Стигла и последња, шеста нова тешка моторна дрезина из „Гајсмара“

„Инфраструктура железнице Србије“ је уговором са „Гајсмаром“ закључила куповину укупно шест тешких моторних дрезина, а средства су обезбеђена из кредита Европске банке за обнову и развој. Претходних пет дрезина на српске пруге стигле су у претходне две и по године и већ су у експлоатацији.

Тешке моторне дрезине за контактну мрежу намењене су за послове одржавања електротехничких постројења, опреме и уређаја контакне мреже. Такође, поред  редовног одржавања користиће се и на пословима праћења, обезбеђења и провере инвестиционих радова.

Ова дрезина смештена је у магацин у Батајници, где ће остати до окончања царинског поступка. По окончању царињења из италијанског погона „Гајсмара“ долазе стручњаци који треба да дрезину пусте у погон. Након тога уследиће технички преглед, испитивања, као и добијање дозволе за рад на српским пругама.

Дрезина за рад на контактној мрежи, произведене у погонима „Гајсмара“ у Италији, поседује подизну платформу, хидраулични кран са корпом и руку за прихват силе контактне мреже. За послове редовног одржавања велика помоћ у раду је мерни систем који путем камере и пантографа снима све параметре контактне мреже.

Анализом добијених података савременим софтвером омогућено добијање стварног стања, детекција критичних места, планирање и оптимизација активности на пословима редовног одржавања и благовременог отклањања уз максималну примену мера заштите радника на раду. Тешка моторна дрезина за одржавање контактне мреже произведене су по најновијим стандардима и у складу са највишим прописима Међународне железничке уније.

Набавком шест тешких моторних дрезина омогућен је ефикаснији рад на пословима редовног одржавања и створени услови за краће време отклањање последица ванредних догађаја, бржи и безбеднији рад екипа контактне мреже, као и за квалитетнију контролу изведених радова на пројектима реконтструкције и модернизације железничке инфраструктуре, чиме се стварају услови за редовнији и безбеднији железнички  саобраћај са електричном вучом.

 У протекле готово четири и по деценије, пре набавке шесат нових „Гајсмарових“ дрезина, српске железнице су набавиле само једну тешку моторну дрезину за одржавање контактне мреже и то пре скоро двадесет година. До набавке нових „Гајсмарових“ дрезина возни парк ових машина, неопходних у раду сваке железничке компаније, био је стар око 50 година.

Објављено у Вести