Promene u vrhu Zajednice evropskih železnica i infrastrukturnih kompanija (CER)

Crister Fritzson, predsedavajući CER-a, 20. januara 2020. godine podneo je neopozivu ostavku na to mesto. Ovakav postupak obrazlaže činjenicom da mu 1. marta 2020. godine prestaje funkcija predsednika uprave ASTOC (Švedski železnički oparateri), a time i funkcija u CER-u.

 U skladu sa Statutom CER, potpredsednik  Andreas Mattha je istog dana preuzeo funkciju v.d. predsednika CER-a.  Andreas Mattha,  izvršni direktor Austrijskih železnica (OBB), ima najduži rukovodeći staž u CER-u, a najviše kao član upravnog odbora. Gospodin Mattha je najavio i svoju kandidaturu za mesto predesedavajućeg CER.  

 Novi predsedavajući CER-a, biće izabran na Generalnoj skupštini, koja će se održati u Briselu, 19. februara 2020. godine.

Čitajte dalje

Železničke kompanije na godišnjoj Regionalnoj konferenciji iz oblasti etike i usklađenosti za zapadni Balkan (SCCE)

U Sarajevu, krajem septembra, u organizaciji vodeće svetske acocijacije iz oblasti etike i usklađenosti, Society of Corporate Compliance and Ethics (SSCE) iz SAD-a, održana je godišnja Regionalna Konferencija iz oblasti etike i usklađenosti za zapadni Balkan, Western Balkans Regional Compliance & Ethics Conference.

Na Konferenciji, koja je okupila profesionalce iz oblasti etike i usklađenosti, predstavnike institucija, javnog sektora, kompanija i strukovnih asocijacija iz zemalja regiona zapadnog Balkana: Srbije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Crne Gore, Slovenije, kao i iz SAD, Slovačke i drugih država, bile su i predstavnice „Infrastrukture železnice Srbije“ i „Srbija Voza“.

Čitajte dalje

Novi sedmogodišnji program HORIZONT EVROPE i reforma zajedničkog preduzeća SHIFT2RAIL

Horizont Evrope (2021-2027), novi okvirni sedmogodišnji program Evropske unije za istraživanje i inovacije, sačinjen je kao deo plana dugoročnog budžeta EU, odnosno Višegodišnjeg finansijskog okvira (MFF). Horizont Evrope, sa budžetom od preko 100 milijardi evra. Ovaj program, koji će stupiti na snagu 1. januara 2021. godine sledbenik je tekućeg sedmogodišnjeg programa HORIZONT 2020 (2014-2020).

Čitajte dalje

Održana 64. Generalna skupština CER

64. Generalna skupština CER (Zajednica evropskih železnica i infrastrukturnih kompanija) održana je 23. septembra, u Gdanjsku, dan uoči otvaranja Međunarodnog železničkog sajma TRAKO.

Sastanak, na kome je izabrana nova uprava CER,  čiji mandat započinje 1. januara 2020. godine, održan je u formi dva panela; panel diskusija o ERTMS i panel diskusija o sajber bezbednosti u železničkom saobraćaju.

Čitajte dalje

Uspostavljen CER portal pravnih normi za železnički sektor

Zajednica evropskih železnica i infrastrukturnih kompanija (CER) nedavno je postavila poseban Portal pravnih normi za železnički sektor”, koji će biti od velike koristi predstavnicima železničkog sektora, jer će na jednom mestu imati prilike da pronađu sve pravne norme od važnosti, upravo za železnički sektor.

Prema strukturi, portal je podeljen na dva segmenta odabir po temi” i “napredna pretraga”, od kojih odabir po temi omogućava korisnicima da dobiju pregled pravnih normi EU prema ključnim oblastima, kao što su infrastruktura, putnički saobraćaj, robni saobraćaj, interoperabilnost, bezbednost, pristup tržištu i dr. Za svaku pravnu normu postoji mogućnost uvida u status iste, odnosno da li su doneti amandmani, da li je u pitanju delegirani ili sprovedbeni akt EU, tačan datum usvajanja akta, zatim link ka relevantnoj stranici Službenog glasnika EU, kao i listu drugih relevantnih pravnih normi u odabranoj oblasti.

Opcija “napredno pretraživanje” omogućava korisnicima pretragu relevantnih akata, korišćenjem ključnih reči, ili uz navođenje godine usvajanja, referentnog broja ili skraćenica koje su zvanično usvojene za datu pravnu normu.

Predstavnici CER-a ističu da u narednom periodu očekuju  sugestije i komentare korisnika, kako bi, na taj način, unapredili efikasnost samog portala.

 Portal se može pogledati putem sledećeg linka http://lawportal.cer.be/

 

Izvor: CER

Stupile na snagu pravne norme iz „tehničkog stuba“ Četvrtog železničkog paketa

Nakon dugog niza godina rada evropskih institucija sa predstavnicima železničkog sektora, 16. juna ove godine, usvojene su pravne norme tehničkog stuba.

„Tehnički stub“ Četvrtog železničkog paketa uključuje pravne norme koje se odnose na bezbednost, uspostavljanje interoperabilnosti i na nove uloge Agencije EU za železnice (ERA).

Ključna novina su nove nadležnosti Agencije EU za železnice (ERA), koja će od sada biti nadležna za izdavanje sertifikata o bezbednosti, autorizaciju voznih sredstava i za odobrenja pružnih komponenti Evropskog sistema za upravljanje železničkim saobraćajem (ERTMS).

To podrazumeva, da će pristup železničkoj infrastrukturi na evropskom nivou biće omogućen samo prevoznicima koji poseduju validni sertifikat o bezbednosti dobijen posredstvom ERA. Ujedno, svako novo vozno sredstvo ili ono koje je modernizovano, mora da bude autorizovano pre puštanja u saobraćaj. Takođe, u cilju harmonizovane primene ERTMS-a i interoprabilnosti, zahteva se i odobrenje za pružne komponente ERTMS. Za sve navedene poslove, ERA će ubuduće biti nadležna u vidu „one stop shop“.

Čitajte dalje

Ruske železnice uvode modernu tehnologiju velikih brzina u Srbiju

Aleksandar Mišarin, prvi zamenik generalnog direktora „Ruskih železnica“ tokom svoje radne posete Srbiji sastao se sa Zoranom Mihajlović, potpredsednicom Vlade Srbije i ministarkom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

Tokom susreta bilo je razgovora o napretku radova na izgradnji i rekonstrukciji deonice Stara Pazova – Novi Sad, o novim infrastrukturnim projektima, nastavku rekonstrukcije barske pruge i izgradnji jedinstvenog dispečerskog centra.

Čitajte dalje