Успостављен саобраћај кроз станицу Ћуприја

Дана 24. децембра 2015. године од 17.00 часова поново је успостављен саобраћај кроз станицу Ћуприја. Станица је била затворена од 27. новембра због изградње и реконструкције железничке инфраструктуре на делу пруге Јагодина – Гиље – Ћуприја – Параћин.

Након техничког прегледа и пријема од стране стручних служби „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д., биће у употреби реконструисани 3 колосек са припадајућим скретницама у станици Ћуприја, као и на излазу из станице изграђени новопројектовани део колосека једноколосечне пруге Ћуприја – Параћин, дужине 600 метара.

У станици Ћуприја је омогућен пријем и отпрема путника, пртљага и робе, док се теретни (транзитни) саобраћај одвија по новоизграђеној двоколосечној прузи  од Параћина према Јагодини заобилазећи станицу Ћуприја. На делу поменуте новоизграђене двоколосечне пруге од Параћина до Гиља, од 9. децембра, се одвија саобраћај брзином од 100 км/h.
Са грађевинским радовима на овој деоници започело се 11. фебруара 2013. године, а извођач је италијанска фирма JV IC-CAF са домаћим подизвођачима. Вредност грађевинских радова је око 16 милиона евра и финансирано је из ЕИБ-а.

cup2

Грађевински радови су обухватали изградњу од око 10 км двоколосечне пруге, реконструкцију око 7 км једноколосечне, затим изградњу објеката: један надвожњак од 75 м, пет нових подвожњака, седам нових пропуста, реконструкцију три постојећа пропуста, девијацију регионалног пута у дужини од 1200 м, уређење стајалишта Гиље са изградњом приступних саобраћајница и остали радови.

У склопу целокупног пројекта реконструкције и модернизације пруге је и изградња новог моста преко реке Велике Мораве који је завршен 2. маја 2015. године.

cup4

Електротехничке радове изводи „Siemens“ d.o.o Београд, чија вредност износи око 11,8 милиона евра и који су започети 06. новембра 2013. год. Овим радовима је обухваћена набавка опреме за реконструкцију и модернизацију сигнално – сигурносних, телекомуникационих и кабловских, енергетских постројења као и контактне мреже.

cup3

Електротехнички радови ће бити комплетно завршени пуштањем у рад електронске поставнице у станици Ћуприја која је предвиђена за мај 2016. године, што не утиче на регуларно одвијање саобраћаја на овој деоници.

Прочитајте званично саопштење.

Објављено у Вести и означено .