Elektrotehnički poslovi

Elektrotehnički poslovi

Elektrotehnička delatnost predstavlja jednu od osnovnih delatnosti Društva i kao grana eksploatacije železnica bavi se planiranjem tekućeg i investicionog održavanja, organizacijom i izvođenjem radova na održavanju elektrotehničkih postrojenja i objekata.

Poslovi vezani za planiranje, održavanje i rekonstrukciju elektrotehničke železničke infrastrukture i sprovode se preko sektorskih odeljenja i organizacionih celina/jedinica za održavanje postrojenja.

Usluge

Sektor za elektrotehničke poslove raspolaže stručnom radnom snagom i pružnom mehanizacijom kojima može da pruža sledeće usluge:

 • stručni nadzor nad izvođenjem svih vrsta elektrotehničkih radova na pruzi,
 • tehnički pregled i merenje karakteristinih parametara svih vrsta urešaja za osiguranje putnih prelaza, skretničkih i iskličnih postavnih sprava;
 • iznajmljivanje mehanizacije (TMD, MIN, radni vagoni );
 • merenje geometrijskog stanja kontaktne mreže mernim kolima;
 • praćenje i davanje uslova za naročite pošiljke;
 • obuka trećih lica za rad u blizini elektrificirane pruge;
 • isključivanje napona i obezbeđivanje radilišta za potrebe drugih;
 • davanje uslova i obezbeđivanje prelaza tovara preko putnih prelaza sa ili bez isključenja napona.
 • merenje na sistemu uzemljenja (napon dodira i koraka, otpor rasprostiranja uzemljivača, povezanost metalnih masa sa uzemljivačem)
 • merenja i ispitivanja električnih instalacija (merenje otpora rasprostiranja uzemljivača, ispitivanje otpora petlje kvara, ispitivanje otpora izolovanosti el.instalacije)
 • merenje i ispitivanje gromobranskih instalacija (ispitivanje otpora rasprostiranja uzemljivača, kontinuitet prihvatnog sistema)
 • ispitivanje sistema relejne zaštite (ispitivanje prekostrujnih releja, ispitivanje naponskih zaštita, ispitivanje diferencijalne zaštite, ispitivanje distantne zaštite, ispitivanje buholc, termičke zaštite i sl.)
 • ispitivanje zaštitnih sredstava u VN laboratoriji (izolacione rukavice, izolacione čizme, izolacione motke, izolacione prostirke)
 • ispitivanje kvaliteta električne energije
 • ispitivanje otpora izolovanosti energetskih transformatora
 • ispitivanje dielektrične probojnosti izolacionog ulja
 • ispitivanje otpora izolacije energetskih kablova
 • termovizijska ispitivanja.