Železnica i Međunarodni dan žena

U „Infrastrukturi železnice Srbije“ danas radi skoro hiljadu žena.

Angažovane su na najrazličitijim odgovornim i značajnim poslovima, počev od najviših rukovodećih mesta, kao što su izvršni direktor, menadžer, direktor sektora ili rukovodilac projekta, pa sve do poslova u izvršnim službama poput šefa stanice, otpravnika vozova ili pregledača kola. I one profesionalno, kvalitetno i posvećeno obavljaju svoje poslove i radne zadatke u velikom poslovnom i saobraćajnom sistemu, kao što je „Infrastruktura železnice Srbije“.

U „Infrastrukturi železnice Srbije“ više od polovine rukovodstva kompanije su žene.

Po svim ovim pokazateljima, „Infrastruktura železnice Srbije“ predstavlja pozitivan primer kada su u pitanju mesto i uloga žene u društvu, posebno sa stanovišta rodne ravnopravnosti.

I istorijski posmatrano, železnica je uvak bila nosilac pozitivnih promena u društvu kada je položaj žene u pitanju. Naime, prema istorijski raspoloživim podacima, prva žena koja je radila na srpskim železnicama bila je Danica Vasiljević. Na železnici je počela da radi još 1890. godine (šest godina nakon uspostavljanja železničkog saobraćaja između Beograda i Niša), kao „privremeni telegrafista“ u tadašnjoj Direkciji za železnice. Na rad u glavnom telegrafu železničke stanice Beograd premeštena je 1900. godine i tako postala prva žena sa stalnim zaposlenjem na železnici.

Sve do 1900. godine rad na železnici u okviru Srpskih železnica bio je dozvoljen samo muškarcima. Koliko je tada železnica bila napredna po pitanju položaja žena i rodne ravnopravnosti pokazuje i podatak da je tek 1910. godine donošenjem Zakona o državnim službenicima ženama bilo priznato pravo da budu „regulisani državni službenici, ali samo u zvanju „železničkog zvaničnika“, pa je u to zvanje prevedena i Danica Vasiljević.

 U četiri kompanije železničkog sektora danas radi nešto manje od 2.300 žena.

Žene na železnici svojim znanjem i radnim angažovanjem u prethodnih par godina dale su svoj veliki i puni doprinos uspešnoj realizaciji procesa reforme železničkog sektora i sveobuhvatne modernizacije ovog saobraćajnog sistema.

I upravo modernizacija železničke infrastrukture u Srbiji treba i u narednom periodu da bude najveći poslovni podsticaj i izazov ženama da se u „Infrastrukturi železnice Srbije“ angažuju i profesionalno dokažu kako u realizaciji ovih projekata, tako i u celokupnom radu i funkcionisanju jednog od najvećih i najznačajnijih poslovnih sistema u Srbiji.

Svim koleginicama u „Infrastrukturi železnice Srbije“ i svim ženama srećan 8. mart – Međunarodni dan žena.

             

Posted in Vesti and tagged .