Informacije sa sastanaka međunarodnih železničkih organizacija

Izveštaji sa sastanaka međunarodnih železničkih organizacija

Na ovom mestu možete pogledati izveštaje o prisustvu predstavnika "Infrastrukture železnice Srbije " a.d. sastancima međunarodnih železničkih organizacija

Održan sastanak CER Radne grupe direktora za ljudske resurse

Predstavnici „Infrastrukture železnice Srbije“ učestvovali su na sastanku CER Radne grupe direktora za ljudske resurse koji je održan   početkom juna u Pragu.

Ključna tema sastanka odnosila se na rezultate rada zajedničke Radne grupe CER-ETF-EIM, i pripreme predloga mera za unapređenje položaja žena u železničkom sektoru. Ovaj dokument, u čijoj izradi su aktivno učestvovale članice međunarodnih organizacija, biće presudan za pregovore sa predstavnicima evropskih institucija u novom sazivu. „Infrastruktura železnice Srbije“ a.d. je dostavila sve neophodne podatke, kako bi dala prikaz realnog stanja u pogledu položaja žena u kompaniji i označila koje su mere do sada primenjene. Konačna verzija dokumenta sa predlozima mera, pružiće smernice železničkim kompanijama za unapređenje ove oblasti u budućnosti.

Čitajte dalje

Održan sastanak Upravnog odbora za projekat VERA

Delegacija „Infrastrukture železnice Srbije“ učestvovala je u Parizu, krajem maja, na sastanku Upravnog odbora projekta za uspostavljanje „virtuelne“ evropske železničke akademije (VERA).

Cilj ovog projekta, čiji je aktivan učesnik „Infrastruktura železnice Srbije“, je formiranje mreže edukativnih institucija i centara za obuku zaposlenih na železnici.

Na sastanku se razgovaralo o novitetima u pogledu Studije izvodljivosti za ovaj projekat, koju sprovodi konzorcijum od tri konsultanata: WMP Consult, Ecorys i Panteia.

Čitajte dalje

Međunarodna borba protiv terorizma na železnici

Radna grupa za borbu protiv terorizma i ekstremista održala je sastanak  28. i 29. marta u Berlinu. Ova Radna grupa je jedna od ključnih u okviru Međunarodne organizacije za železničku bezbednost (COLPOFER), čiji je „Infrastruktura železnice Srbije“ aktivan član.

Na ovom skupu bilo je reči o insajderskim pretnjama, raznim vrstama radikalizacije među zaposlenima, programu podizanja nivoa svesti, kao i procesima upozoravanja.

Čitajte dalje

U Sarajevu održan seminar „Sukob interesa i provera trećih strana“

U organizaciji NetConsulting“ d.o.o. u Sarajevu je 14. marta,  održan Seminar na temu: „Sukob interesa i provera trećih strana“.

 

Predavači sa dugogodišnjim iskustvom u asistiranju kompanijama i javnim institucijama u dostizanju organizacijske kulture zasnovane na najvišim standardima integriteta i za razvoj i implementaciju projekata u oblasti etike i usklađenosti, obradili su dve tematske celine:

  • faktori rizika u poslovanju sa trećom stranom i
  • upravljanje sukobom interesa s obzirom da uzrok velikog broja nepravilnosti u organizacijama predstavlja i sukob interesa zaposlenog sa interesima kompanije.

 

Čitajte dalje

„Infrastruktura železnice Srbije“ postala aktivan učesnik u projektu VERA

„Infrastruktura železnice Srbije“ postala je aktivan učesnik projekta za uspostavljanje „virtuelne“ evropske železničke akademije (VERA).

Koordinatori ovog projekta su Međunarodna železnička unija (UIC) i Zajednica evropskih železnica i infrastrukturnih kompanija (CER).

Ovim projektom predviđeno je: definisanje budućih kompetencija i veština koje će biti neophodne za zaposlene na železnici, a samim tim i angažovanje adekvatnih institucija za obučavanje i edukaciju, utvrđivanje postojećeg stanja u pogledu radne snage u železničkom sektoru, utvrđivanje promena koje su uticale na status zaposlenih, a do kojih je došlo usled tehnološkog razvoja, uvođenja digitalizacije ili drugih okolnosti i utvrđivanje svih postojećih inicijativa na evropskom nivou po pitanju obučavanja zaposlenih u železničkom sektoru i drugo.

Čitajte dalje

Održana 63. Generalna skupština CER, učestvovala i „Infrastruktura železnice Srbije“

U Briselu je 21. februara 2019. godine održana 63. Generalna skupština Zajednice evropskih železnica i infrastrukturnih kompanija (CER).

„Infrastrukturu železnice Srbije“, kao punopravnog člana CER, na  Generalnoj skupštini ove organizacije zastupao je prof. dr. Nebojša Bojović, predsednik Skupštine ove železničke kompanije.

Na sastanku Generalne skupštine CER, ključna tema sastanka bio je plan politike  ove organizacije. Reč je o važnom dokumentu CER u kome se nalaze sve aktivnosti koje ova organizacija planira da preduzme u cilju lobiranja za interese železničkog sektora u periodu od 2019-2024.  godine.

Čitajte dalje

Predstavnici „Infrastrukture železnice Srbije“ a.d. učestvovali su na sastanku Evropske komisije pod nazivom „Platforma za promene – položaj žena u transportnom sektoru“

U organizaciji Evropske komisije, održan je 27. novembra u Briselu, sastanak  „Platforme za promene – položaj žena u transportu“.  Reč je o posebnom telu koje je tačno pre godinu dana oformljeno na inicijativu komesarke za trasnport Violete Bulc  čiji je cilj razmena primera dobre prakse između transportnih kompanija, kao i uspostavljanje projekata koji će doprineti unapređenju rodne ravnopravnosti u transportnom sektoru.

Čitajte dalje

Predstavnici „Infrastrukture železnice Srbije“ a.d. učestvovali na sastanku CER Radne grupe asistenata

U Parizu, 7. novembra, održan je redovan sastanak CER Radne grupe asistenata, kao jedne od ključnih radnih grupa u okviru Zajednice evropskih železnica i infrastrukturnih kompanija (CER), čiji je „Infrastruktura železnice Srbije“ a.d. aktivan član.

Ključna tema sastanka bio je politički plan ove organizacije. Reč je o važnom dokumentu CER u kome se nalaze sve aktivnosti koje ova organizacija planira da preduzme u cilju lobiranja za interese železničkog sektora u periodu od 2019-2024. Učesnici sastanka su imali prilike da daju svoje sugestije, kako bi se odredili prioriteti za koje je neophodno da se CER posebno založi pred institucijama Evropske unije.

Čitajte dalje

„Infrastruktura železnice Srbije“ potpisala „Deklaraciju o rodnoj ravnopravnosti u transportnom sektoru“ Zajednice evropskih železnica

„Infrastruktura železnice Srbije“ je na sastanku u Briselu potpisala „Deklaraciju o rodnoj ravnopravnosti u transportnom sektoru“ Zajednice evropskih železnica (CER).

Na sastanku Radne grupe za ljudske resurse Zajednice evropskih železnica, čiji je član i „Infrastruktura železnice Srbije“, ukupno četrnaest železničkih kompanija koje su učestvovale na ovom skupu potpisalo je dokument o jednakim mogućnostima za žene i muškarce u transportnom sektoru. I ostale članice Zajednice evropskih železnica koje nisu prisustvovale sastanku Radne grupe u Briselu, moći će u narednom periodu da onlajn potpišu Deklaraciju i tako podrže rodnu ravnopravnost u transportnom sektoru.

Čitajte dalje