Српске железнице на Међународној конференцији о пословној етици и корупцији

Представнице „Инфраструктурa железнице Србије“ учествовале су на Другој међународној конференцији на тему пословне етике, усклађености и управљања ризицима од корупције „Croatia East Europe Ethics and Compliance 2019“ (CEEC 2019), у Опатији 18. и 19. априла 2019. године.

На Конференцији су учествовали представници 98 компанија и институција међу којима су Pharma Swiss, Novartis, Sandoz, Pliva, Roche, T-Com, Ericsson Nikola Tesla, Bureau Van Dijk, Институт за пословну етику Лондон (IBE), Европска инвестициона банка, Генерални директорат за демократију Савета Европе (SE), Addiko banka, UNIQA osiguranje „Србија Воз“, „Србија Карго“ и други.

Конференција је окупила експерте, реномиране предаваче и стручњаке из међународних организација, јавног сектора и успешних светских компанија, специјалисте за усклађеност и етику, ревизоре, адвокате, HR стручњаке, специјалисте за интерну контролу и спречавање корупције, који су учесницима пренели знања, конкретна искуства и технике у решавању специфичних проблема и изазова са којима се сусрећу.

Током два конференцијска дана, одржано је 14 сесија, кратких предавања на различите теме, међу којима су: детаљна провера пословања „трећих страна“, разумевање и решавање кључних изазова у процени ризика клијената, унапређење пословне етике у јавној управи и локалној самоуправи, одговорност топ менаџмента и стварање добре етичке климе у организацији, системи за пријављивање неправилности и узбуњивање, општа регулатива о заштити података о личности GDPR, антикорупција – стандард ISO 37001, етички тренинзи унутар компаније, нулта толеранција на сексуално узнемиравање и неуронаука и људски ресурси.

Представник организатора окупио је експерте из области етике, усклађености пословања и спречавања и борбе против корупције, у занимљивој панел дискусији у којој је модератор био господин Роберт Равеншћак. Као панелисти учествовали су представници из земаља региона: Славица Анић Јевтић, повереница за етику „Србија Воз“ (Србија), Бруно Дурашевић, UNIQA oсигурање (Хрватска), Лука Хојник, Lek Farmacevtska družba (Словенија) и Васка Кутревска, SANDOZ (Северна Македонија).

Панелисти су из различитих аспеката анализирали теме дискусије: „комплајанс“ функција, потребне квалификације за занимање, родна равноправност и „комплајанс“, „Тоn from the top“ и „комплајанс“ и системи за пријављивање неправилноси, едукације запослених на тему етике, усклађености и интегритета.

На основу обрађених тема, конференција представља вредан извор едукације, проширивања стручних знања и размене добре праксе за поверенике за етику, менаџере и службенике који се баве људским ресурсима, пословном етиком и интегритетом.

Објављено у Међународна сарадња и означено .