 26. 06. 2018.
Понуде се примају до: 05. 07. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 05. 07. 2018. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
23. 08. 2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
12. 07. 2018. Одлука о додели уговора PDF
26. 06. 2018. Конкурсна документација PDF
26. 06. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Набавка комуникационе опреме и мрежних система за потребе Интранет мреже

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 21/2018
Датум објаве: 29. 06. 2018.
Понуде се примају до: 30. 07. 2018. године до 11.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 30. 07. 2018. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
29. 08. 2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
09. 08. 2018. Одлука о додели уговора PDF
29. 06. 2018. Конкурсна документација PDF
29. 06. 2018. Позив за подношење понуда PDF


ЈАВНА ПРОДАЈА ОТПАДНОГ МАТЕРИЈАЛА - путем лицитације

Поступак јавне лицитације
Број Лицитације: 5/2018/П
Датум објаве: 29. 06. 2018.
Подношење пријава до: 06. 07. 2018. године до 10.00 часова,
Јавно отварање пријава: 06. 07. 2018. године у 11.00 часова
Јавно надметање усменим путем: 06. 07. 2018. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
18. 07. 2018. Одлука о додели уговора PDF
29. 06. 2018. Лицитациона документација PDF
29. 06. 2018. Јавни позив PDF


Услуга поправкe и одржавањa инсталација централног грејања

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 33/2018
Датум објаве: 28. 06. 2018.
Понуде се примају до: 09. 07. 2018. године до 11.00 часова 16. 07. 2018. до 11.00 часова
Датум и време отварања понуда: 09. 07. 2018. године у 12.00 часова 16. 07. 2018. до 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
09. 08. 2018. Одлука о додели уговора PDF
10. 07. 2018. Питања и одговори 1 PDF
06 07. 2018. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда PDF
28. 06. 2018. Конкурсна документација PDF
28. 06. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Јавне набавка добра – материјал и резервни делови за прегледе и сервисе ТМД, по партијама

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 34/2018
Датум објаве: 28. 06. 2018.
Понуде се примају до: 06. 07. 2018. године до 11.00 часова 09. 07. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 06. 07. 2018. године у 11.30 часова 09. 07. 2018. године у 11.30 часова

Датум Документ Преузимање
25. 07. 2018. Одлука о додели уговора PDF
05. 07. 2018. Питања и одговори 2 PDF
02. 07. 2018. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда PDF
02. 07. 2018. Измене и допуне 1 PDF
02. 07. 2018. Питања и одговори 1 PDF
28. 06. 2018. Конкурсна документација PDF
28. 06. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Набавка бетонских прагова Б-70

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 24/2018
Датум објаве: 22. 06. 2018.
Понуде се примају до: 23. 07. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 23. 07. 2018. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
02. 08. 2018. Одлука о додели уговора PDF
22. 06. 2018. Конкурсна документација PDF
22. 06. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Јавна набавка добра - резервни делови за ЖАТ-Ц-централе

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 37/2018
Датум објаве: 22. 06. 2018.
Понуде се примају до: 27. 06. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 27. 06. 2018. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
18.07.2018. Одлука о обустави поступка PDF
22. 06. 2018. Питања и одговори PDF
22. 06. 2018. Конкурсна документација PDF
22. 06. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Јавна набавка добра - резервни делови и материјал за локалне радио-мреже, по партијама

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 38/2018
Датум објаве: 21. 06. 2018.
Понуде се примају до: 03. 07. 2018. године до 12.00 часова 06. 07. 2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 03. 07. 2018. године у 13.00 часова 06. 07. 2018. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
25. 07. 2018. Одлука о додели уговора PDF
29. 06. 2018. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда PDF
28. 06. 2018. Измене и допуне 1 PDF
28. 06. 2018. Питања и одговори 1 PDF
21. 06. 2018. Конкурсна документација PDF
21. 06. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Јавна набавка добара - скретничка храстова импрегнисана грађа у укупној количини 555,87m3

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 16/2018
Датум објаве: 20. 06. 2018.
Понуде се примају до: 20. 07. 2018. 25. 07. 2018. године до 12.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 20. 07. 2018. 25. 07. 2018. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
31. 08. 2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
09. 08. 2018. Одлука о додели уговора PDF
16. 07. 2018. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда PDF
16. 07. 2018. Измене и допуне 1 PDF
20. 06. 2018. Конкурсна документација PDF
20. 06. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Набавка букових импрегнисаних прагова 26x16x260cm у укупној количини 17.094 комада.

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 17/2018
Датум објаве: 20. 06. 2018.
Понуде се примају до: 20. 07. 2018. 25. 07. 2018. године до 13.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 20. 07. 2018. 25. 07. 2018. године у 14.00 часова

Датум Документ Преузимање
31. 08. 2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
09. 08. 2018. Одлука о додели уговора PDF
23. 07. 2018. Питања и одговори 4 PDF
16. 07. 2018. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда PDF
16. 07. 2018. Измене и допуне 1 PDF
16. 07. 2018. Питања и одговори 3 PDF
13. 07. 2018. Питања и одговори 2 PDF
04. 07. 2018. Питања и одговори 1 PDF
20. 06. 2018. Конкурсна документација PDF
20. 06. 2018. Позив за подношење понуда PDF


ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ ИЗРАДЕ СТУДИЈЕ О ДЕФИНИСАЊУ УСЛОВА ЗА САОБРАЋАЈ ВОЗОВА СА ДИЗЕЛ ВУЧОМ И САОБРАЋАЈ ВОЗОВА ЗА ПРЕВОЗ ОПАСНИХ МАТЕРИЈА КРОЗ ТУНЕЛ ВРАЧАР И ОСТАЛЕ ОБЈЕКТЕ НА ПОДРУЧЈУ БЕОГРАДСКОГ ЖЕЛЕЗНИЧКОГ ЧВОРА

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 23/2018
Датум објаве: 20. 06. 2018.
Понуде се примају до: 20. 07. 2018. године до 11.00 часова 31. 07. 2018. године до 11.00
Датум и време отварања понуда: 20. 07. 2018. године у 11.30 часова 31. 07. 2018. године у 11.30 часова

Датум Документ Преузимање
02. 08. 2018. Одлука о додели уговора PDF
10. 07. 2018. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 1 PDF
20. 06. 2018. Конкурсна документација PDF
20. 06. 2018. Позив за подношење понуда PDF
20. 06. 2018. Конкурсна документација-english PDF
20. 06. 2018. Позив за подношење понуда-english PDF


Јавна набавка материјала за потребе одржавања електровучних постројења (ЕВП, ПС и ПСН), у отвореном поступку, са предлогом за закључење оквирног споразума

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 15/2018
Датум објаве: 20. 06. 2018.
Понуде се примају до: 25. 07. 2018. 31. 07. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 25. 07. 2018. 31. 07. 2018. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
13. 08. 2018. Одлука о закључењу оквирног споразума PDF
19. 07. 2018. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда PDF
19.07.2018 Измене и допуне 2 PDF
19. 07. 2018. Питања и одговори 1 PDF
17. 07. 2018. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда PDF
17. 07. 2018. Измене и допуне 1 PDF
20. 06. 2018. Конкурсна документација PDF
20. 06. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Набавка лежајева за ТМД и тешку пружну механизацију

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 40/2018
Датум објаве: 20. 06. 2018.
Понуде се примају до: 05. 07. 2018. године до 13.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 05. 07. 2018. године у 13.30 часова

Датум Документ Преузимање
31 08. 2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
18. 07. 2018. Одлука о додели уговора PDF
20. 06. 2018. Конкурсна документација PDF
20. 06. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Набавка подбијача за машине за регулисање колосека

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 31/2018
Датум објаве: 15. 06. 2018.
Понуде се примају до: 27. 06. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 27. 06. 2018. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
13. 08. 2018 Обавештење о закљученом уговору PDF
12. 07. 2018. Одлука о додели уговора PDF
15. 06. 2018. Конкурсна документација PDF
15. 06. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Jавнa набавкa канцеларијског намештаја

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 29/2018
Датум објаве: 14. 06. 2018.
Понуде се примају до: 25. 06. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 25. 06. 2018. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
11.07.2018. Обавештење о обустави поступка PDF
05. 07. 2018. Одлука о обустави поступка PDF
14. 06. 2018. Конкурсна документација PDF
14. 06. 2018. Позив за подношење понуда PDF


ЈАВНА ПРОДАЈА ОТПАДНОГ МАТЕРИЈАЛА - путем лицитације

Поступак јавне лицитације
Број Лицитације: 4/2018/П
Датум објаве: 14. 06. 2018.
Подношење пријава до: 22. 06. 2018. године до 10.00 часова,
Јавно отварање пријава: 22. 06. 2018. године у 11.00 часова
Јавно надметање усменим путем: 22. 06. 2018. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
04. 07. 2018. Одлука о додели уговора PDF
20. 06. 2018. Питања и одговори 2 PDF
19. 06. 2018. Питања и одговори 1 PDF
14. 06. 2018. Лицитациона документација PDF
14. 06. 2018. Јавни позив PDF
14. 06. 2018. Одлука о продаји отпадног материјала PDF


Јавна набавке услуга машинске обраде са материјалом

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 24/2018
Датум објаве: 08. 06. 2018.
Понуде се примају до: 18. 06. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 18. 06. 2018. године у 11.30 часова

Датум Документ Преузимање
06. 09. 2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
02. 08. 2018. Одлука о закључењу оквирног споразума PDF
08. 06. 2018. Конкурсна документација PDF
08. 06. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Агрегатна замена пумпе бензинског агрегата GC-3 „Лукас“и Сервис DUO цилиндра „Лукас“

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 30/2018
Датум објаве: 06. 06. 2018.
Понуде се примају до: 14. 06. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 14. 06. 2018. године у 11.30 часова

Датум Документ Преузимање
21. 06. 2018. Одлука о додели уговора PDF
06. 06. 2018. Конкурсна документација PDF
06. 06. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Спојница, делова спојница и спојничких елемената

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 27/2018
Датум објаве: 06. 06. 2018.
Понуде се примају до: 15. 06. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 15. 06. 2018. године у 11.30 часова

Датум Документ Преузимање
12. 07. 2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
21. 06. 2018. Одлука о додели уговора PDF
06. 06. 2018. Конкурсна документација PDF
06. 06. 2018. Позив за подношење понуда PDF


ЈАВНА ПРОДАЈА ОТПАДНОГ МАТЕРИЈАЛА - путем лицитације

Поступак јавне лицитације
Број Лицитације: 3/2018/П
Датум објаве: 05. 06. 2018.
Подношење пријава до: 13. 06. 2018. године до 10.00 часова,
Јавно отварање пријава: 13. 06. 2018. године у 11.00 часова
Јавно надметање усменим путем: 13. 06. 2018. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
29. 06. 2018. Одлука о додели уговора PDF
15. 06. 2018. Обавештење о јавној лицитацији PDF
07. 06. 2018. Питања и одговори 1 PDF
05. 06. 2018. Лицитациона документација PDF
05. 06. 2018. Јавни позив PDF
05. 06. 2018. Одлука о продаји отпадног материјала PDF


Сертификација (атестирање) 55 заваривача

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 26/2018
Датум објаве: 04. 06. 2018.
Понуде се примају до: 13. 06. 2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 13. 06. 2018. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
12. 07. 2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
27. 06. 2018. Одлука о додели уговора PDF
04. 06. 2018. Конкурсна документација PDF
04. 06. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Услуга ремонта опреме „Лукас“

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 25/2018
Датум објаве: 04. 06. 2018.
Понуде се примају до: 12. 06. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 12. 06. 2018. године у 11.30 часова

Датум Документ Преузимање
12. 07. 2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
21. 06. 2018. Одлука о додели уговора PDF
04. 06. 2018. Измене и допуне 1 PDF
04. 06. 2018. Конкурсна документација PDF
04. 06. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Радови, одржавање објеката високоградње у отвореном поступку по партијама

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 19/2018
Датум објаве: 04. 06. 2018.
Понуде се примају до: 02. 07. 2018. године до 14.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 02. 07. 2018. године у 14.30 часова

Датум Документ Преузимање
04. 06. 2018. Конкурсна документација PDF
04. 06. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Подизање нивоа осигурања на путним прелазима

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 13/2018
Датум објаве: 04. 06. 2018.
Понуде се примају до: 04. 07. 2018. 10. 07. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 04. 07. 2018. 10. 07. 2018. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
18. 07. 2018. Одлука о додели оквирног споразума PDF
05. 07. 2018. Измене и допуне 2 PDF
27. 06. 2018. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда PDF
27. 06. 2018. Измене и допуне 1 PDF
27. 06. 2018. Питања и одговори 1 PDF
04. 06. 2018. Конкурсна документација PDF
04. 06. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Јавне набавке радова, одржавање објеката високоградње по партијама

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 19/2018
Датум објаве: 01. 06. 2018.
Понуде се примају до: 02. 07. 2018. године до 14.00 часова,
Датум и време отварања понуд 02. 07. 2018. године у 14.30 часова

Датум Документ Преузимање
13. 07. 2018. Одлука о додели уговора PDF
12. 06. 2018. Питања и одговори 1 PDF
01. 06. 2018. Конкурсна документација PDF
01. 06. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Услуге шпедиције

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 22/2018
Датум објаве: 28. 05. 2018.
Понуде се примају до: 06. 06. 2018. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 06. 06. 2018. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
12. 07. 2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
14. 06. 2018. Одлука о додели уговора PDF
28. 05. 2018. Конкурсна документација PDF
28. 05. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Набавка и имплеменатација професионалног софтвера за превођење

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 28/2018
Датум објаве: 25. 05. 2018.
Понуде се примају до: 11. 06. 2018. године до 10.300 часова,
Датум и време отварања понуда: 11. 06. 2018. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
11.07.2018. Обавештење о обустави поступка PDF
05.07.2018. Одлука о обустави поступка PDF
25. 05. 2018. Конкурсна документација PDF
25. 05. 2018. Позив за подношење понуда PDF


ЈАВНА ПРОДАЈА ОТПАДНОГ МАТЕРИЈАЛА - путем лицитације

Поступак јавне лицитације
Број Лицитације: 2/2018/П
Датум објаве: 24. 05. 2018.
Подношење пријава до: 31. 05. 2018. године до 10.00 часова,
Јавно отварање пријава: 31. 05. 2018. године у 11.00 часова
Јавно надметање усменим путем: 31. 05. 2018. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
24. 05. 2018. Лицитациона документација PDF
24. 05. 2018. Јавни позив PDF


Осигурање косине изнад улазног портала тунела Т-7 у км 121+140 на прузи Чачак - Пожега

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 12/2018
Датум објаве: 22. 05. 2018.
Понуде се примају до: 08. 06. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 08. 06. 2018. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
22. 05. 2018. Конкурсна документација PDF
22. 05. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Пластичне везице и фибери

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 23/2018
Датум објаве: 22. 05. 2018.
Понуде се примају до: 31. 05. 2018. године до 12.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 31. 05. 2018. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
14. 06. 2018. Одлука о додели уговора PDF
22. 05. 2018. Конкурсна документација PDF
22. 05. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Jавнa набавкa гумених уметака

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 21/2018
Датум објаве: 22. 05. 2018.
Понуде се примају до: 30. 05. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 30. 05. 2018. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
14. 06. 2018. Одлука о додели уговора PDF
25. 05. 2018. Питања и одговори 1 PDF
22. 05. 2018. Конкурсна документација PDF
22. 05. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Jавнa набавкa АТ порција

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 16/2018
Датум објаве: 22. 05. 2018.
Понуде се примају до: 31. 05. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 31. 05. 2018. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
14. 06. 2018. Одлука о додели уговора PDF
22. 05. 2018. Конкурсна документација PDF
22. 05. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Рачунари и рачунарска опрема за пословни информациони систем и ЕРП

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 4/2018
Датум објаве: 17. 05. 2018.
Понуде се примају до: 18. 06. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 18. 06. 2018. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
27.06.2018. Одлука о додели уговора PDF
11. 06. 2018. Питања и одговори 2 PDF
08. 06. 2018. Измене и допуне 1 PDF
08. 06. 2018. Питања и одговори 1 PDF
17. 05. 2018. Конкурсна документација PDF
17. 05. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Набавка материјала за мостовске екипе

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 19/2018
Датум објаве: 17. 05. 2018.
Понуде се примају до: 25. 05. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 25. 05. 2018. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
14. 06. 2018. Одлука о додели уговора PDF
17. 05. 2018. Конкурсна документација PDF
17. 05. 2018. Позив за подношење понуда PDF


ЈАВНА ПРОДАЈА ОТПАДНОГ МАТЕРИЈАЛА - путем лицитације

Поступак јавне лицитације
Број Лицитације: 1/2018/П
Датум објаве: 15. 05. 2018.
Подношење пријава до: 23. 05. 2018. године до 10.00 часова,
Јавно отварање пријава: 23. 05. 2018. године у 11.00 часова
Јавно надметање усменим путем: 23. 05. 2018. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
15. 05. 2018. Лицитациона документација PDF
15. 05. 2018. Јавни позив PDF


Услуга ремонта погонске осовине са диференцијалом за ТМД 911/912

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 20/2018
Датум објаве: 15. 05. 2018.
Понуде се примају до: 23. 05. 2018. 25. 05. 2018. године до 10.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 23. 05. 2018. 25. 05. 2018. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
14.06.2018. Одлука о обустави поступка PDF
17. 05. 2018. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда PDF
17. 05. 2018. Измене и допуне 1 PDF
15. 05. 2018. Конкурсна документација PDF
15. 05. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Услуга ремонта агрегата за стабилизацију

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 14/2018
Датум објаве: 11. 05. 2018.
Понуде се примају до: 21. 05. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 21. 05. 2018. године у 11.30 часова

Датум Документ Преузимање
12. 07. 2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
23. 05. 2018. Одлука о додели уговора PDF
11. 05. 2018. Конкурсна документација PDF
11. 05. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Услуга хитног отклањања неправилности система заштите од пожара и израде техничке документације за потребе одржавања објекта Железничка станица Вуков Споменик

Поступак јавне набавке преговарачки поступак
Број јавне набавке: 3/2018
Датум објаве: 10. 05. 2018.

Датум Документ Преузимање
08. 06. 2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
08. 06. 2018. Обавештење о обустави поступка PDF
05. 06. 2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
05. 06. 2018. Обавештење о обустави поступка PDF
28. 05. 2018. Одлука о додели уговора PDF
22. 05. 2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
16. 05. 2018. Одлука о додели уговора PDF
10. 05. 2018. Конкурсна документација PDF
10. 05. 2018. Обавештење о покретању преговарачког поступка (без објављивања позива
за подношење понуда)
PDF


Извођење радова на антикорозионој заштити на Панчевачком мосту

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 12/2018
Датум објаве: 09. 05. 2018.
Понуде се примају до: 08. 06. 2018. године до 13.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 08. 06. 2018. године у 13.30 часова

Датум Документ Преузимање
16. 08. 2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
12. 07. 2018. Одлука о додели уговора PDF
06. 06. 2018. Питања и одговори 4 PDF
04. 06. 2018. Питања и одговори 3 PDF
23. 05. 2018. Питања и одговори 2 PDF
22. 05. 2018. Питања и одговори 1 PDF
11. 05. 2018. Измене и допуне 1 PDF
09. 05. 2018. Конкурсна документација PDF
09. 05. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Услуге рачуноводствене ревизије – ревизија финансијских извештаја Друштва за 2018. годину

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 7/2018
Датум објаве: 09. 05. 2018.
Понуде се примају до: 22. 05. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 22. 05. 2018. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
12. 07. 2018. Одлука о додели уговора PDF
15. 05. 2018. Питања и одговори 1 PDF
11. 05. 2018. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда PDF
11. 05. 2018. Измене и допуне 1 PDF
09. 05. 2018. Конкурсна документација PDF
09. 05. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Услуга геодетског мерења у оквиру пројекта Peконструкција, модернизација и изградња двоколосечне пруге Београд - Стара Пазова - Нови Сад - Суботица - Државна граница (дужине 40,44 km), деоница Стара Пазова - Нови Сад

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 13/2018
Датум објаве: 30. 04. 2018.
Понуде се примају до: 10. 05. 2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 10. 05. 2018. године у 12.30 часова

Датум Документ Преузимање
12. 07. 2018. Обавештење о закљученом уговору PDF
21. 05. 2018. Одлука о додели уговора PDF
09. 05. 2018. Питања и одговори 3 PDF
08. 05. 2018. Питања и одговори 2 PDF
04. 05. 2018. Питања и одговори 1 PDF
30. 04. 2018. Конкурсна документација PDF
30. 04. 2018. Позив за подношење понуда PDF