Контакт

Контакт

Централа

 • +381 11 3614811
 • +381 11 3616722

Контакти – Инфраструктура железнице Србије а.д.

Документ са контактима можете преузети овде

  381Контакт за све информације и питања медијских кућа, као и коришћење инфраструктурних објеката у маркетиншке и промотивне сврхе (снимања филмова, ТВ серија, ТВ драма, спотова, реклама и слично):

  СЛУЖБА ЗА МАРКЕТИНГ И ПРОМОТИВНЕ АКТИВНОСТИ

  Немањина 6,
  11000 Београд,
  ПАК 112004,
  тел: 011/3615-039,
  емаил: marketing@infrazs.rs


  Контакт за све информације и питања медијских кућа, као и коришћење инфраструктурних објеката у маркетиншке и промотивне сврхе (снимања филмова, ТВ серија, ТВ драма, спотова, реклама и слично):

  Служба за маркетинг и промотивне активности

  • marketing@infrazs.rs

  ПОМОЋНИЦИ ГЕНЕРАЛНОГ ДИРЕКТОРА

  • Саша Стојановић – за организацију и регулисање железничког саобраћаја, тел: 011/3620-094
  • Радован Миловановић – за одржавање железничке инфраструктуре, тел: 011/3611-237
  • Ђорђе Прокић – за економске послове, тел: 011/3618-437
  • Зоран Лукић – за правне послове, тел: 011/3618-330
  • Анита Димоски – за развој и модернизацију железничке инфраструктуре, тел: 011/3618-334

  ДИРЕКТОРИ ЦЕНТАРА

  • Унутрашња безбедност и заштита, тел: 011/3618-281
  • План, анализа и сарадња са међунардоним финансијским институцијама, тел: 011/3617-516

  ДИРЕКТОРИ СЕКТОРА

  • Приступ железничкој инфраструктури,
  • Саобраћајни послови, тел: 011/3618-214
  • Инвестиције, тел: 011/3613-899
  • Развој, тел: 011/3610-819
  • Грађевински послови, тел: 011/3618-248
  • Електротехнички послови, тел: 011/3618-241
  • Техничко колски послови, тел: 011/3620-899
  • Набавке и централна стоваришта, тел: 011/3292-082
  • Правни послови, тел: 011/3618-278
  • Финансијско руководствени послови, тел: 011/3618-237
  • Људски ресурси и општи послови, тел: 011/3618-135
  • Попис, некретнине и заштиту животне средине, тел: 011/3621-192
  • Информационе технологије и технички надзор инфраструктуре, тел: 011/3618-281