Železnička stanica Topčider uređena i osposobljena za potrebe putnika; zbog nesavesnog ponašanja pojedinaca promenjena organizacija saobraćaja i tehnologija rada

– Od večeras, 27. jula, vozovi za Bar polaziće isključivo sa prvog koloseka, tako da putnici odmah po kupovini karata uređenom stazom dolaze do perona, sa koga direktno ulaze u voz.

Na taj način izbegnuta je svaka mogućnost prelaska putnika preko koloseka. Iako u železničkoj stanici Topčider postoje potpuno uređeni i dovoljno dugački peroni, uvideli smo da pojedini putnici prelaze preko koloseka na potpuno nedozvoljen i nesavesan način kako bi prečicom došli do svojih vagona, ugrožavajući tako svoju bezbednost. Bez obzira što je ovakvo ponašanje putnika mimo svih propisa, „Infrastruktura železnice Srbije“ je od večeras promenila organizaciju saobraćaja i tehnologiju rada u železničkoj stanici Topčider, kako bi sačuvali bezbednost putnika, da takvih situacija u stanici više ne bi bilo, – izjavio je generalni direktor „Infrastrukture železnice Srbije“ Miroljub Jevtić.

On podseća da je stanica Topčider uređena kako bi od 16. juna iz nje mogli da krenu jutarnji i večernji voz za Bar i u nju stignu putničke kompozicije iz Crne Gore, a da su od 25. jula i međunarodni vozovi za Sofiju i Solun, zbog radova na modernizaciji pruge Beograd Centar – Zemun preusmereni u Topčider.

-Kapaciteti železničke stanice Topčider u potpunosti mogu da zadovolje potrebe putnika iz ovih osam vozova koji saobraćaju dnevno, a stanica je osposobljena da odgovori zahtevima funkcionisanja železničkog saobraćaja, – ističe Jevtić, i podseća da je ova stanica prelazno rešenje za mali broj vozova, do izgradnje nove Tehničko – putničke stanice u Zemunu.

– U železničkoj stanici Topčider uredili smo dve čekaonice, blagajnu, info pult, toalete, a na više mesta u samoj stanici postavljene su informativne table, kako bi se putnici što lakše snašli. Pored toga, upravo zbog činjenice da međunarodni voz između Beograda i Bara sada saobraća preko Topčidera, dovoljno smo produžili perone i na taj način omogućili bezbedno kretanje svih putnika do njihovih vozova, a postavljene su i rampe za utovar i istovar automobila, – ističe Jevtić.

Prema njegovim rečima, železnička stanica Topčider ne treba i ne može da zameni železničku stanicu Beograd Centar u Prokopu, već da omogući normalno i redovno funkcionisanje samo četiri para vozova dnevno i zadovolji potrebe tih putnika.

-„Infrastruktura železnica Srbije“ sa svoje strane organizovala je neophodne prateće servise u skladu sa potrebama putnika i omogućila im bezbedno kretanje na stanici i uređenim peronima u Topčideru. Još jednom apelujemo na sve putnike u železničkoj stanici Topčider, ali i u drugim stanicama širom Srbije, da ne pretrčavaju preko šina kako bi brže stigli do voza, jer na taj način direktno ugrožavaju svoju bezbednost, ali i redovno funkcionisanje železničkog saobraćaja, – poručio je generalni direktor „Infrastrukture železnice Srbije“ Miroljub Jevtić.

Objavljeno u Vesti