Хемијски воз за уклањање растиња дуж српских пруга креће у петак 11. јуна

Прва траса на којој ће 11. јуна проћи Хемијски воз је релација Суботица – Државна граница (Келебија).

Након ове трасе Хемијски воз током првих седам дана сузбијаће вегетацију на следећим пругама:

12. јун:     Суботица – Сента – Чока – Банатско Милошево – Кикинда

13. јун:  Кикинда – Државна граница – Кикинда – колосек МСК Кикинда- Банатско Милошево – Нови Бечеј – Зрењанин.

14. јун:     Зрењанин – Нови Бечеј – Банатско Милошево – Чока – Сента – Суботица.

15. јун:     Суботица – Сомбор – Црвенка – Врбас – Црвенка – Сомбор.

16. јун:     Сомбор- Богојево- Каравуково- Гајдобра- Распутница Сајлово- Нови Сад.

17. јун:     Нови Сад- Распутница Сајлово- Римски Шанчеви- Жабаљ- Римски Шанчеви- Каћ – Орловат – Стајалиште Орловат – Орловат- Зрењанин Фабрика.

Саобраћај хемијског воза биће прилагођаван временским условима, а о даљем распореду хемијског уклањања вегетације дуж пруга „Инфраструктура железнице Србије“ благовремено ће обавештавати јавност.

Обезбеђене су потребне количине хербицида, а супстанце којима ће се уклањати растиње дуж пруга није опасно по здравље људи.

Током хемијског третирања вегетације дуж пруге, пчелари би требало да заштите своје кошнице, које се налазе у зони рада Хемијског воза.

Posted in Вести.