Обавештење о набавкама ЕБРД

ОБАВЕШТЕЊЕ О НАБАВКАМА ЕВРОПСКЕ БАНКЕ ЗА ОБНОВУ И РАЗВОЈ
ЗА ПОТРЕБЕ „ИНФРАСТРУКТУРЕ ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“

Европска банка за обнову и развој (ЕБРД) објавила је на свом сајту тендере за потребе „Инфраструктуре железнице Србије“, и то:

1. Повећање безбедности на путним прелазима „Инфраструктуре железнице Србије“
Тендером је обухваћена уградња или замена система осигурања путних прелаза на 35 путних прелаза, што укључује постављање браника и семафора и уређење коловозне конструкције у зони путног прелаза.

Обавештење о тендеру/Tender notice

2. Сервисни аутомобили за путне прелазе
Набавка 60 теренских возила за интервенције са циљем хитног отклањања кварова на путним прелазима.

Обавештење о тендеру/Tender notice

Сва документација доступна је на сајту Европске банке за обнову и развој