Međunarodna saradnja

Odeljenje za međunarodnu saradnju

Stranice o međunarodnim aktivnostima i aktuelnostima

Akcionarsko društvo za upravljanje železničkom infrastrukturom „Infrastruktura železnice Srbije“ ad postalo je punopravni član nekoliko međunarodnih železničkih organizacija. Ovaj vid međunarodne saradnje ostvaren je u interesu razvoja železničke infrastrukture, unapređenja saradnje upravljača železničkom infrastrukturom na međunarodnom i regionalnom nivou, zastupanja interesa Društva pred institucijama Evropske unije i unapređenja bezbednosti.

ČLANSTVO U MEĐUNARODNIM ŽELEZNIČKIM ORGANIZACIJAMA

CER (Zajednica evropskih železnica i infrastrukturnih kompanija) - www.cer.be

CER je neprofitabilno telo koje zastupa interese svojih članica u Evropskom parlamentu, Evropskoj komisiji i Savetu Evropske unije, kao i prema drugim institucijama koje donose odluke važne za železnički sektor. CER promoviše jačanje železničkog sektora i rešavanje pitanja od suštinskog značaja za stvaranje održivog saobraćajnog sistema koji je produktivan, energetski efikasan i ekološki prihvatljiv. Pored pružanja pomoći u poboljšanju i razvoju železničkog saobraćaja kao celine, CER se takođe bavi pružanjem usluga svojim članovima sprovođenjem studija i istraživanja i objavljivanjem nalaza i preporuka, organizovanjem radnih grupa u cilju lakše komunikacije između njenih članova i ostalih organizacija.

CER omogućava svojim članovima aktivno učešće u zakonodavnom procesu kroz davanje mišljenja i amandmana na direktive i uredbe EU od značaja za železnički sektor, koje potom dostavlja EU institucijama, kao stav Sektora.

„Infrastruktura železnice Srbije“ ad je punopravni član CER od 17. februara 2016. godine. Pored učešća u telima CER (Generalna skupština i Sastanak visokog nivoa za infrastrukturu), Društvo aktivno učestvuje u radu radnih grupa, posebno Interesne grupe za infrastrukturu, Radne grupe za socijalni dijalog i novoosnovane ad hoc Radne grupe za Jugooistočnu Evropu.


RNE (Železnička mreža Evrope) - www.rne.eu

RNE je zajednička organizacija evropskih upravljača infrastrukturom i tela za dodelu trasa koja se bavi operativnim pitanjima u međunarodnom železničkom saobraćaju na evropskoj železničkoj infrastrukturi. RNE ima zadatak da omogući brz i jednostavan pristup evropskim železničkim koridorima i poveća efikasnost i kvalitet železničkog saobraćaja. Da bi se ovo postiglo, RNE je usmerena na celokupan proces međunarodnih saobraćajnih operacija. On počinje sa harmonizacijom srednjoročnog i dugoročnog planiranja određenih članica, zajedničkim pristupom vezanim za marketing i prodaju, odgovarajućim planiranjem i radom, a završava se obezbeđivanjem usluga po realizaciji saobraćaja, kao što su monitoring, kontrola i procena realizovanog saobraćaja. Takođe, RNE okuplja na jednom mestu Izjave o mreži svih svojih članica.

„Jedan šalter za prodaju“ – OSS (One-Stop-Shop) se bavi svim pitanjima vezanim za međunarodni saobraćaj vozova, počev od zahteva za pristup infrastrukturi, podnošenja zahteva za međunarodne trase, pa do revizije kvaliteta nakon izvršene usluge.

Informatički alati RNE omogućavaju korisnicima železničke prevozne usluge procenu cene korišćenja železničke infrastrukture (CIS -Charging Information System –Informacioni sistem za naplatu naknada), koordinaciju naručivanja i odobravanja međunarodnih trasa (PCS -Path Coordination System – Sistem koordinacije trasa) i praćenje međunarodnih vozova u stvarnom vremenu (TIS -Train information System – sistem informacija o vozovima).

Infrastruktura železnice Srbije, kao punopravni član RNE od aprila 2016. godine, ima pravo na besplatan pristup svim veb-aplikacijama i uslugama RNE. U saradnji sa RNE «Infrastruktura železnice Srbije“ ad intenzivno sprovodi aktivnosti na definisanju procedura kako bi OSS u skorijoj budućnosti bio implementiran u železnički sektor Republike Srbije.


COLPOFER (Međunarodna organizacija za železničku bezbednost) - www.colpofer.org

COLPOFER je organizacija osnovana sa ciljem unapređenja saradnje železničke policije i bezbedonosnih organa. Imajući u vidu porast kriminalnih aktivnosti, uvideo se značaj saradnje policije i železničkih kompanija što je doprinelo uspostavljanju specijalne grupe u okviru Međunarodne železničke unije (UIC), 1980. godine. Odlukom Generalne Skupštine UIC ova grupa je dobila autonomiju. Ovaj vid međunarodne saradnje presudan je za sprečavanje kriminalnih aktivnosti i za zaštitu putnika, voznih sredstava i železničke imovine. COLPOFER sprovodi svoje aktivnosti u okviru radnih grupa koje se bave ključnim pitanjima u oblasti bezbednosti, kao što su borba protiv terorizma, migracije, krađe metala, sajber kriminal, grafiti i drugo. „Infrastruktura železnice Srbije“ ad je punopravni član ove organizacije od 9. juna 2016. godine.


CORRIDOR X PLUS (Koridor X Plus) - www.kx-plus.com

CORRIDOR X PLUS je interesna zajednica za promovisanje, saradnju i razvojne aktivnosti na Koridoru X. Cilj ove Zajednice je unapređenje transportnih saobraćajnica, kako bi se omogućio efikasan, ekonomičan i bezbedan prevoz robe i putnika na železničkoj infrastrukturi Koridora H. Sedište organizacije je u Beču. „Infrastruktura železnice Srbije“ ad je pruzela članstvo u Organizaciji od „Železnica Srbije“ ad i punopravni je član od 8. marta 2016. godine.


„Infrastruktura železnice Srbije“ ad planira učlanjenje u:

UIC (Međunarodna železnička unija) - www.uic.org

Međunarodna železnička unija (UIC) je osnovana 1922. godine, kao neprofitabilno međunarodno strukovno udruženje, sa sedištem u Parizu. Srpske železnice su jedan od osnivača UIC-a.

UIC je međunarodna organizacija za saradnju u oblasti železničkog sektora, čiji su članovi integrisane železničke kompanije, železnički prevoznici i upravljači infrastrukture, a čiji su osnovni ciljevi: ostvarenje međunarodne železničke saradnje na globalnom i regionalnim nivoima, predstavljanje i promovisanje interesa železničkog sektora i podsticanje sinergije između različitih međunarodnih organizacija i tela, realizovanje i upravljanje projektima/ aktivnostima, uključujući istraživanje, tehnički razvoj i inovacije u meri u kojoj je to neophodno za relevantnu oblast, izrada i inoviranje železničkih standarda, UIC objava (fiša) i pravilnika, koji su neophodni za odvijanje železničkog saobraćaja, infrastrukturne komponente i vozna sredstva.

UIC svoje aktivnosti sprovodi preko strateških tela koja donose odluke (Generalna skupština, Regionalne skupštine, Regionalni upravni odbori), tehničkih sektora, koji nude svoje usluge kroz odnos isporučilac/naručilac, i radnih tela (forumi, platforme i specijalne grupe), od kojih je za „Infrasrastrukture železnice SRBIJE“ ad najznačajniji Forum za železnički sistem (RSF).

„Infrastruktura železnice Srbije“ ad se trenutno nalaze u fazi učlanjivanja u UIC.

Učlanjenjem u UIC, Infrastruktura železnice Srbije automatski postaje član Grupe železnica Jugoistočne Evrope (SERG).