Odeljenja TKP

Odeljenje za praćenje teretnih kola

Prati  i definiše osnovne tehničke odredbe o kolima za prevoz robe u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju vodeći računa o uslovima za bezbedan saobraćaj kola i vozova na Infrastrukturi železnice Srbije ad
Sarađuje sa drugim upravama i privatnim operaterima u vezi sa načinom prevoženja i načinom tovarenja,  prema pripisima za uvrštavanje teretnih kola i propisima o načinu tovarenja.

Odeljenje za praćenje putničkih kola

Prati  i definiše osnovne tehničke odredbe o kolima za prevoz putnika u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju vodeći računa o uslovima za bezbedan saobraćaj kola i vozova na Infrastrukturi železnice Srbije ad.
Sarađuje sa drugim upravama u vezi sa načinom prevoženja i uvrštavanja putnički kola.

Operativno odeljenje

Permanetno praćenje saobraćaja putničkih i teretnih kola u vozovima  i koordinacija rada sa drugim operativnim odeljenjima na otklanjanju smetnji pri saobraćaju vozova.