Инфраструктура железнице Србије а.д. постала је члан Заједнице европских железница и инфраструктурних компанија (CER)

Инфраструктура железнице Србије а.д. званично је постала члан Заједнице европских железница и инфраструктурних компанија (CER) на 57. Генералној скупштини ове организације одржаној 17. фебруара 2016. године у Бриселу.

seganCERCER је непрофитно тело које заступа интересе својих чланица у Европском парламенту, Комисији и Савету ЕУ, као и према другим институцијама  које доносе одлуке важне за железнички сектор притом промовишући јачање железничке индустрије и решавање питања од суштинског значаја за стварање одрживог саобраћајног система који је продуктиван, енергетски ефикасан и еколошки прихватљив. CER својим члановима омогућује активно учешће у законодавном процесу, кроз давање мишљења и амандмана на директиве и уредбе ЕУ од значаја за железнички сектор, које CER потом доставља ЕУ институцијама, као став Сектора.

Објављено у Међународна сарадња и означено .