Kontakt

Kontakt

Centrala

 • +381 11 3614811
 • +381 11 3616722

Kabinet generalnog direktora

 • kabinet.infrastruktura@srbrail.rs, +381 11 36-18-330
381Kontakt za sve informacije i pitanja medijskih kuća, kao i korišćenje infrastrukturnih objekata u marketinške i promotivne svrhe (snimanja filmova, TV serija, TV drama, spotova, reklama i slično):

SLUŽBA ZA MARKETING I PROMOTIVNE AKTIVNOSTI

Nemanjina 6,
11000 Beograd,
PAK 112004,
tel: 011/3615-039,
email: marketing@infrazs.rs


Kontakt za sve informacije i pitanja medijskih kuća, kao i korišćenje infrastrukturnih objekata u marketinške i promotivne svrhe (snimanja filmova, TV serija, TV drama, spotova, reklama i slično):

Služba za marketing i promotivne aktivnosti

 • marketing@infrazs.rs

POMOĆNICI GENERALNOG DIREKTORA

 • Saša Stojanović – za organizaciju i regulisanje železničkog saobraćaja, tel: 011/3620-094
 • Radovan Milovanović – za održavanje železničke infrastrukture, tel: 011/3611-237
 • Đorđe Prokić – za ekonomske poslove, tel: 011/3618-437
 • Zoran Lukić – za pravne poslove, tel: 011/3618-330
 • Anita Dimoski – za razvoj i modernizaciju železničke infrastrukture, tel: 011/3618-334

DIREKTORI CENTARA

 • Unutrašnja bezbednost i zaštita, tel: 011/3618-281
 • Plan, analiza i saradnja sa međunardonim finansijskim institucijama, tel: 011/3617-516

DIREKTORI SEKTORA

 • Pristup železničkoj infrastrukturi,
 • Saobraćajni poslovi, tel: 011/3618-214
 • Investicije, tel: 011/3613-899
 • Razvoj, tel: 011/3610-819
 • Građevinski poslovi, tel: 011/3618-248
 • Elektrotehnički poslovi, tel: 011/3618-241
 • Tehničko kolski poslovi, tel: 011/3620-899
 • Nabavke i centralna stovarišta, tel: 011/3292-082
 • Pravni poslovi, tel: 011/3618-278
 • Finansijsko rukovodstveni poslovi, tel: 011/3618-237
 • Ljudski resursi i opšti poslovi, tel: 011/3618-135
 • Popis, nekretnine i zaštitu životne sredine, tel: 011/3621-192
 • Informacione tehnologije i tehnički nadzor infrastrukture, tel: 011/3618-281