Zajedničke preporuke organizacija CER i ETF za bolju zastupljenost i integraciju žena u železničkom sektoru

Na osnovu studija koje su sprovedene u pogledu zastupljenosti žena u železničkim kompanijama na različitim radnim mestima, kao i na osnovu primera dobre prakse za bolju integraciju žena u železničkom sektoru, socijalni partneri, tačnije Zajednica evropskih železnica i infrastrukturnih kompanija (CER) i Evropska federacija transportnih radnika (ETF) su pripremili zajedničke preporuke kako bi pružili podršku članicama u uspostavljanju strategije jednakih mogućnosti (ravnopravnosti) u železničkom sektoru.

“Infrastruktura železnice Srbije” a.d. je uzela u obzir preporuke koje su međunarodne železničke organizacije predočile u ovoj oblasti.

Celokupan dokument možete pogledati putem sledećeg linka:
pdf dokument

 

“24BLUE” Železnički akcioni dani 23 – 24 Mart 2018.g.

Između inicijativa za postizanje cilja i slanja Panevropske poruke o saradnji policija, RAILPOL organizuje koordinirane akcije jednom godišnje, takozvane “Železnički akcioni dani”. Ovogodišnja akcija, koja je 15 – ta po redu nazvana je “24BLUE” i sprovedena je tokom 24 časa (od 7h do 19h), 23 – 24 marta. Učešće država članica RAILPOL-a izvršilo je mnoge provere na stanicama i u vozovima, kao što su preventivne akcije za rešavanje najčešćih kriminalnih radnji u železničkom okruženju sa posebnim naglaskom na specijalnu crvenu liniju: agresivnost / nasilje u železničkom okruženju, prema prioritetima koje su postavili članovi i statistički trendovi.

Čitajte dalje