Јавне набавке

Јавне набавке

Преглед стања јавних набавки

 

Радови на тунелу „Т-51“ са израдом техничке документације

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 64/2018
Датум објаве: 16. 11. 2018.
Понуде се примају до: 17. 12. 2018. године до 13.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 17. 12. 2018. године у 13.30 часова,

Датум Документ Преузимање
16. 11. 2018. Конкурсна документација PDF
16. 11. 2018. Позив за подношење допуна понуде PDF


Монтажа и постављање радарских ознака за обележавање пловног пута испод мостова за мостове: км 5+721, пруге Београд Центар-Панчево и км 41+065, пруга Суботица-Богојево-државна граница

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 131/2018
Датум објаве: 16. 11. 2018.
Понуде се примају до: 26. 11. 2018. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 26. 11. 2018. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
16. 11. 2018. Конкурсна документација PDF
16. 11. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Унутрашњи уређаји

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 57/2018
Датум објаве: 15. 11. 2018.
Понуде се примају до: 17. 12. 2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 17. 12. 2018. године у 13.00 часова,

Датум Документ Преузимање
15. 11. 2018. Конкурсна документација PDF
15. 11. 2018. Позив за подношење допуна понуде PDF


Реконструкција дела капацитета станице Макиш

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 63/2018
Датум објаве: 14. 11. 2018.
Понуде се примају до: 20. 12. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 20. 12. 2018. године у 12.00 часова,

Датум Документ Преузимање
16. 11. 2018. Invitation to tender PDF
14. 11. 2018. Конкурсна документација PDF
14. 11. 2018. Позив за подношење допуна понуде PDF


Набавка средстава за снегоборбу у отвореном поступку, по партијама

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 58/2018
Датум објаве: 13. 11. 2018.
Понуде се примају до: 10. 12. 2018. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 10. 12. 2018. године у 11.00 часова,

Датум Документ Преузимање
13. 11. 2018. Конкурсна документација PDF
13. 11. 2018. Позив за подношење допуна понуде PDF


Услуга редовне оправке (главне оправке) и контролни прегледи теретних вагона и вагона за посебне намене, по партијама

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 60/2018
Датум објаве: 08. 11. 2018.
Понуде се примају до: 10. 12. 2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 10. 12. 2018. године у 13.00 часова,

Датум Документ Преузимање
08. 11. 2018. Конкурсна документација PDF
08. 11. 2018. Позив за подношење допуна понуде PDF


Набавка материјала и делова за изградњу железничких колосека

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 62/2018
Датум објаве: 07. 11. 2018.
Понуде се примају до: 10. 12. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 10. 12. 2018. године у 12.00 часова,

Датум Документ Преузимање
14. 11. 2018. Измене и допуне 1 PDF
07. 11. 2018. Конкурсна документација PDF
07. 11. 2018. Позив за подношење допуна понуде PDF


Набавка канцеларијског намештаја

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 130/2018
Датум објаве: 07. 11. 2018.
Понуде се примају до: 19. 11. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 19. 11. 2018. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
15. 11. 2018. Питања и одговори 1 PDF
07. 11. 2018. Конкурсна документација PDF
07. 11. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Услуге редовне оправке и контролни преглед моторних пружних возила

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 44/2018
Датум објаве: 07. 11. 2018.
Понуде се примају до: 07. 12. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 07. 12. 2018. године у 12.00 часова,

Датум Документ Преузимање
07. 11. 2018. Конкурсна документација PDF
07. 11. 2018. Позив за подношење допуна понуде PDF


Услуга спровођења теста обезвређења – умањења вредности НПО у припреми (инвестиције у току)

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 122/2018
Датум објаве: 06. 11. 2018.
Понуде се примају до: 14. 11. 2018. 15. 11. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 14. 11. 2018. 15. 11. 2018. године у 11.30 часова

Датум Документ Преузимање
07. 11. 2018. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда PDF
07. 11. 2018. Измене и допуне 1 PDF
06. 11. 2018. Конкурсна документација PDF
06. 11. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Набавка бетонских прагова Б-70 и бетонских перона, по партијама

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 61/2018
Датум објаве: 06. 11. 2018.
Понуде се примају до: 06. 12. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 06. 12. 2018. године у 12.00 часова,

Датум Документ Преузимање
06. 11. 2018. Конкурсна документација PDF
06. 11. 2018. Позив за подношење допуна понуде PDF


Опрема и материјал за аутоматско затезање возног вода (УАЗ) контактне мреже монофазног система 25kV, 50Hz

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 127/2018
Датум објаве: 06. 11. 2018.
Понуде се примају до: 20. 11. 2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 20. 11. 2018. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
13. 11. 2018. Питања и одговори 1 PDF
06. 11. 2018. Конкурсна документација PDF
06. 11. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Услуга – вуча мерних кола ИНСП 61 72 99 90 600-9 за мерење геометријских параметара контактне мреже монофазног система 25kV,50Hz и плато кола за потребе КМ

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 102/2018
Датум објаве: 05. 11. 2018.
Понуде се примају до: 16. 11. 2018. године до 10.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 16. 11. 2018. године у 11.30 часова

Датум Документ Преузимање
05. 11. 2018. Конкурсна документација PDF
05. 11. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Стационарне батерије

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 50/2018
Датум објаве: 05. 11. 2018.
Понуде се примају до: 07. 12. 2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 07. 12. 2018. године у 13.00 часова,

Датум Документ Преузимање
08. 11. 2018. Измене и допуне 1 PDF
05. 11. 2018. Конкурсна документација PDF
05. 11. 2018. Позив за подношење допуна понуде PDF


Резервни делови за систем надзора и управљања на Вуковом Споменику

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 129/2018
Датум објаве: 05. 11. 2018.
Понуде се примају до: 14. 11. 2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 14. 11. 2018. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
05. 11. 2018. Конкурсна документација PDF
05. 11. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Мерење емисије издувних гасова и прашкастих материја из котловских постројења

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 114/2018
Датум објаве: 02. 11. 2018.
Понуде се примају до: 19. 11. 2018. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 19. 11. 2018. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
07. 11. 2018. Питања и одговори 1 PDF
02. 11. 2018. Конкурсна документација PDF
02. 11. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Набавка резервних делова за ЖАТ-Ц централе

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 121/2018
Датум објаве: 01. 11. 2018.
Понуде се примају до: 09. 11. 2018. 13. 11. 2018. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 09. 11. 2018. 13. 11. 2018. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
05. 11. 2018. Измене и допуне 2 PDF
05. 11. 2018. Питања и одговори 2 PDF
05. 11. 2018. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда PDF
05. 11. 2018. Измене и допуне 1 PDF
02. 11. 2018. Питања и одговори 1 PDF
01. 11. 2018. Конкурсна документација PDF
01. 11. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Услуга главне оправке моторних дрезина, по партијама

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 41/2018
Датум објаве: 31. 10. 2018.
Понуде се примају до: 30. 11. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 30. 11. 2018. године у 12.00 часова,

Датум Документ Преузимање
15. 11. 2018. Питања и одговори 1 PDF
31. 10. 2018. Конкурсна документација PDF
31. 10. 2018. Позив за подношење допуна понуде PDF


Oпрема за електронску обраду техничке документације контактне мреже монофазног система 25kV, 50Hz

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 119/2018
Датум објаве: 31. 10. 2018.
Понуде се примају до: 08. 11. 2018. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 08. 11. 2018. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
31. 10. 2018. Конкурсна документација PDF
31. 10. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Делови за машине за механизовано одржавање колосека (подбијачице, плугови, решетаљке)

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 105/2018
Датум објаве: 31. 10. 2018.
Понуде се примају до: 12. 11. 2018. 21. 11. 2018. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 12. 11. 2018. 21. 11. 2018. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
06. 11. 2018. Измене и допуне 2 PDF
06. 11. 2018. Питања и одговори 2 PDF
02. 11. 2018. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда PDF
02. 11. 2018. Измене и допуне 1 PDF
02. 11. 2018. Питања и одговори 1 PDF
31. 10. 2018. Конкурсна документација PDF
31. 10. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Услуга чишћења просторија и остало

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 51/2018
Датум објаве: 31. 10. 2018.
Понуде се примају до: 26. 11. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 26. 11. 2018. године у 12.00 часова,

Датум Документ Преузимање
31. 10. 2018. Конкурсна документација PDF
31. 10. 2018. Позив за подношење допуна понуде PDF


Санација објекта станичне зграде у станици Перлез

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 126/2018
Датум објаве: 30. 10. 2018.
Понуде се примају до: 07. 11. 2018. 08. 11. 2018. године до 12.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 07. 11. 2018. 08. 11. 2018. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
15. 11. 2018. Одлука о додели уговора PDF
02. 11. 2018. Питања и одговори 1 PDF
01. 11. 2018. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда PDF
01. 11. 2018. Измене и допуне 1 PDF
30. 10. 2018. Конкурсна документација PDF
30. 10. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Санација објекта станичне зграде у станици Рготина

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 123/2018
Датум објаве: 30. 10. 2018.
Понуде се примају до: 07. 11. 2018. године до 11.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 07. 11. 2018. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
15. 11. 2018. Одлука о додели уговора PDF
30. 10. 2018. Конкурсна документација PDF
30. 10. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Набавка туцаника без превоза и са превозом на задату локацију, по партијама

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 56/2018
Датум објаве: 30. 10. 2018.
Понуде се примају до: 29. 11. 2018. године до 14.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 29. 11. 2018. године у 14.30 часова,

Датум Документ Преузимање
30. 10. 2018. Конкурсна документација PDF
30. 10. 2018. Позив за подношење допуна понуде PDF


Услуге - софтвер за антивирус и друге корисничке апликације

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 113/2018
Датум објаве: 29. 10. 2018.
Понуде се примају до: 07. 11. 2018. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 07. 11. 2018. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
15. 11. 2018. Одлука о обустави поступка PDF
29. 10. 2018. Конкурсна документација PDF
29. 10. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Јавна набавка услуга обезбеђења имовине у отвореном поступку, са предлогом за закључење оквирног споразума

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 52/2018
Датум објаве: 29. 10. 2018.
Понуде се примају до: 29. 11. 2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 29. 11. 2018. године у 13.00 часова,

Датум Документ Преузимање
07. 11. 2018. Питања и одговори 1 PDF
29. 10. 2018. Конкурсна документација PDF
29. 10. 2018. Позив за подношење допуна понуде PDF


Радови на одводњавању потпорног зида у станици Ужице путничка

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 124/2018
Датум објаве: 26. 10. 2018.
Понуде се примају до: 06. 11. 2018. године до 11.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 06. 11. 2018. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
15. 11. 2018. Одлука о додели уговора PDF
26. 10. 2018. Конкурсна документација PDF
26. 10. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Услуга ремонта подбијачице 09-32

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 54/2018
Датум објаве: 24. 10. 2018.
Понуде се примају до: 23. 11. 2018. године до 10.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 23. 11. 2018 године у 11.00 часова,

Датум Документ Преузимање
24. 10. 2018. Конкурсна документација PDF
24. 10. 2018. Позив за подношење допуна понуде PDF


Акумулатори за ТМД и тешку пружну механизацију

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 117/2018
Датум објаве: 23. 10. 2018.
Понуде се примају до: 05. 11. 2018. 06. 11. 2018. године до 11.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 05. 11. 2018. 06. 11. 2018. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
01. 11. 2018. Питања и одговори 5 PDF
31. 10. 2018. Питања и одговори 4 PDF
30. 10. 2018. Питања и одговори 3 PDF
29. 10. 2018. Питања и одговори 2 PDF
29. 10. 2018. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда PDF
29. 10. 2018. Измене и допуне 1 PDF
29. 10. 2018. Питања и одговори 1 PDF
23. 10. 2018. Конкурсна документација PDF
23. 10. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Општи делови и материјал за тешке моторне дрезине

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 118/2018
Датум објаве: 23. 10. 2018.
Понуде се примају до: 31. 10. 2018. године до 09.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 31. 10. 2018. године у 10.00 часова

Датум Документ Преузимање
09. 11. 2018. Одлука о додели уговора PDF
29. 10. 2018. Питања и одговори 2 PDF
29. 10. 2018. Питања и одговори 1 PDF
23. 10. 2018. Конкурсна документација PDF
23. 10. 2018. Позив за подношење понуда PDF


ОДРЖАВАЊЕ И БАЖДАРЕЊЕ РЕЗЕРВОАРА

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 108/2018
Датум објаве: 23. 10. 2018.
Понуде се примају до: 02. 11. 2018. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 02. 11. 2018. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
25. 10. 2018. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда PDF
25. 10. 2018. Измене и допуне 1 PDF
23. 10. 2018. Конкурсна документација PDF
23. 10. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Резервни делови за одржавање друмских возила

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 110/2018
Датум објаве: 23. 10. 2018.
Понуде се примају до: 01. 11. 2018. године до 11.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 01. 11. 2018. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
15. 11. 2018. Одлука о додели уговора PDF
23. 10. 2018. Конкурсна документација PDF
23. 10. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Лежајеви осовински

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 90/2018
Датум објаве: 22. 10. 2018.
Понуде се примају до: 31. 10. 2018. године до 11.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 31. 10. 2018. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
30. 10. 2018. Питања и одговори 1 PDF
22. 10. 2018. Конкурсна документација PDF
22. 10. 2018. Позив за подношење понуда PDF


ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗАМЕНЕ КОНЗОЛА У ТУНЕЛУ КНЕЖЕВАЦ (ЛЕВА ТУНЕЛСКА ЦЕВ)

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 97/2018
Датум објаве: 18. 10. 2018.
Понуде се примају до: 05. 11. 2018. године до 10.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 05. 11. 2018. године у 11.30 часова

Датум Документ Преузимање
18. 10. 2018. Конкурсна документација PDF
18. 10. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Услуга ремонта погонске осовине са диференцијалом за ТМД 911/912.

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 115/2018
Датум објаве: 18. 10. 2018.
Понуде се примају до: 30. 10. 2018. године до 13.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 30. 10. 2018. године у 13.30 часова

Датум Документ Преузимање
09. 11. 2018. Одлука о додели уговора PDF
18. 10. 2018. Конкурсна документација PDF
18. 10. 2018. Позив за подношење понуда PDF


ГЛАВНА ОПРАВКА НА ТМД 912-003, ЗАВРШЕТАК

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 96/2018
Датум објаве: 18. 10. 2018.
Понуде се примају до: 30. 10. 2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 30. 10. 2018. године у 12.30 часова

Датум Документ Преузимање
09. 11. 2018. Одлука о додели уговора PDF
18. 10. 2018. Конкурсна документација PDF
18. 10. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Услуге преквалификације због процеса рада

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 109/2018
Датум објаве: 18. 10. 2018.
Понуде се примају до: 26. 10. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 26. 10. 2018. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
02. 11. 2018. Одлука о додели уговора PDF
18. 10. 2018. Конкурсна документација PDF
18. 10. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Резервни делови за одржавање рачунара и рачунарске опреме

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 103/2018
Датум објаве: 18. 10. 2018.
Понуде се примају до: 26. 10. 2018. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 26. 10. 2018. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
09. 11. 2018. Одлука о додели уговора PDF
22. 10. 2018. Питања и одговори 1 PDF
18. 10. 2018. Конкурсна документација PDF
18. 10. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Резервни делови за радио-диспечерске уређаје,

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 106/2018
Датум објаве: 17. 10. 2018.
Понуде се примају до: 29. 10. 2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 29. 10. 2018. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
09. 11. 2018. Одлука о додели уговора PDF
17. 10. 2018. Конкурсна документација PDF
17. 10. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Фотокопири, штампачи и скенери

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 49/2018
Датум објаве: 12. 10. 2018.
Понуде се примају до: 13. 11. 2018. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 13. 11. 2018 године у 11.00 часова,

Датум Документ Преузимање
12. 10. 2018. Конкурсна документација PDF
12 10. 2018. Позив за подношење допуна понуде PDF


Напојни уређаји

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 45/2018
Датум објаве: 12. 10. 2018.
Понуде се примају до: 16. 11. 2018. 23. 11. 2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 16. 11. 2018. 23. 11. 2018 године у 13.00 часова,

Датум Документ Преузимање
13. 11. 2018. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 2 PDF
08. 11. 2018. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 1 PDF
08. 11. 2018. Измене и допуне 1 PDF
12. 10. 2018. Конкурсна документација PDF
12 10. 2018. Позив за подношење допуна понуде PDF


Консултантске услуге процене вредности залиха

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 86/2018
Датум објаве: 11. 10. 2018.
Понуде се примају до: 19. 10. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 19. 10. 2018. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
25. 10. 2018. Одлука о додели уговора PDF
11. 10. 2018. Конкурсна документација PDF
11. 10. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Табулир папир

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 95/2018
Датум објаве: 10. 10. 2018.
Понуде се примају до: 17. 10. 2018. 22. 10. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 17. 10. 2018. 22. 10. 2018. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
25. 10. 2018. Одлука о додели уговора PDF
15. 10. 2018. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда PDF
15. 10. 2018. Измене и допуне 1 PDF
10. 10. 2018. Конкурсна документација PDF
10. 10. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Мерење буке у животној средини и израда стратешких мапа буке

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 100/2018
Датум објаве: 08. 10. 2018.
Понуде се примају до: 18. 10. 2018. године до 10.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 18. 10. 2018. године у 11.30 часова

Датум Документ Преузимање
25. 10. 2018. Одлука о додели уговора PDF
08. 10. 2018. Конкурсна документација PDF
08. 10. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Набавка и уградња лифтова на железничкој станици Београд Центар, по партијама

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 46/2018
Датум објаве: 04. 10. 2018.
Понуде се примају до: 05. 11. 2018. године до 13.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 05. 11. 2018 године у 13.30 часова,

Датум Документ Преузимање
13. 11. 2018. Одлука о додели уговора, партија 2 PDF
13. 11. 2018. Одлука о обустави поступка, партија 1 PDF
30. 10. 2018. Питања и одговори 4 PDF
25. 10. 2018. Измене и допуне 2 PDF
23. 10. 2018 Питања и одговори 3 PDF
16. 10. 2018. Измене и допуне 1 PDF
15. 10. 2018. Питања и одговори 2 PDF
11. 10. 2018. Питања и одговори 1 PDF
04. 10. 2018. Конкурсна документација PDF
04. 10. 2018. Позив за подношење допуна понуде PDF


Мерни инструменти и алати за одржавање телекомуникационих уређаја

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 99/2018
Датум објаве: 02. 10. 2018.
Понуде се примају до: 17. 10. 2018. 19. 10. 2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 17. 10. 2018. 19. 10. 2018. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
02. 11. 2018. Одлука о додели уговора PDF
16. 10. 2018. Питања и одговори 2 PDF
11. 10. 2018. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда PDF
11. 10. 2018. Измене и допуне 1 PDF
11. 10. 2018. Питања и одговори 1 PDF
02. 10. 2018. Конкурсна документација PDF
02. 10. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Резервни материјал и опрема за каблове

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 42/2018
Датум објаве: 01. 10. 2018.
Понуде се примају до: 08. 11. 2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 08. 11. 2018 године у 13.00 часова,

Датум Документ Преузимање
26. 10. 2018. Питања и одговори 2 PDF
09. 10. 2018. Питања и одговори 1 PDF
01. 10. 2018. Конкурсна документација PDF
01. 10. 2018. Позив за подношење допуна понуде PDF


Осигурачи

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 40/2018
Датум објаве: 01. 10. 2018.
Понуде се примају до: 06. 11. 2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 06. 11. 2018 године у 13.00 часова,

Датум Документ Преузимање
05. 10. 2018. Питања и одговори 1 PDF
01. 10. 2018. Конкурсна документација PDF
01. 10. 2018. Позив за подношење допуна понуде PDF


Опремање апартмана у станици Мокра Гора, по партијама

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 98/2018
Датум објаве: 01. 10. 2018.
Понуде се примају до: 09. 10. 2018. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 09. 10. 2018. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
16. 10. 2018. Одлука о додели уговора PDF
03. 10. 2018. Измене и допуне 1 PDF
01. 10. 2018. Конкурсна документација PDF
01. 10. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Расклопни апарати контактне мреже монофазног система 25kV, 50Hz

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 89/2018
Датум објаве: 25. 09. 2018.
Понуде се примају до: 10. 10. 2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 10. 10. 2018. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
23. 10. 2018. Одлука о додели уговора PDF
28. 09. 2018. Питања и одговори 1 PDF
25. 09. 2018. Конкурсна документација PDF
25. 09. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Oпремa и материјал за аутоматско затезање возног вода (УАЗ) контактне мреже монофазног система 25kV, 50Hz

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 88/2018
Датум објаве: 24. 09. 2018.
Понуде се примају до: 04. 10. 2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 04. 10. 2018. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
16. 10. 2018. Одлука о обустави поступка PDF
28. 09. 2018. Питања и одговори 1 PDF
24. 09. 2018. Конкурсна документација PDF
24. 09. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Сервисирање и баждарење 13 колских вага

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 84/2018
Датум објаве: 21. 09. 2018.
Понуде се примају до: 28. 09. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 28. 09. 2018. године у 11.30 часова

Датум Документ Преузимање
16. 10. 2018. Одлука о додели уговора PDF
21. 09. 2018. Конкурсна документација PDF
21. 09. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Услуга свлачења, навлачења и обраде точкова за моторна пружна возила

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 66/2018
Датум објаве: 20. 09. 2018.
Понуде се примају до: 28. 09. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 28. 09. 2018. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
25. 09. 2018. Питања и одговори 1 PDF
20. 09. 2018. Конкурсна документација PDF
20. 09. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Продаја отпадног материјала путем прикупљања понуда

Поступак јавне продаје прикупљањем понуда
Број Лицитације: 15/2018/П
Датум објаве: 20. 09. 2018.
Понуде се примају до: 28. 09. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 28. 09. 2018. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
12. 10. 2018. Одлука о додели уговора PDF
20. 09. 2018. Конкурсна документација PDF
20. 09. 2018. Јавни позив PDF
20. 09. 2018. Одлука о продаји отпадног материјала PDF


Одржавање објеката високоградње - Санација објекта станичне зграде у железничкој станици Лепосавић

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 43/2018
Датум објаве: 19. 09. 2018.
Понуде се примају до: 19. 10. 2018. године до 13.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 19. 10. 2018 године у 13.30 часова,

Датум Документ Преузимање
02. 11. 2018. Одлука о додели уговора PDF
19. 09. 2018. Конкурсна документација PDF
19. 09. 2018. Позив за подношење допуна понуде PDF


Одржавањe друмских возила, по партијама:

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 85/2018
Датум објаве: 18. 09. 2018.
Понуде се примају до: 25. 09. 2018. године 01. 10. 2018. године до 11.30 часова,
Датум и време отварања понуда: 25. 09. 2018. године 01. 10. 2018. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
13. 11. 2018. Обавештење о поднетном захтеву за заштиту права PDF
02. 11. 2018. Одлука о додели уговора PDF
25. 09. 2018. Питања и одговори 3 PDF
24. 09. 2018. Питања и одговори 2 PDF
21. 09. 2018. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда PDF
21. 09. 2018. Измене и допуне 1 PDF
21. 09. 2018. Питања и одговори 1 PDF
18. 09. 2018. Конкурсна документација PDF
18. 09. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Делови и потрошни материјал за машине РМ произвођача „Plasser&Theurer"

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 83/2018
Датум објаве: 07. 09. 2018.
Понуде се примају до: 19. 09. 2018. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 19. 09. 2018. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
28. 09. 2018. Одлука о додели уговора PDF
07. 09. 2018. Конкурсна документација PDF
07. 09. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Услуга прегледа и испитивања лифтова

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 73/2018
Датум објаве: 07. 09. 2018.
Понуде се примају до: 17. 09. 2018. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 17. 09. 2018. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
25. 07. 2018. Одлука о додели уговора PDF
07. 09. 2018. Конкурсна документација PDF
07. 09. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Продаја отпадног материјала путем прикупљања понуда

Поступак јавне продаје прикупљањем понуда
Број Лицитације: 14/2018/П
Датум објаве: 05. 09. 2018.
Понуде се примају до: 12. 09. 2018. године до 13.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 12. 09. 2018. године у 14.00 часова

Датум Документ Преузимање
25. 09. 2018. Одлука о додели уговора PDF
05. 09. 2018. Документација PDF
05. 09. 2018. Јавни позив PDF


Расклопни алати и заштитна опрема контактне мреже монофазног система 25kV, 50Hz, по партијама

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 82/2018
Датум објаве: 05. 09. 2018.
Понуде се примају до: 14. 09. 2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 14. 09. 2018. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
28. 09. 2018. Одлука о додели уговора PDF
05. 09. 2018. Конкурсна документација PDF
05. 09. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Изолатори за уметање у возни вод контактне мреже монофазног система 25 kV, 50 Hz

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 59/2018
Датум објаве: 05. 09. 2018.
Понуде се примају до: 27. 09. 2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 27. 09. 2018. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
16. 10. 2018. Одлука о додели уговора PDF
05. 09. 2018. Конкурсна документација PDF
05. 09. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Услуге - збрињавање опасног отпада у свему према техничкој спецификацији

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 58/2018
Датум објаве: 03. 09. 2018.
Понуде се примају до: 01. 10. 2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 01. 10. 2018. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
10. 10. 2018. Одлука о додели уговора PDF
10. 09. 2018. Питања и одговори 1 PDF
03. 09. 2018. Конкурсна документација PDF
03. 09. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Резевни делови за систем надзора и управљања на Вуковом Споменику

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 74/2018
Датум објаве: 31. 08. 2018.
Понуде се примају до: 18. 09. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 18. 09. 2018. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
19.10.2018. Одлука о обустави поступка PDF
31. 08. 2018. Конкурсна документација PDF
31. 08. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Опрема за телекоманду

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 77/2018
Датум објаве: 30. 08. 2018.
Понуде се примају до: 25. 09. 2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 25. 09. 2018. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
16. 10. 2018. Одлука о додели уговора PDF
30. 08. 2018. Конкурсна документација PDF
30. 08. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Измењивачи топлоте, опрема за климатизацију и хлађење и уређаји за филтрирање

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 76/2018
Датум објаве: 29. 08. 2018.
Понуде се примају до: 20. 09. 2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 20. 09. 2018. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
16. 10. 2018. Одлука о додели уговора PDF
05. 09. 2018. Питања и одговори 1 PDF
29. 08. 2018. Конкурсна документација PDF
29. 08. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Продаја отпадног материјала путем прикупљања понуда

Поступак јавне продаје прикупљањем понуда
Број Лицитације: 12/2018/П
Датум објаве: 24. 08. 2018.
Понуде се примају до: 30. 08. 2018. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 30. 08. 2018. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
25. 09. 2018. Одлука о додели уговора PDF
24. 08. 2018. Документација PDF
24. 08. 2018. Јавни позив PDF
24. 08. 2018. Одлука о продаји отпадног материјала PDF


Радови на санацији пруге Рума - Шабац - распутница Доња Борина - Зворник Нови, по налогу Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Поступак јавне набавке преговарачки поступак
Број јавне набавке: 5/2018
Датум објаве: 22. 08. 2018.
Понуде се примају до: 22. 08. 2018. године до 13.00 часова,
Датум и време отварања понуда и и поступак преговарања: 22. 08. 2018. године у 13.30 часова

Датум Документ Преузимање
24. 08. 2018. Одлука о додели уговора PDF
22. 08. 2018. Конкурсна документација PDF
22. 08. 2018. Обавештење о покретању поступка PDF


Продаја отпадног материјала путем прикупљања понуда

Поступак јавне продаје прикупљањем понуда
Број Лицитације: 10/2018/П
Датум објаве: 22. 08. 2018.

Датум Документ Преузимање
07. 09. 2018. Одлука о додели уговора PDF
22. 08. 2018. Документација PDF
22. 08. 2018. Јавни позив PDF
22. 08. 2018. Одлука о продаји отпадног материјала PDF


Продаја отпадног материјала путем прикупљања понуда

Поступак јавне продаје прикупљањем понуда
Број Лицитације: 9/2018/П
Датум објаве: 20. 08. 2018.
Подношење понуда до: 23. 08. 2018. године до 10.00 часова,
Јавно отварање понуда: 23. 08. 2018. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
06. 09. 2018. Одлука о додели уговора PDF
22. 08. 2018. Питања и одговори 1 PDF
20. 08. 2018. Документација PDF
20. 08. 2018. Јавни позив PDF
20. 08. 2018. Одлука о продаји отпадног материјала PDF


Набавка спољних СС уређаја

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 34/2018
Датум објаве: 20. 08. 2018.
Понуде се примају до: 17. 09. 2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 17. 09. 2018 године у 13.00 часова,

Датум Документ Преузимање
25. 10. 2018. Одлука о додели уговора PDF
31. 08. 2018. Питања и одговори 1 PDF
20. 08. 2018. Конкурсна документација PDF
20. 08. 2018. Позив за подношење допуна понуде PDF


Услуга поправке пружне механизације у отвореном поступку, са предлогом за закључење оквирног споразума

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 30/2018
Датум објаве: 20. 08. 2018.
Понуде се примају до: 17. 09. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 17. 09. 2018 године у 12.00 часова,

Датум Документ Преузимање
28. 09. 2018. Одлука о додели оквирног споразума PDF
20. 08. 2018. Конкурсна документација PDF
20. 08. 2018. Позив за подношење допуна понуде PDF


Услуге – преглед и провера опреме за рад

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 62/2018
Датум објаве: 15. 08. 2018.
Понуде се примају до: 23. 08. 2018. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 23. 08. 2018. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
06. 09. 2018. Одлука о додели уговора PDF
15. 08. 2018. Конкурсна документација PDF
15. 08. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Јавна набавка опреме и инвентара у мтк шарганска осмица

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 69/2018
Датум објаве: 13. 08. 2018.
Понуде се примају до: 28. 08. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 28. 08. 2018. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
04. 10. 2018. Одлука о додели уговора PDF
16. 08. 2018. Питања и одговори 1 PDF
13. 08. 2018. Конкурсна документација PDF
13. 08. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Проводници за одржавање возног вода, обилазног вода и напојних водова контактне мреже монофазног система 25Kv, 50Hz

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 45/2018
Датум објаве: 10. 08. 2018.
Понуде се примају до: 17. 08. 2018. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 17. 08. 2018. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
04. 10. 2018. Одлука о додели уговора PDF
10. 08. 2018. Конкурсна документација PDF
10. 08. 2018. Позив за подношење понуда PDF


ЈАВНА ПРОДАЈА ОТПАДНОГ МАТЕРИЈАЛА - путем лицитације

Поступак јавне лицитације
Број Лицитације: 8/2018/П
Датум објаве: 09. 08. 2018.
Подношење пријава до: 16. 08. 2018. године до 10.00 часова,
Јавно отварање пријава: 16. 08. 2018. године у 11.00 часова
Јавно надметање усменим путем: 16. 08. 2018. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
09. 08. 2018. Одлука о додели уговора PDF
14. 08. 2018. Измене и допуне 1 PDF
09. 08. 2018. Лицитациона документација PDF
09. 08. 2018. Јавни позив PDF


Секциони изолатор за мале брзине до 80 km/h контактне мреже монофазног система 25kV, 50Hz

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 43/2018
Датум објаве: 01. 08. 2018.
Понуде се примају до: 13. 08. 2018. године до 13.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 13. 08. 2018. године у 14.00 часова

Датум Документ Преузимање
21. 08. 2018. Одлука о додели уговора PDF
01. 08. 2018. Конкурсна документација PDF
01. 08. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Испитивање опасног и потенцијално опасног отпада од стране акредитоване лабораторије

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 57/2018
Датум објаве: 31. 07. 2018..
Понуде се примају до: 08. 08. 2018. године до 12.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 08. 08. 2018. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
15. 08. 2018. Одлука о додели уговора PDF
31 07. 2018. Конкурсна документација PDF
31. 07. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Услуга процене вредности некретнина, постројења и опреме

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 67/2018
Датум објаве: 27. 07. 2018.
Понуде се примају до: 06. 08. 2018. године 08. 08. 2018. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 06. 08. 2018. године 08. 08. 2018. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
16. 08. 2018. Одлука о додели уговора PDF
01. 08. 2018. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 2 DOC
01. 08. 2018. Измене и допуне 2 DOC
31. 07. 2018. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда PDF
31. 07. 2018. Измене и допуне 1 PDF
27.07. 2018. Конкурсна документација PDF
27. 07. 2018. Позив за подношење понуда PDF


ЈАВНА ПРОДАЈА ОТПАДНОГ МАТЕРИЈАЛА - путем лицитације

Поступак јавне лицитације
Број Лицитације: 7/2018/П
Датум објаве: 25. 07. 2018.
Подношење пријава до: 31. 07. 2018. године до 10.00 часова,
Јавно отварање пријава: 31. 07. 2018. године у 11.00 часова
Јавно надметање усменим путем: 06. 07. 2018. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
15. 08. 2018. Одлука о додели уговора PDF
25. 07. 2018. Измене и допуне 1 PDF
25. 07. 2018. Лицитациона документација PDF
25. 07. 2018. Јавни позив PDF


Главна оправка, продужење ревизија, контролни прегледи на вагонима

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 50/2018
Датум објаве: 20. 07. 2018.
Понуде се примају до: 30. 07. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 30. 07. 2018. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
02. 08. 2018. Одлука о додели уговора PDF
20 07. 2018. Конкурсна документација PDF
20. 07. 2018. Позив за подношење понуда PDF


МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ СИСТЕМА ДАЉИНСКОГ УПРАВЉАЊА

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 46/2018
Датум објаве: 16. 07. 2018..
Понуде се примају до: 24. 07. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 24. 07. 2018. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
02. 08. 2018. Одлука о додели уговора PDF
20. 07. 2018. Питања и одговори 2 PDF
19. 07. 2018. Питања и одговори 1 PDF
16.07. 2018. Конкурсна документација PDF
16. 07. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Услуга ремонта и репарације елемената трансмисије

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 48/2018
Датум објаве: 16. 07. 2018.
Понуде се примају до: 30. 07. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 30. 07. 2018. године у 11.30 часова

Датум Документ Преузимање
02. 08. 2018. Одлука о додели уговора PDF
16.07. 2018. Конкурсна документација PDF
16. 07. 2018. Позив за подношење понуда PDF


ЈАВНА ПРОДАЈА ОТПАДНОГ МАТЕРИЈАЛА - путем лицитације

Поступак јавне лицитације
Број Лицитације: 6/2018/П
Датум објаве: 13. 07. 2018.
Подношење пријава до: 20. 07. 2018. године до 10.00 часова,
Јавно отварање пријава: 20. 07. 2018. године у 11.00 часова
Јавно надметање усменим путем: 20. 07. 2018. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
09. 08. 2018. Одлука о додели уговора PDF
17. 07. 2018. Питања и одговори 1 PDF
16. 07. 2018. Измене и допуне 1 PDF
13. 07. 2018. Лицитациона документација PDF
13. 07. 2018. Јавни позив PDF


Резервни делови за дрезине за одржавање КМ, по партијама

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 53/2018
Датум објаве: 13. 07. 2018..
Понуде се примају до: 23. 07. 2018. године до 09.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 23. 07. 2018. године у 10.00 часова

Датум Документ Преузимање
18. 09. 2018. Одлука о додели уговора PDF
13 07. 2018. Конкурсна документација PDF
13. 07. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Jавна набака материјала за одржавање ел. инсталација и расвете, по партијама

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 25/2018
Датум објаве: 10. 07. 2018.
Понуде се примају до: 09. 08. 2018. године 10. 08. 2018. године до 12.00 часова
Датум и време отварања понуда: 09. 08. 2018. године 10. 08. 2018. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
25. 10. 2018. Одлука о додели оквирног споразума PDF
10. 08. 2018. Питања и одговори 5 PDF
08. 08. 2018. Питања и одговори 4 PDF
06. 08. 2018. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда PDF
06. 08. 2018. Измене и допуне 3 PDF
06. 08. 2018. Питања и одговори 3 PDF
01.08.2018. Измене и допуне 2 PDF
01. 08. 2018. Питања и одговори 2 PDF
27. 07. 2018. Измене и допуне 1 PDF
27. 07. 2018. Питања и одговори 1 PDF
10. 07. 2018. Конкурсна документација PDF
10. 07. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Јавна набавка услуга одржавања и баждарења аутомата пумпних станица

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 49/2018
Датум објаве: 09. 07. 2018.
Понуде се примају до: 17. 07. 2018. године до 10.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 17. 07. 2018. године у 11.00 часова

Датум Документ Преузимање
02. 08. 2018. Одлука о додели уговора PDF
09. 07. 2018. Конкурсна документација PDF
09. 07. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Јавну набавка радова на хитној санацији железничких објеката-станица Колари, Умчари и Мали Пожаревац, хитној санацији и отклањању последица ванредног догађаја на прузи бр. 103 (Београд)-Раковица-Јајинци-Мала Крсна-Велика Плана

Поступак јавне набавке преговарачки поступак
Број јавне набавке: 4/2018
Датум објаве: 06. 07. 2018.
Понуде се примају до: 06. 07. 2018. године до 13.30 часова,
Датум и време отварања понуда и и поступак преговарања: 06. 07. 2018. године у 14.00 часова

Датум Документ Преузимање
13. 07. 2018. Одлука о додели уговора PDF
06. 07. 2018. Конкурсна документација PDF
06. 07. 2018. Обавештење о покретању поступка PDF


ЈАВНА ПРОДАЈА ОТПАДНОГ МАТЕРИЈАЛА - путем лицитације

Поступак јавне лицитације
Број Лицитације: 5/2018/П
Датум објаве: 29. 06. 2018.
Подношење пријава до: 06. 07. 2018. године до 10.00 часова,
Јавно отварање пријава: 06. 07. 2018. године у 11.00 часова
Јавно надметање усменим путем: 06. 07. 2018. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
18. 07. 2018. Одлука о додели уговора PDF
29. 06. 2018. Лицитациона документација PDF
29. 06. 2018. Јавни позив PDF


Услуга поправкe и одржавањa инсталација централног грејања

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 33/2018
Датум објаве: 28. 06. 2018.
Понуде се примају до: 09. 07. 2018. године до 11.00 часова 16. 07. 2018. до 11.00 часова
Датум и време отварања понуда: 09. 07. 2018. године у 12.00 часова 16. 07. 2018. до 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
09. 08. 2018. Одлука о додели уговора PDF
10. 07. 2018. Питања и одговори 1 PDF
06 07. 2018. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда PDF
28. 06. 2018. Конкурсна документација PDF
28. 06. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Јавне набавка добра – материјал и резервни делови за прегледе и сервисе ТМД, по партијама

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 34/2018
Датум објаве: 28. 06. 2018.
Понуде се примају до: 06. 07. 2018. године до 11.00 часова 09. 07. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 06. 07. 2018. године у 11.30 часова 09. 07. 2018. године у 11.30 часова

Датум Документ Преузимање
25. 07. 2018. Одлука о додели уговора PDF
05. 07. 2018. Питања и одговори 2 PDF
02. 07. 2018. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда PDF
02. 07. 2018. Измене и допуне 1 PDF
02. 07. 2018. Питања и одговори 1 PDF
28. 06. 2018. Конкурсна документација PDF
28. 06. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Набавка бетонских прагова Б-70

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 24/2018
Датум објаве: 22. 06. 2018.
Понуде се примају до: 23. 07. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 23. 07. 2018. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
02. 08. 2018. Одлука о додели уговора PDF
22. 06. 2018. Конкурсна документација PDF
22. 06. 2018. Позив за подношење понуда PDF


ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ ИЗРАДЕ СТУДИЈЕ О ДЕФИНИСАЊУ УСЛОВА ЗА САОБРАЋАЈ ВОЗОВА СА ДИЗЕЛ ВУЧОМ И САОБРАЋАЈ ВОЗОВА ЗА ПРЕВОЗ ОПАСНИХ МАТЕРИЈА КРОЗ ТУНЕЛ ВРАЧАР И ОСТАЛЕ ОБЈЕКТЕ НА ПОДРУЧЈУ БЕОГРАДСКОГ ЖЕЛЕЗНИЧКОГ ЧВОРА

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 23/2018
Датум објаве: 20. 06. 2018.
Понуде се примају до: 20. 07. 2018. године до 11.00 часова 31. 07. 2018. године до 11.00
Датум и време отварања понуда: 20. 07. 2018. године у 11.30 часова 31. 07. 2018. године у 11.30 часова

Датум Документ Преузимање
02. 08. 2018. Одлука о додели уговора PDF
10. 07. 2018. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 1 PDF
20. 06. 2018. Конкурсна документација PDF
20. 06. 2018. Позив за подношење понуда PDF
20. 06. 2018. Конкурсна документација-english PDF
20. 06. 2018. Позив за подношење понуда-english PDF


Јавна набавка материјала за потребе одржавања електровучних постројења (ЕВП, ПС и ПСН), у отвореном поступку, са предлогом за закључење оквирног споразума

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 15/2018
Датум објаве: 20. 06. 2018.
Понуде се примају до: 25. 07. 2018. 31. 07. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 25. 07. 2018. 31. 07. 2018. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
13. 08. 2018. Одлука о закључењу оквирног споразума PDF
19. 07. 2018. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда PDF
19.07.2018 Измене и допуне 2 PDF
19. 07. 2018. Питања и одговори 1 PDF
17. 07. 2018. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда PDF
17. 07. 2018. Измене и допуне 1 PDF
20. 06. 2018. Конкурсна документација PDF
20. 06. 2018. Позив за подношење понуда PDF


ЈАВНА ПРОДАЈА ОТПАДНОГ МАТЕРИЈАЛА - путем лицитације

Поступак јавне лицитације
Број Лицитације: 4/2018/П
Датум објаве: 14. 06. 2018.
Подношење пријава до: 22. 06. 2018. године до 10.00 часова,
Јавно отварање пријава: 22. 06. 2018. године у 11.00 часова
Јавно надметање усменим путем: 22. 06. 2018. године у 13.00 часова

Датум Документ Преузимање
04. 07. 2018. Одлука о додели уговора PDF
20. 06. 2018. Питања и одговори 2 PDF
19. 06. 2018. Питања и одговори 1 PDF
14. 06. 2018. Лицитациона документација PDF
14. 06. 2018. Јавни позив PDF
14. 06. 2018. Одлука о продаји отпадног материјала PDF


Агрегатна замена пумпе бензинског агрегата GC-3 „Лукас“и Сервис DUO цилиндра „Лукас“

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 30/2018
Датум објаве: 06. 06. 2018.
Понуде се примају до: 14. 06. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 14. 06. 2018. године у 11.30 часова

Датум Документ Преузимање
21. 06. 2018. Одлука о додели уговора PDF
06. 06. 2018. Конкурсна документација PDF
06. 06. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Радови, одржавање објеката високоградње у отвореном поступку по партијама

Поступак јавне набавке отворени поступак
Број јавне набавке: 19/2018
Датум објаве: 04. 06. 2018.
Понуде се примају до: 02. 07. 2018. године до 14.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 02. 07. 2018. године у 14.30 часова

Датум Документ Преузимање
04. 06. 2018. Конкурсна документација PDF
04. 06. 2018. Позив за подношење понуда PDF


Осигурање косине изнад улазног портала тунела Т-7 у км 121+140 на прузи Чачак - Пожега

Поступак јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке: 12/2018
Датум објаве: 22. 05. 2018.
Понуде се примају до: 08. 06. 2018. године до 11.00 часова,
Датум и време отварања понуда: 08. 06. 2018. године у 12.00 часова

Датум Документ Преузимање
22. 05. 2018. Конкурсна документација PDF
22. 05. 2018. Позив за подношење понуда PDF