Informator o radu

Informator o radu

Informator o radu Akcionarskog društva za upravljanje javnom železničkom infrastrukturom „Infrastruktura železnice Srbije“, Beograd iz Beograda, Nemanjina 6 (u daljem tekstu: Informator) sačinjen je u skladu sa članom 39. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja („Službeni glasnik RS“, broj 120/04, 54/07, 104/09 i 36/10) i Uputstvom za izradu i objavljivanje informatora o radu državnog organa („Službeni glasnik RS“, broj 68/10).

   
Naziv organa Akcionarsko društvo za upravljanje javnom železničkom infrastrukturom „Infrastruktura železnice Srbije“, Beograd
Adresa sedišta Nemanjina 6, 11 000 Beograd
Matični broj 21127094
Poreski identifikacioni broj 109108420
Informator o radu, DECEMBAR 2019. PDF