У Трстенику уређено пет путних прелаза

„Инфраструктура железнице Србије“ у Трстенику, на прузи између Крушевца и Краљева уредила је пет путних прелаза и тако значајно унапредила ниво безбедности саобраћаја на месту укрштања пруге и пута на територији ове општине.

„Инфраструктура железнице Србије“ на територији општине Трстеник уредила је и подигла ниво осигурања на путним прелазима: „Шумадија“, „Трстеник“, „Петолетка“, „Почековина“ и „Осаоница“.

На овим местима, „Инфраструктура железнице Србије“ урадила је зауставне линије и поставила седам нових сетова вибро трака, које служе за успоравање брзине друмских возила пре наиласка на пругу.

Поред тога, по први пут на српским пругама „Инфраструктура железнице Србије“ је на путним прелазима у Трстенику поставила соларне маркере колосека. Реч је о технолошкој иновацији примењеној на путним прелазима, која додатно треба да повећа безбедност саобраћаја.

На пет трстеничких путних прелаза постављена су укупно 42 маркера путних прелаза на соларни погон, који током ноћи светле и на тај начин упозоравају на приближавање путном прелазу.

Поред тога, „Инфраструктура железнице Србије“ поставила је на ових пет путних прелаза и 116 саобраћајних знакова вертикалне друмске сигнализације. Реч је о постављању флуоресцентих саобраћајних знакова, чиме се возачи друмских возила у ширем подручју путних прелаза благовремено упозоравају на близину пруге, чиме се унапређује ниво безбедности саобраћаја.

Имајући у виду да кроз Трстеник свакодневно пролази шест пари путничких возова, а у робном железничком саобраћају месечно између 20 и 30 теретних композиција, уређењем ових пет путних прелаза сигурно је да  се ниво безбедности саобраћаја унапређује  и у железничком и у друмском транспорту на територији ове општине.

На тај начин „Инфраструктура железнице Србије“ успешно и у року реализовала је и један од закључака са састанка који је потпредседница Владе Србије и министарка грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Зорана Михајловић одржала у Трстенику, са представницима локалних самоуправа и начелником Расинског округа.

                               

                                

Објављено у Вести