Delegacija Evropske mreže železničkih policija posetila Beograd

Unapređenje i intenziviranje saradnje železničkih policija u Evropi radi prevencije i suzbijanja prekograničnog kriminala, bezbedonosni izazovi koje sa sobom nosi terorizam, međunarodno povezivanje, razmena informacija i iskustava i sveobuhvatna kontrola migrantskih ruta bile su samo neke od tema o kojima je razgovarano prilikom posete Beogradu delegacije Evropske mreže železničkih policija RAILPOL-a, koju je predvodio predsednik ove organizacije Bert Vestland.
-Iako Srbija nije članica Evropske Unije, njen značaj je veliki za Evropsku mrežu železničkih policija zbog geografskog položaja i važne raskrsnice puteva i koridora. Zato je i inicijativa Srbije da pristupi RAILPOL-u veoma dobro prihvaćena u Savetu ove organizacije, – izjavio je Bert Vestland, predsednik RAILPOL-a prilikom obilaska železničke stanice Beograd i razgovora sa predstavnicima Centra za bezbednost „Infrastrukture železnice Srbije“, MUP-a Srbije i Policijske ispostave za bezbednost na železnici.


RAILPOL je međunarodna organizacija, koja je zadužena za obavljanje policijskih poslova na železnici u zemljama članicama EU. Cilj ove organizacije predstavlja unapređenje i intenziviranje saradnje železničkih policija u Evropi radi prevencije i suzbijanja prekograničnog kriminala. Ova organizacija osnovana je 2003. godine, kako bi bila zadovoljena sve veća potreba za međunarodnom saradnjom između partnera koji permanentno obavljaju svoje poslove u železničkoj policiji. Rad ove organizacije subvencioniše Evropka Komisija.
Značaj članstva u RAILPOL-u je utoliko veći jer se ova organizacija bavi policijskom i carinskom saradnjom radi zaštite građana od kriminala na lokalnom, evropskom i međunarodnom nivou, što podrazumeva i saradnju nacionalnih policija.
Predstavnici MUP-a Srbije su tom prilikom ukazali na neophodnost međunarodnog povezivanja i istakli izuzetno dobru saradnju sa Centrom za bezbednost „Infrastrukture železnica Srbije“. Upravo zbog toga izuzetno je velika potreba razmene iskustava i prenos informacija radi prevazilaženja i onemogućavanja uzroka i posledica nemilih događaja.
Predstavnici Centra za bezbednost „Infrastrukture železnice Srbije“ kao primer saradnje naveli su potrebu za sveobuhvatnom kontrolom migranata na poznatim rutama, a posebno na teritoriji i objektima koji pripadaju „Infrastrukturi železnice Srbije“.