Održan sastanak CER Interesne grupe za infrastruktru (IIG)

Nemačke železnice bile su domaćin redovnog sastanka Interesne grupe za infrastrukturu CER, održanog 28. juna, u Štutgartu. Na sastanku je bilo  reči o političkim aktivnostima na nivou EU, uključujući sprovedbene i delegirane akte Prerede Direktive 2012/34, koji se tiču Četvrtog železničkog paketa, aktivnostima Radne grupe 6, o Dužim vozovima i Radne grupe 1, o Ključnim indikatorima performansi (KPIs), kao i o poslednjim aktivnostima PRIME Platforme (Platforma upravljača železničke infrastrukture Evrope) i njenih podgrupa. Učesnici sastanka su takođe upoznati sa zaključcima Sastanka visokog nivoa za infrastrukturu (HLIM), novostima sa Sajma digitalizacije i Dana TEN-T-a.

zeljov20072016

Na dnevnom redu je bio i zajednički dokument sektora o reviziji Uredbe 913/2010 o železničkim robnim koridorima, kao i Ministarska deklaracija i Izjava sektora o železničkim robnim koridorima. Sektorsku deklaraciju, u kojoj su definisane mere za povećanje konkurentnosti na železničkim robnim koridorima, podržala su železnička udruženja: CER, CLECAT, EIM, ERFA, ERTMS korisničke grupe, ESC, UIP, UIRR i UNIFE.

zeljovi220072016

Dan uoči sastanka, učesnici su obišli radove u okviru jednog od najvećih železničkih projekata u Nemačkoj – Stuttgart Rail Project. Projekat obuhvata dva podprojekta: Štutgart 21“, koji uključuje rekonstrukciju železničkog čvora Štutgart sa izgradnjom četiri železničke stanice i 57 kilometara nove pruge i podprojekat koji uključuje izgradnju 60 kilometara nove deonice između Vendlingena i Ulma, pri čemu pola deonice čini železnički tunel u regionu Švabijan Jura. Ovaj projekat deo je radova na Evropskom koridoru Rajna-Dunav, koji povezuje Pariz preko Strazbura, Minhen i Beč sa Bratislavom i Budimpeštom.    

 

Članovi grupe obišli su gradilište tunela, gde su se na licu mesta upoznali sa tehnologijom probijanja tunela, kao i metodama za odabir adekvatnih materijala. Projektom izgradnje usvojen je koncept koji obezbeđuje najpovoljniju cenu izgradnje, minimalnu emisiju buke i zagađivača, kao i mere u slučaju ometanja saobraćaja.

 

Izvor: CER Monitor

Objavljeno u Međunarodna saradnja i označeno .