Почела реконструкција пословне зграде српских железница

Радови на реконструкцији пословне зграде српских железница у улици Немањиној 6, у Београду, почели су крајем септембра 2019. године. Радови се изводе јер je наша обавеза да чувамо културно добро.

Наиме, 2007. године пословна зграда српских железница у Немањиној 6 проглашена је за културно добро – споменик културе, као део целине „Подручје уз улицу Кнеза Милоша“ (целине и делови градитељских објеката с историјским или архитектонским вредностима).

Радовима су обухваћени санација фасаде и адаптација олука на целом објекту.

     

Након спроведеног поступка јавне набавке у отвореном поступку, Уговор за јавну набавку радова на санацији фасаде и адаптације олука на пословној згради у Немањиној 6, додељен је понуђачу „AS commerce-STAN“, носиоцу посла у заједничкој понуди са фирмама „НПН градња“, „As elektro“, „Унимаст“, и „Ривал индустрија“.

Укупна вредност уговора је око 277 милиона динара, а сви корисници пословне зграде у Немањиној 6 потписали су уговор о расподели трошкова за наведени посао. То значи да у финансирању овог посла учествују свих корисници пословне зграде у Немањиној 6, укључујући и све четири железничке компаније.

Посао ће се реализовати у три фазе и то током 2019, 2020. и 2021. године.

     

Радови који се тренутно реализују трајаће 180 дана и одвијаће се у улици Немањина 6, као и у атријумима пословне зграде српских железница.

С обзиром да овај пословни објекат представља споменик културе, конзерваторски надзор обавља Завод за заштиту споменика културе Београд.

Пројекат за овај објекат урађен је 1921. године. Пословник објекат у Немањиној 6, у Београду, саграђен је у периоду од 1927. до 1931. године, наменски грађен као зграда Министарства саобраћаја. Тадашњи министар саобраћаја Светислав Милосављевић, успео је да 1927. године обезбеди кредитна средства у износу од 70 милиона динара за изградњу зграде Министарства саобраћаја Краљевине СХС. Одлуку о изградњи донео је Министарски савет под председништвом Николе Пашића, а земљиште под називом „Стара шивара“ (од Кнеза Милоша до Сарајевске и од Бирчанинове до Немањине) стављено је на располагање за подизање нових државних зграда.

Пројекат нове зграде Министарства саобраћаја СХС израдио је архитекта Светозар Јовановић.

Када је изградња почела 1927. године, откривено је да на целој површини постоје извори подземних вода, па су започети радови обустављени и формирана је комисија са задатком да простудира терен и донесе решења о начину фундирања зграде и дренаже терена. Након тога, донето је решење да се обави дренажа целог терена, темељ је урађен од армираног бетона, а сама зграда је подељена на осам конструктивно самосталних блокова.

Објекат је конципиран као слободностојећи, издужене правоугаоне основе, са шест унутрашњих дворишта. Архитектонски је обликован у еклектичко-неокласичном стилу, са добрим пропорцијама које дају објекту монументалан изглед. Зграда је изграђена од опеке, вештачког камена и армирано бетонских носећих конструкција. Фасада је декорисана скулптурама изведеним у камену, чији су аутори Тома Росандић, Лојзе Долинар, Драгомир Арамбашић, Живојин Лукић и Ристо Стијовић. Посебно интересантан детаљ је завршни мотив у виду сата – куле, изнад централног дела главне фасаде, који истичу бочно постављене фигуре Атланта.

Површина основе зграде je око 4.200 квадратних метара, док укупна површина око 860 просторија износи нешто мање од 33 хиљаде квадратних метара.

Овај објекат спада у врхунска архитектонска остварења у Београду између два светска рата.

      

Објављено у Вести