Svečano obeleženo ponovno uspostavljanje saobraćaja na obnovljenom delu barske pruge od Resnika do Vreoca u dužini od 35 kilometara

Na Glavnoj železničkoj stanici u Beogradu, danas je svečano obeleženo uspostavljanje saobraćaja na obnovljenom delu barske pruge, od Resnika do Vreoca, u dužini od 35 kilometara, koji je bio obustavljen od decembra meseca 2016. godine. Ovim je završena prva faza ukupnih radova na rekonstrukciji i modernizaciji deonice Resnik – Valjevo. Čitava deonica od Resnika do Valjeva je dužine 77,6 kilometara i deo je Aneksa 4.1 osnovnog Ugovora o Ruskom državnom kreditu, za modernizaciju srpskih železnica. Vrednost radova na ovoj deonici je oko 80 miliona USD , sa učešćem Republike Srbije, kao Investitora u iznosu od 15%. Projektnu dokumentaciju je uradio saobraćajni institut „CIP“, Beograd, a radove izvodi ruska kompanija „RŽD Internešnl“ sa domaćim podizvođačima. Rekonstrukcija dela magistralne pruge započela je 07. jula 2016. godine, a završetak kompletne deonice, planiran je za polovinu novembra 2017. godine.

Svečano obeleženo ponovno uspostavljanje saobraćaja na obnovljenom delu barske pruge od Resnika do Vreoca u dužini od 35 kilometara

Svečanosti su prisustvovali potpredsednica Vlade RS i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, prof. dr Zorana Mihajlović, ambasadori Rusije i Crne Gore, Aleksandar Vasiljevič Čepurin i Branislav Mićunović, generalni direktor „Infrastrukture železnice Srbije“ a.d. Dušan Garibović i generalni direktori ostalih železničkih društava.

Svečano obeleženo ponovno uspostavljanje saobraćaja na obnovljenom delu barske pruge od Resnika do Vreoca u dužini od 35 kilometara

Nakon predaje raporta potpredsednici Vlade RS, Zorani Mihajlović, od strane šefa stanice, Miloša Miloševića, prezentaciju o projektu visokim zvanicama, održao je Mansurbek Sultanov, prvi zamenik direktora „RŽD Internešnl“.

Svečano obeleženo ponovno uspostavljanje saobraćaja na obnovljenom delu barske pruge od Resnika do Vreoca u dužini od 35 kilometara

Ovaj značajan događaj, otvorio je generalni direktor IŽS, Dušan Garibović, koji je između ostalog rekao: „ Da po već uspostavljenom dobrom običaju saradnje ruske i srpske železnice, još jedan projekat je završen u roku i bez problema. Tim povodom danas ispraćamo voz po rekonstruisanom delu barske pruge, od Resnika do Vreoca i po okončanju turističke sezone, RŽD će zajedno sa nama nastaviti da radi na drugoj deonici od Vreoca do Valjeva“. Napomenuo je da ovih dana počinju najsloženiji i najkompleksniji radovi na tunelu i vijaduktu u Čortanovcima, a do kraja godine i radovi na otvorenoj pruzi Stara Pazova – Novi Sad.


Svečano obeleženo ponovno uspostavljanje saobraćaja na obnovljenom delu barske pruge od Resnika do Vreoca u dužini od 35 kilometara

Prisutnima se obratila i potpredsednica Vlade RS Zorana Mihajlović, sa rečima: „Modernizacija železnice jeste razvojno važna za Srbiju i kada pokažemo da imamo snage, dobre inžinjere, da koristimo moderne tehnologije i da imamo partnere od kojih možemo da učimo, onda možemo i da kažemo, da smo na korak do one razvijenije Srbije nego što je bila“. Mihajlovićeva je između ostalog dodala, da je barska pruga značajna, zbog povećanja transporta putnika i robe Koridorom 11, kao i da je reč o saobraćajnici važnoj za ceo region.

Svečano obeleženo ponovno uspostavljanje saobraćaja na obnovljenom delu barske pruge od Resnika do Vreoca u dužini od 35 kilometara

Tokom prve faze radova na rekonstrukciji, između Resnika i Bele Reke u krivinama, na otvorenoj pruzi urađen je gornji stroj, između Barajeva i Vreoca, urađen je i gornji i donji stroj, rekonstruisani stanični koloseci, zamenjene 33 skretnice u stanicama Bela Reka, Barajevo, Veliki Borak, Stepojevac i Vreoci. Sanirana su dva tunela, 10 kosina, 5 propusta i 6 mostova. Građevinski je rekonstruisano 9 putnih prelaza, a na ukupno 12 putnih prelaza, ugrađena je nova signalno sigurnosna oprema. Duž cele trase od Resnika do Vreoca zamenjena je kontaktna mreža, obnovljena su SS, TT i EVP postrojenja i pripadajući uređaji. Po stanicama je obnovljen sistem osvetljenja i postavljene su stubne trafostanice i urađeni su građevinsko – zanatski radovi na pripadajućim zgradama elektrovučnih postrojenja u Barajevu i Stepojevcu. Paralelno sa izvođenjem radova na delu pruge od Resnika do Vreoca, intenzivno se radilo i od od Vreoca do Valjeva. Završeni su svi građevinski radovi po stanicama Lazarevac, Lajkovac, Slovac, Divci i Valjevo, zamenjeno 15 skretnica, postavljena nova kontaktna mreža, obnovljena SS i TT postrojenja i uređaji u Lazarevcu i Slovcu, a na zgradi EVP (elektrovučnih postrojenja) u Lazarevcu završeni su zanatski i građevinski radovi.

Svečano obeleženo ponovno uspostavljanje saobraćaja na obnovljenom delu barske pruge od Resnika do Vreoca u dužini od 35 kilometara

Do polovine novembra, preostalo je još da se završe građevinski radovi na otvorenoj pruzi, ukupne dužine od 15.500 m, sanacija i rekonstrukcija 11 mostova, 7 propusta, 3 lokacije hidrotehničkih radova sa regulacijom korita i 6 putnih prelaza. Takođe, radiće se na EVP – u u Slovcu i Valjevu, na zameni SS opreme i uređaja na 12 putnih prelaza, zameni SS i TT opreme i uređaja u preostalim stanicama, kao i TT radovi na izmeštanju i zameni kablova.

 Od 16. jula putnici  će moći da koriste sledeće međunarodne vozove za Bar, preko Valjeva:

  • voz „Tara“ koji će iz stanice Beograd polaziti u 9:10 časova, a iz stanice Bar u 7:10 časova, imaće u svom sastavu kola sa sedištima;
  • voz „Lovćen“ koji će iz stanice Beograd polaziti u 21:10 časova, a iz stanice Bar u 19:00 časova, imaće u svom sastavu kola sa sedištima, spavaća i kušet kola, Salon kola i kola za prevoz praćenih automobila;
  • voz “ Panonija“ koji će iz stanice Subotica polaziti u 18:37 časova, a iz stanice Bar u 16:50 časova, imaće u svom sastavu kola sa sedištima, spavaća i kušet kola i kola za prevoz praćenih automobila.

 Završetkom rekonstrukcije cele deonice, putovanje na relaciji Resnik – Valjevo će se skratiti sa 2 sata i 10 minuta, na 1 sat i 15 minuta, odnosno sa 11 na 10 časova od Beograda do Bara. Već sa završenom prvom fazom od Resnika do Vreoca, putnički vozovi za Bar putovaće pola sata kraće.

Posted in Vesti and tagged .