Četvrti železnički paket

Nacionalnom strategijom Republike Srbije definisan je plan preuzimanja zakonodavstva Evropske unije. U skladu sa tim ciljem, u toku je harmonizacija nacionalnog zakonodavstva sa pravnim tekovinama Evropske unije. Stručni tim iz železničkog sektora aktivno radi na usaglašavanju Zakona o železnici sa normama EU, posebno sa normama Četvrtog železničkog paketa.

Čitajte dalje

Produžena licenca za upotrebu sistemskog herbicida glifosata do 15. decembra 2022.godine

Evropska komisija je nakon dugotrajne procedure i više pokušaja izglasavanja odluke  uspela da 27. novembra 2017. godine, obezbedi kvalifikovanu većinu za produženje licence za upotrebu sistemskog herbicida  glifosata  za još pet godina, odnosno do 15. decembra 2022. godine, i to bez ikakvog ograničenja za njegovo krišćenje.  Na Odboru za žalbe je za odluku glasalo 18 zemalja članica EU, protiv 9 a uzdržana je bila jedna država članica.

Čitajte dalje